พระปิดตา กรุวัดโพธิ์บางประอิน

ประมูล หมวด:พระเนื้อผง เนื้อดิน เนื้อว่าน ก่อนปี 2525

พระปิดตา กรุวัดโพธิ์บางประอิน

พระปิดตา กรุวัดโพธิ์บางประอิน พระปิดตา กรุวัดโพธิ์บางประอิน
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระปิดตา กรุวัดโพธิ์บางประอิน
รายละเอียดวัดโพธิ์บางปะอิน ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 3 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา สร้างสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. 2300 ไม่ปรากฎนามผู้สร้างแน่ชัด บูรณะปฏิสังขรณ์ในปี 2491 โดยรื้อพระอุโบสถหลังเก่าและวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2491 เสร็จเรียบร้อยในปี 2494 และในปี 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถเสด็จพระราช ดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถในวันที่ 24 มิถุนายน 2509 และเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และรูปเหมือนหลวงปู่คง เพื่อประดิษฐานไว้ด้านเหนือและด้านใต้ของพระอุโบสถ

ประวัติ ความเป็นมาของพระกรุเนื้อดินนี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แสดงถึง ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเจตนาบริสุทธิ์ของฆาราวาสท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่น มานะศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จักสร้างพระไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยไม่หวั่นเกรงต่อคำครหา และผลบุญกุศลในการมุ่งมั่นหวังที่จะสร้างพระให้ได้ 84,000 องค์ตามอายุพระธรรมขรรค์ ได้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างในท้องถิ่นบ้านโพธิ์บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนวงการพระเครื่องในปัจจุบันนี้

ตา หนอม เป็นชื่อของชายชราไทยเชื้อสายจีน ผูกเรืออาศัยอยู่ริมน้ำปากคลองบ้านโพธิ์ แกมีอาชีพพายเรือขายหมากขายพลู ด้วยที่แกมีความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา จึงใช้เวลาว่างจากการงาน ประดิษฐ์พิมพ์พระขึ้นมาหลายพิมพ์ เช่น พิมพ์พระสมเด็จพิมพ์พระปิดตาพิมพ์พระพุทธองค์ทรงเม่น (สันนิษฐานว่าล้อพิมพ์พระหลวงพ่อปานวัด บางนมโค) เมื่อปั๊มกดพิมพ์และเผาตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว แกก็ได้นำพระไปบรรจุกรุโกฎิเจดีย์ร้างเก่าทรุดโทรมองค์เล็กๆองค์หนึ่ง ที่ประดิษฐานภายในวัดโพธิ์บางปะอิน พระเจดีย์องค์นี้ค่อนข้างเก่าทรุดโทรมจึงมีโพรงอยู่ด้านบน การสร้างพระนั้นตาหนอมจะทำไปเรื่อยๆในเวลาว่างจากการงาน ช่วงเวลาการสร้างพระประมาณปี 2450-249...เห็นจะได้หากคำนวณตามอายุของแกตอนมีชีวิตอยู่ ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแกในละแวกบ้านโพธิ์บางปะอิน หากนับจากวันเวลาตามนั้นก็ล่วงเวลามากว่าร้อยปีแล้ว
เมื่อตาหนอม สร้างพระได้จำนวนหนึ่งแกก็จะนำพระไปเทใส่ในเจดีย์องค์เล็กๆองค์นั้น แกทำของแกอยู่อย่างนั้นทุกเมื่อเชื่อวัน โดยชาวบ้านในละแวกนั้นมองแกว่าเป็นคนจิตไม่ปกติ แต่ก็ชาวบ้านก็เห็นพ้องต้องกันว่าตาหนอมแกนั้นเป็นคนดียึดมั่นอยู่ในศิลใน ธรรม ความไม่ปกติของแกที่ชาวบ้านลือกันจนทุกวันนี้ อาจเป็นเพราะความมุ่งมั่นสร้างพระอย่างไม่มีวันสิ้นสุดของตาหนอมนั้นเอง

บั้น ปลายชีวิตของตาหนอมได้เสียชีวิตลงไปอย่างไม่มีใครทราบสาเหตุและไม่มีคนสนอก สนใจเหมือนคนชราที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวอย่างสันโดษไม่ข้องแวะกับทางโลก เหลือไว้เพียงเจดีย์เล็กๆเก่าทรุดโทรมข้างพระอุโบสถ ก็เป็นอันรู้กันว่าภายในมีพระเครื่องของ ตามหนอมสร้างบรรจุไว้ พระของแกออกมาปรากฏให้เห็นก็ล่วงเวลานานเมื่อมีเด็กๆแถววัด ได้เก็บพระที่คงทะลักออกมาตามรอยแตกของพระเจดีย์ นำมาเล่นทอยเส้นกัน โดยบางคนได้ใช้ดินเหนียวผูกเชือกหย่อนลงไปในโพรงและดึงขึ้นมาก็จะติดพระขึ้น มาด้วย ผู้ใหญ่บางคนที่พบเห็นก็จะนำไปใส่ไว้ในกรุเหมือนเดิม จนเวลาล่วงเลย ปี พ.ศ. 2509 ทางวัดได้พยายามหาทุนเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ มีคนหัวใสขุดกรุพระที่ตาหนอมสร้างไว้นำออกจำหน่ายพร้อมเขียนประวัติเผยแพร่ โดยนั่งเทียนเขียนผูกเรื่องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์โต (ซึ่งเป็นคนละยุคสมัยกัน) มีการเชื้อเชิญคนใหญ่คนโตในจังหวัด มีการถ่ายทอดสภานีโทรทัศน์ในการทำพิธิยกช่อฟ้าพระอุโบสถ จนเป็นที่โจษจันท์กันไปทั่วประเทศ ในวาระนั้นยังคงตอกย้ำด้วยการสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โตไว้ที่วัด
ชาวบ้านที่รู้ความเป็นมาของพระตาหนอม ไม่มีใครกล้าปริปาก ส่วนหนึ่งก็ไม่มีใครยากขวางความเจริญที่เข้ามาสู่วัดโพธิและท้องถิ่น
ด้วย เหตุ เพราะพระที่สร้างโดยชายชราชาวบ้านคนหนึ่ง หรือจะเทียบกับพระที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต แม้จะเป็นเรื่องอุบายเสริมแต่งก็ตามที แต่ที่ทุกคนมองข้ามไปก็คือ เจตนาบริสุทธิของชาวพุทธที่หาได้ยากยิ่ง คำครหาที่ว่าตาหนอมวิกลจริต คงไม่ต่างกับคำครหาที่มีต่อพระเถระอาจารย์ และฆาราวาสผู้เรืองเวทย์ในอดีตหลายๆท่านเหมือนกัน
เมื่อพิจารณาพระ เครื่องกรุวัดโพธิ์บางปะอิน น่าจะเป็นพระเครื่องที่นักนิยมพระรุ่นใหม่ควรให้ความสนใจ เนื่องด้วยมีเหตุผลหลักๆ ดังต่อไปนี้
1.พระมีอายุการสร้างเก่าแก่เป็นร้อยปี ราคาไม่แพง
2.สร้างด้วยเจตนาอันบริสุทธิและศรัทธาอย่างแรงกล้ายิ่งรวมถึงความมานะอุตสาหะซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
3.เป็นพระที่มีประสบการณ์เป็นที่โจษจันท์มากและมีมานานแล้ว
4.เป็นพระที่ก่อให้เกิดความเจริญต่อพระพุทธศาสนา และวัดโพธิ์บางปะอิน อย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้
5.เป็นพระที่กาลเวลาพิสูจน์ได้ว่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง คือ สืบทอดพระพุทธศาสนา
ทุก วันนี้ เมื่อเราไปทำบุญ ณ วัดโพธิ์บางปะอิน จะพบเห็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นของใหม่เกือบทั้งหมด มองดูล้วนครบถ้วนสมบูรณ์ดีทุกๆสิ่ง แต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างที่ วัดอื่นๆที่มีพระกรุพระเกจิอาจารย์ดังๆ เขามีกันแต่วัดนี้ไม่มี ทางวัดยังลืมหรือขาดซึ่งรูปหล่อรูปเหมือนของตาหนอม
ฆาราวาสผู้ซึ่งอุปถัมป์ค้ำชูและจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้นั่นเอง

ข้อมูลอ้างอิงจาก www.7wat.com
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน300 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลส. - 07 ม.ค. 2555 - 18:29.59
วันปิดประมูล ส. - 14 ม.ค. 2555 - 18:29.59 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 300 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
150 บาท อา. - 08 ม.ค. 2555 - 00:02.13
200 บาท จ. - 09 ม.ค. 2555 - 20:49.38
250 บาท จ. - 09 ม.ค. 2555 - 20:49.43
300 บาท จ. - 09 ม.ค. 2555 - 20:49.48
กำลังโหลด...
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top