ปี 2517 เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน (วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ - ทำเนียบรุ่น

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

ปี 2517 เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน (วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

ปี 2517 เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน (วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ (เนื้อทองแดง)
เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน
ปี 2517 เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน (วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ (เนื้อทองแดง)
เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน
ชื่อพระเครื่อง ปี 2517 เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน (วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระเหรียญปั๊ม-เหรียญหล่อ
สถานะ
จำนวนคนชม 13082
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ ศ. - 02 มี.ค. 2555 - 07:07.45
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ส. - 10 มี.ค. 2555 - 03:47.20
Facebook
รายละเอียด
ปี 2517 เหรียญรูปเหมือนยืนหลังรางปืน (วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

ปี 2516 ปูชนียวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

พิธีปลุกเสกในวาระแรก ปี 2516
-วัตถุมงคลชุดนี้มี พระพุทธรูปบูชาจำลอง ขนาด 5 นิ้ว 9 นิ้ว รวมพระเครื่องของหลวงปู่แหวน สุจินโณ ซึ่งได้อนุญาตให้ทางวัดเกาะจัดสร้างหลายชนิด เมื่อปีพ.ศ.2516
-ปลุกเสกครั้งที่ 1 ในวันมาฆะบูชา 7 กุมภาพันธ์ ปี 2516
-ปลุกเสกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 หลวงปู่อายุครบ 7 รอบ 16 มกราคม ปี 2517

พิธีมหาพุทธาภิเษกวาระที่ 2 หมายกำหนดการ ไว้ 3 วัน

-ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาปรานประจำพระอุโบสถสร้างใหม่ ของวัดสัมพันธวงศ์, พระพุทธรูปบูชาจำลองหน้าตัก 5 นิ้ว 9 นิ้ว และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเกศพระพุทธปฏิมาประธาน โดยกราบทูลอาราธนา เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานประกอบพิธี กับได้ทูลเชิญพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล เป็นประธานอำนวยการจัดงาน และทูลเชิญ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ องค์อุปถัมภ์ของวัด เป็นประธานที่ปรึกษา
ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) กรุงเทพมหานครวันที่ 29 30 31 ธันวาคม พ.ศ. 2517

กำหนดมหาพุทธาภิเษกเฉพาะวันที่ 30 ธ.ค. 2517
-มีพิธีในวันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2517 สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบ พิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 20.36 นาฬิกา มีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ จากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 60 รูป มานั่งปรกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดคืน มีดังนี้

1.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี (ชรามาก จะแผ่พลังเมตตาจิตมาในวันพิธี)
2.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ (ชรามาก จะแผ่นพลังเมตตาจิตมาให้ในวันพิธี)
3.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโต วัดสิริสาลวัน อุดรธานี
4.พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี
5.พระอาจารย์บุญ ชินวโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
6.พระอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดจันทาราม หนองคาย
7.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
8.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก หนองคาย
9.พระอาจารย์ลี ฐิตธมโม วัดศรีชมพู สกลนคร
10.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
11.พระอาจารย์อุ่น กลยาณธมโม วัดป่าบ้านโคก สกลนคร
12.พระอาจารย์สุภาพ ธมมปญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
13.พระอาจารย์คล้าย ทานรโต วัดสุจินต์ประชาราม สกลนคร
14.พระอาจารย์เตรียม ธมมธโร วัดสามัคคีธรรม สกลนคร
15.พระอาจารย์เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า สกลนคร
16.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร
17.พระอาจารย์ประสาร ปญญาพโล วัดคามวาสี สกลนคร
18.พระอาจารย์บัว วัดป่าบ้านเสาเส้า อุดรธานี
19.พระอาจารย์ปั่น ญาณวโร วัดพุฒาราม สกลนคร
20.พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง สกลนคร
21.พระอาจารย์เกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล สกลนคร
22.พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
23.พระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
24.พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดหนองพะอง สมุทรสาคร
25.พระครูวิจารณ์สมถกิจ (จรัญ เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ
26.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสฤษฎ์ ศรีสะเกษ
27.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี
28.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
29.พระครูญาณจักษ์(ปรมาจารย์ผ่อง จินดา) วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ
30.พระศีลขันธโสภณ (หลวงพ่อสนิท) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
31.พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ
32.พระอุดมสารโสภณ (ผาสุก) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
33.พระญาณโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
34.พระครูวรพรตศีลขันธ์ (หลวงพ่อแฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
35.พระสิรินันทมุนี (สนั่น) วัดพิตรพิมุข กรุงเทพฯ
36.หลวงปู่ฟัก วัดวังไทรติ่ง ประจวบคีรีขันธ์
37.พระครูประจักษ์ตันตยาคม (เฉลา) วัดคีรีภาวนาราม ระยอง
38.พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าบ้านปูลู อุดรธานี
39.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
40.พระอาจารย์ศรีนวล สิริปญโญ วัดศรีไตรรัตนนิมิต อุดรธานี
41.พระอาจารย์บุญมี วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
42.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
43.พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อหิน) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
44.พระปัญญาพิศาลเถร (สงวน) วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
45.พระธรรมภาณโศภน (สวัสดิ์) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง
46.พระพ่อสาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์
47.พระพ่อศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด
48.พระสุทธิสารโสภณ(โสภณ) วัดศรีโพนแท่น เลย
49.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดบ้านปง เชียงใหม่
50.พระชินวงศาจารย์(พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
51.หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง
52.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหน้า ระยอง
53.พระครูวิจิตรธรรมภาณี(สิงห์) วัดหนองบัว อุบลฯ
54.พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

รายการปูชนียวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนมีดังนี้
1.พระพุทธรูปบูชา ขนาด 5 นิ้ว สร้างจำนวน 1517 องค์ องค์ละ 700 บาท
2.พระพุทธรูปบูชา ขนาด 9 นิ้ว สร้างจำนวน 1000 องค์ องค์ละ 2,000 บาท
3.เหรียญพระแก้วมรกต (มณีรัตนะ) ชนิดทองคำจำนวน 84 เหรียญจัดเป็นชุดมีทองคำ เงิน นวะ ทองแดง 1,200 บาท
-ชนิดเหรียญเงิน 100 บาท
-ชนิดนวโลหะ 50 บาท
-ชนิดทองแดงชุบทอง 10 บาท
4.รูปเหมือนหลวงปู่แหวน นั่งในกลีบบัวบาน บรรจุเกศา ชนิดทองคำ สร้างจำนวน 17 องค์สำหรับจัดเป็นชุดๆละ 5,000 บาท
-ชนิดเงินบรรจุเกศา องค์ละ 300 บาท
-ชนิดนวโลหะบรรจุเกศา องค์ละ 200 บาท
-ชนิดเนื้อชินชุบทองอัดพลาสติก องค์ละ 85 บาท
5.รูปเหมือนหลวงปู่แหวน นั่งในกลีบบัวตม บรรจุเกศาชนิดผง องค์ละ 50 บาท
6.พระสมเด็จพิมพ์พิเศษมหาพุทธานุภาพ องค์ละ 50 บาท
7.พระสมเด็จมหาสิทธิโชค องค์ละ 40 บาท
8.พระสมเด็จผงใบลานชาญวิทยา องค์ละ 20 บาท
9.พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรีมีเสน่ห์ องค์ละ 20 บาท
10.พระสมเด็จพิมพ์หูยานอยู่ยงคงกระพัน องค์ละ 20 บาท
11.พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ยอดคุ้มครอง องค์ละ 20 บาท
12.พระสมเด็จพิมพ์ซุ้มทรงยันต์กันภัย องค์ละ 20 บาท
13.สมเด็จพิมพ์นางพญามหาเสน่ห์ องค์ละ 20 บาท
14.สมเด็จทุ่งเศรษฐีทวีทรัพย์ องค์ละ 20 บาท
15.พระสมเด็จพิมพ์คะแนนปรกโพธิ์ยอดคุ้มครอง องค์ละ 10 บาท
16.พระสมเด็จพิมพ์คะแนนทรงนิยมเมตตาบารมี องค์ละ 10 บาท
17.พระสมเด็จพิมพ์ทรงนิยมเมตตาบารมี องค์ละ 20 บาท
18.พระรอดปลอดภัยอันตราย องค์ละ 20 บาท
19.พระซุ้มกอหลวงปู่แหวนแสนสุข องค์ละ 10 บาท
20.เหรียญพระประธานยุคเชียงแสนวัดดอยแม่ปั๋ง ฉลองอายุ 84 ปี เหรียญละ 20 บาท
21.เหรียญเพิ่มยศของอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เสก 1ไตรมาส เหรียญละ 20 บาท
22.เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่แหวนยืนหลังรางปืน ฉลองอายุ 84 ปี
-ชนิดเนื้อทองคำ สร้างจำนวน 17 เหรียญ จัดชุดละ 2,500 บาท
-ชนิดเนื้อเงิน จำนวน 85 เหรียญ เหรียญละ 150 บาท
-ชนิดเนื้อนวโลหะ จำนวน 108 เหรียญ เหรียญละ 100 บาท
-ชนิดเนื้อทองแดง จำนวน 50000 เหรียญ เหรียญละ 30 บาท
23.เหรียญมหามงคล (พระมหารัชชมังคลาจารย์)
-ชนิดเนื้อเงิน องค์ละ 150 บาท
-ชนิดเนื้อนวโลหะ องค์ละ 100 บาท
-ชนิดเนื้อทองแดง องค์ละ 20 บาท
24.รูปหล่อโลหะหลวงปู่แหวน สุจิณโณ 5 นิ้ว องค์ละ 500 บาท
25.ตราวัด สำหรับกลัดเนคไท หลวงปู่แหวน สุจิณโณ อันละ 100 บาท
26.เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
ชนิดกลมใหญ่
-ชนิดเนื้อเงิน เหรียญละ 150 บาท
-ชนิดเนื้อนวโลหะ เหรียญละ 70 บาท
-ชนิดเนื้อทองแดง เหรียญละ 30 บาท
ชนิดกลมเล็ก
-ชนิดเนื้อเงิน เหรียญละ 100 บาท
-ชนิดเนื้อโลหะ เหรียญละ 40 บาท
-ชนิดเนื้อทองแดง เหรียญละ 20 บาท
27.เหรียญสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน เหรียญละ 100 บาท
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top