ประมูลพระเครื่อง หมวด : เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540

ประมูลพระเครื่อง หมวด : เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540

กระดาน ประมูล พระเครื่อง : หมวด เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540 • ขึ้นป้ายหยุดประมูล - ขึ้นป้ายหยุดประมูล
 • ปิดประมูล - ปิดประมูลแล้ว
 • ปิดภายใน 5 นาที - ปิดภายใน 5 นาที
 • ปิดภายใน 1 ชม. - ปิดภายใน 1 ชม.
 • ปิดภายใน 4 ชม. - ปิดภายใน 4 ชม.
 • ปิดภายใน 24 ชม. - ปิดภายใน 24 ชม.
 • มีผู้สนใจประมูลมาก - มีผู้สนใจประมูลมาก
 • บัตรพระแท้ - มีบัตรรับประกันพระแท้
 • หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 1388 หน้า (69366)
ID รูป ชื่อพระ ผู้ตั้งประมูล จ.ชม ราคาขณะนี้ ผู้ให้ราคาสูงสุด เวลาปิด ราคาชนะประมูล ผู้ชนะประมูล
4363473 เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม 12 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:28.55 - -
4363459 เหรียญสมเด็จพุฒจารย์โต ฉลองพระชนมายุ 72 พรรษา ปี 2540 เหรียญสมเด็จพุฒจารย์โต ฉลองพระชนมายุ 72 พรรษา ปี 2540 13 60 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:27.34 - -
4363430 เหรียญหลวงพ่อพูน วัดไทร เหรียญหลวงพ่อพูน วัดไทร 28 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:23.53 - -
4363413 เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร วัดทองนพคุณ ปี 2522 เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร วัดทองนพคุณ ปี 2522 17 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:22.18 - -
4363390 เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดยวด เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดยวด 13 180 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:19.37 - -
4363388 เหรียญพระพุทธมุนี วัดเสนาสนาราม จ.อยุธยา ปี 2522 เหรียญพระพุทธมุนี วัดเสนาสนาราม จ.อยุธยา ปี 2522 20 70 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:19.21 - -
4363383 เหรียญสมเด็จพุฒจารย์โต วัดใหม่อมตรส ปี 2530 เหรียญสมเด็จพุฒจารย์โต วัดใหม่อมตรส ปี 2530 11 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:18.53 - -
4363379 เหรียญหลวงพ่อเย่อ วัดอาษาสงคราม หลวงพ่ออุตตมะ ปี 2522 เหรียญหลวงพ่อเย่อ วัดอาษาสงคราม หลวงพ่ออุตตมะ ปี 2522 17 280 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:18.24 - -
4363339 เหรียญพระอาจารย์บุญ วัดศรีอุปลาราม (หนองบัว) ปี 2535 จัดให้ 2 เหรียญ เหรียญพระอาจารย์บุญ วัดศรีอุปลาราม (หนองบัว) ปี 2535 จัดให้ 2 เหรียญ 16 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:13.55 - -
4363332 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธ ปี 2521 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธ ปี 2521 24 40 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:13.05 - -
4363310 เหรียญหลวงพ่อประมาณ วัดใหม่ตาสุด ปี 40 /A เหรียญหลวงพ่อประมาณ วัดใหม่ตาสุด ปี 40 /A 16 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:10.35 - -
4363304 เหรียญหลวงพ่อพุทธมหาบารมี วัดขุนศรีล่าง เหรียญหลวงพ่อพุทธมหาบารมี วัดขุนศรีล่าง 30 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:09.44 - -
4363303 เหรียญพระพุทธโคดม หลังปู่ทวดรอด จัดให้ 2 เหรียญ...../2 เหรียญพระพุทธโคดม หลังปู่ทวดรอด จัดให้ 2 เหรียญ...../2 25 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:09.36 - -
4363300 พ่อแก่ทิพจักร อาจารย์สมจิตต์ ชูพลาย สร้างถวายวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพุทธมงคล นครราชสีมา พ่อแก่ทิพจักร อาจารย์สมจิตต์ ชูพลาย สร้างถวายวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพุทธมงคล นครราชสีมา 17 320 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:09.23 - -
4363278 เหรียญพระแก้วมรกต วัดชลอ จ.นนทบุรี ปี 2525 เหรียญพระแก้วมรกต วัดชลอ จ.นนทบุรี ปี 2525 14 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:07.39 - -
4363271 เหรียญหลวงพ่อแคล้ว รุ่นพิเศษ หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง เหรียญหลวงพ่อแคล้ว รุ่นพิเศษ หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง 11 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:06.59 - -
4363269 เหรียญหลวงปู่คอน วัดชัยพฤกษมาลา อายุ ๘๒ ปี ที่ระลึกปิดทองฝังลูกนิมิตร เหรียญหลวงปู่คอน วัดชัยพฤกษมาลา อายุ ๘๒ ปี ที่ระลึกปิดทองฝังลูกนิมิตร 29 289 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:06.56 - -
4363265 เหรียญหลวงพ่อศรี วัดศรีเอี่ยม + เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดหนามแดง เหรียญหลวงพ่อศรี วัดศรีเอี่ยม + เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดหนามแดง 24 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:06.30 - -
4363263 เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดลานบุญ ปี 2537 เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดลานบุญ ปี 2537 17 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:06.21 - -
4363254 เหรียญพระครูศรีพิทักษ์ชิน วัดอุทัยมัคคาราม ปี 2528 เหรียญพระครูศรีพิทักษ์ชิน วัดอุทัยมัคคาราม ปี 2528 13 70 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:05.27 - -
4363244 เหรียญพระพุทธโคดม หลังปู่ทวดรอด จัดให้ 2 เหรียญ...../1 เหรียญพระพุทธโคดม หลังปู่ทวดรอด จัดให้ 2 เหรียญ...../1 15 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:03.58 - -
4363242 เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศ ปี 2521 เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศ ปี 2521 19 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:03.41 - -
4363236 เหรียญพระประธานวัดโพธิ์ลังกา สิงห์บุรี.../ล เหรียญพระประธานวัดโพธิ์ลังกา สิงห์บุรี.../ล 30 40 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 10:02.51 - -
4363214 เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดอุบลวนาราม จ.นนทบุรี ปี 2527 เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดอุบลวนาราม จ.นนทบุรี ปี 2527 16 90 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 09:59.00 - -
4363172 เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ หลัง ภปร. ปี 2525 พิธีเยี่ยม เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ หลัง ภปร. ปี 2525 พิธีเยี่ยม 16 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 09:33.19 - -
4363122 หลวงปู่โต-หลวงพ่อทวด ปี 34....เคาะแรก หลวงปู่โต-หลวงพ่อทวด ปี 34....เคาะแรก 14 80 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 09:14.29 - -
4363120 สมเด็จพระพุทรโฆษาจารย์ ปี36 ....เคาะแรก สมเด็จพระพุทรโฆษาจารย์ ปี36 ....เคาะแรก 11 80 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 09:13.42 - -
4363087 เหรียญหลวงปู่ปรง วัดธรรมเจดีย์ เกจิอาจารย์แห่งสิงห์บุรีครับ เหรียญสวยครับผม เหรียญหลวงปู่ปรง วัดธรรมเจดีย์ เกจิอาจารย์แห่งสิงห์บุรีครับ เหรียญสวยครับผม 15 350 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 09:06.37 - -
4363071 สวยกริ๊บ..เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ (6 สวยกริ๊บ..เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ (6 18 240 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 09:03.43 - -
4363045 เหรียญหลวงพ่อขัน วัดอัมฤต (วัดไฟไหม้) นนทบุรีครับ เหรียญสวยครับผม เหรียญหลวงพ่อขัน วัดอัมฤต (วัดไฟไหม้) นนทบุรีครับ เหรียญสวยครับผม 34 650 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:57.38 - -
4363032 เหรียญกระไหล่เงินลงยา หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลังหลวงพ่อบ้านแหลมครับ เหรียญสวยครับผม เหรียญกระไหล่เงินลงยา หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลังหลวงพ่อบ้านแหลมครับ เหรียญสวยครับผม 31 400 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:54.23 - -
4363025 เหรียญพระครูวิจารณ์ธัญญเขต วัดบึงบอน ปทุมธานีครับ เหรียญสวย เดิม ครับผม เหรียญพระครูวิจารณ์ธัญญเขต วัดบึงบอน ปทุมธานีครับ เหรียญสวย เดิม ครับผม 17 350 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:53.21 - -
4363015 เหรียญมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ วัดพระธรรมกาย เนื้อเงินครับ สภาพเดิมๆ ครับผม เหรียญมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ วัดพระธรรมกาย เนื้อเงินครับ สภาพเดิมๆ ครับผม 16 550 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:52.22 - -
4363010 เหรียญหลวงพ่อม้วน วัดวังทองวราราม พิษณุโลก เหรียญหลวงพ่อม้วน วัดวังทองวราราม พิษณุโลก 13 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:51.41 - -
4363003 เหรียญหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพฯ ครับ สวย เดิม ครับผม เหรียญหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพฯ ครับ สวย เดิม ครับผม 13 750 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:50.53 - -
4362999 เหรียญหลวงพ่อโปร่ง หลังหลวงพ่อขาว วัดท่าช้าง จ.อ่างทอง เหรียญหลวงพ่อโปร่ง หลังหลวงพ่อขาว วัดท่าช้าง จ.อ่างทอง 19 80 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:50.27 - -
4362996 เหรียญพระอาจารย์ชัยยะ วัดเตาขนมจีน ปี 2534 เหรียญพระอาจารย์ชัยยะ วัดเตาขนมจีน ปี 2534 16 80 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:50.08 - -
4362992 เหรียญลีลา 2 หน้า เหรียญลีลา 2 หน้า 17 100 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:49.49 - -
4362990 เหรียญกระไหล่ทอง พระฤาษีโคดมบรมครู ของ อาจารย์โสมทัต เขมจารีครับ เหรียญสวย กระไหล่ทองเต็มๆ ครับผม เหรียญกระไหล่ทอง พระฤาษีโคดมบรมครู ของ อาจารย์โสมทัต เขมจารีครับ เหรียญสวย กระไหล่ทองเต็มๆ ครับผม 14 400 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:49.36 - -
4362983 เหรียญพระบรมครูเถรเจ้าเขมเวทย์โกษาจารย์ ของ อาจารย์โสมทัต เขมจารีครับ เหรียญสวยครับผม เหรียญพระบรมครูเถรเจ้าเขมเวทย์โกษาจารย์ ของ อาจารย์โสมทัต เขมจารีครับ เหรียญสวยครับผม 21 600 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 08:48.35 - -
4362924 เหรียญเงินหลวงพ่อดิ่งออกปี2534 เหรียญเงินหลวงพ่อดิ่งออกปี2534 18 990 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 07:57.22 - -
4362899 เหรียญปั้มสิงห์ป้อนเหบื่อ รุ่น 2 หลวงปู่มี วัดมารวิชัย อยุธยา ปี 2538 เหรียญปั้มสิงห์ป้อนเหบื่อ รุ่น 2 หลวงปู่มี วัดมารวิชัย อยุธยา ปี 2538 19 500 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 07:34.22 - -
4362795 เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ปี 2530  เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ปี 2530
kham (47)
19 290 - จ. - 05 พ.ค. 2557 - 01:42.20 - -
4362684 เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ นสพ.ลานโพธิ์ ครบรอบ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๒๒ เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ นสพ.ลานโพธิ์ ครบรอบ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๒๒ 17 300 - อา. - 04 พ.ค. 2557 - 23:43.08 - -
4362633 เคาะแรก @@@ พระพุทธนิรันตราย (พระพุทธอังคีรส) วัดราชบพิธ ปี 28 เนื้อกะไหล่ทอง เคาะแรก @@@ พระพุทธนิรันตราย (พระพุทธอังคีรส) วัดราชบพิธ ปี 28 เนื้อกะไหล่ทอง 12 250 - อา. - 04 พ.ค. 2557 - 23:28.00 - -
4362609 เหรียญ ลพ.บ้านแหลม เนื้อเงิน หน้าทองคำ เหรียญ ลพ.บ้านแหลม เนื้อเงิน หน้าทองคำ 28 4,900 - อา. - 04 พ.ค. 2557 - 23:20.28 - -
4362608 เหรียญ ลพ.เกษร วัดท่าพระ เนื้อเงิน ปี27 เหรียญ ลพ.เกษร วัดท่าพระ เนื้อเงิน ปี27 11 2,900 - อา. - 04 พ.ค. 2557 - 23:20.13 - -
4362401 เหรียญสองสังฆราช สมเด็จฯโต หลวงปู่ทวด ศักดิ์สิทธิ์ ปี2534 เหรียญสองสังฆราช สมเด็จฯโต หลวงปู่ทวด ศักดิ์สิทธิ์ ปี2534 12 180 - อา. - 04 พ.ค. 2557 - 21:42.32 - -
4362382 "จ่าสันต์" แดงเคาะเดียว/เหรียญหลวงปู่ปาน วัดน้อยคลองด่าน ปิดประมูล "จ่าสันต์" แดงเคาะเดียว/เหรียญหลวงปู่ปาน วัดน้อยคลองด่าน 20 20 พ. - 16 เม.ย. 2557 - 08:22.22 20
4362370 "จ่าสันต์" แดงเคาะเดียว/เหรียญหลวงปู่จันทร อินทวิโร รุ่นปัจฉิมกาล ปิดประมูล "จ่าสันต์" แดงเคาะเดียว/เหรียญหลวงปู่จันทร อินทวิโร รุ่นปัจฉิมกาล 22 20 อ. - 15 เม.ย. 2557 - 22:25.02 20
 • หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 1388 หน้า (69366)

ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
 1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
 2. ตั้งประมูล ฟรี
 3. ร่วมประมูล ฟรี
 4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
 5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
 6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
 7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง