บทสวด อิติปิโส 108

บทสวด อิติปิโส 108

บทความพระเครื่อง เขียนโดย ฉัตรพัฒน์1968

ฉัตรพัฒน์1968
ผู้เขียน
บทความ : บทสวด อิติปิโส 108
จำนวนชม : 5154
เขียนเมื่อวันที่ : ส. - 30 ต.ค. 2553 - 21:28.55
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

บทสวด อิติปิโส 108
ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ปะติปัฏติบูชา
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ :::  56 จบ
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานา สะระณัง คัจฉามิ

สวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ     :::   38 จบ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานา สะระณัง คัจฉามิ
ปัจเจกะพุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพานา สะระณัง คัจฉามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะสีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ  :::: 14 จบ

สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานา สะระณัง คัจฉามิ

กราบ

ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top