เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี 15 วัดบางคลาน กะหลั่ยทอง หลังกรมหลวงชุมพร สวยเดิมๆผิวหิ้งครับ!!!

ประมูล หมวด:เหรียญปั๊ม ก่อนปี 2520

เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี 15 วัดบางคลาน กะหลั่ยทอง หลังกรมหลวงชุมพร สวยเดิมๆผิวหิ้งครับ!!!

เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี 15 วัดบางคลาน กะหลั่ยทอง หลังกรมหลวงชุมพร สวยเดิมๆผิวหิ้งครับ!!! เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี 15 วัดบางคลาน กะหลั่ยทอง หลังกรมหลวงชุมพร สวยเดิมๆผิวหิ้งครับ!!!
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี 15 วัดบางคลาน กะหลั่ยทอง หลังกรมหลวงชุมพร สวยเดิมๆผิวหิ้งครับ!!!
รายละเอียดเหรียญหลวงพ่อเงิน หลังกรมหลวงชุมพร วัดบางคลาน ปี 15 นี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองครับ ราคายังไม่พอแพงมาก ยังพอเก็บใด้ครับ พิมพ์อื่นๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อ จอบใหญ่ ก็ขึ้นหลักแสนไปหมดแล้วครับ พระสร้างพร้อมกัน พิธีเดียวกันครับ ถือเป็นเหรียญนิยมอีกเหรียญที่น่าเก็บครับ เหรียญนี้ สภาพสวยเดิมครับ เจ้าของเดิม เก็บไว้อย่างดี ผิวกะหลั่ยทองเดิมๆ ผิวหิ้งครับ แต่เหรียญสวยไม่สึกครับ ดูง่ายสุดๆ หลวงพ่อเงิน ชุดปี 15 วัดบางคลานนี้
วัตถุประสงค์การจัดสร้างคือ การจัดหาทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงศาสนสถานต่างๆของวัดที่ได้เสื่อมโทรมลงพอดี ซึ้งในขณะวัดค่อนข้างมีทุนทรัพย์น้อย จึงใด้จัดสร้าวัตถุมงคลขึ้นเพื่อให้ประชาชนใด้ร่ามบูชาทำบุญ และนำเงินไปบูรณะวัดบางคลาน พิธีการปลุกเสกของวัดบางคลานถือได้ว่าเป็นพิธีที่ดีและยิ่งใหญ่ ที่สุดหลังจากหลวงพ่อเงิน ท่านใด้มรณะภาพไปแล้ว อีกทั้งวัดบางคลานยังเป็นวัดของหลวงพ่อเงินโดยแท้ วัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกในพระอุโบสถวัดบางคลานเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นการขออนุญาตจากหลวงพ่อเงินโดยตรง และเป็นการการันตีอีกอย่างหนึ่งว่า วัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกจากวัดบางคลานแล้วย่อมมีความเข้มขลังและมีความศักสิทธิ์ พิธีปลุกเสกใหญ่ทั้งหมด 3 ครั้ง 3 วาระ
ชนวนโลหะและการปลุกเสก
มวลสารหลักๆที่นำมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลรุ่นนี้ คือ แผ่นทองเหลืองแผ่นทองแดงที่พระคณาจารย์ดังทั่วประเทศรวมพลังอธิษฐานจิตลงอักขระเลขยันต์และปลุกเสกมาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจึงนำมาหล่อหลอมเป็นแผ่นโลหะแต่ละชนิด

ปลุกเสกครั้งที่1 ปฐมฤกษ์ เป็นการปลุกเสกแผ่นโลหะซึ่งได้จากการหลอม โดยพระเกจิคณาจารย์ 74 รูปจากทั่วประเทศ ทำพิธีที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

หลังจากปลุกเสกเสร็จสิ้น ได้มอบแผ่นโลหะเหล่านั้นให้โรงงานนำไปจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลชนิดต่างๆจนแล้วเสร็จ นำมาส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับนับจำนวน

ปลุกเสกครั้งที่2 เมื่อได้รับมอบวัตถุมงคลชนิดต่างๆครบถ้วนแล้ว ได้จัดพิธีปลุกเสกขึ้นที่วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 โดยพระคณาจารย์ดังทั่วประเทศ 127 รูป

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการปลุกเสกครั้งที่ 2 นี้แล้ว คณะกรรมการได้ขนวัตถุมงคลเดินทางไปยังวัดบางคลาน โดยทางรถไฟ

ปลุกเสกครั้งที่3 ซึ่งเป็นพิธีการปลุกเสกครั้งสุดท้าย ได้จัดพิธีขึ้น ณ วัดต้นกำเนิด คือวัดบางคลานในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยได้นิมนต์พระคณาจารย์จากทั่วประเทศมาบริกรรมปลุกเสกตามพิธีกรรมแบบโบราณ ตลอดทั้งคืนเริ่มตั้งแต่ 4 โมงเย็นไปจนถึง 6 โมงเช้าโดยได้แบ่งพระคณาจารย์เข้าปลุกเสกเป็นชุดๆละ8 รูป จำนวน 6 ชุด รวม 48 รูป ปลุกเสกชุดละ 2 ชั่วโมงสลับกันไปอย่างไม่มีหยุดพักมีทั้งนั่งปรก บริกรรมภาวนาสวดคาถามหาทิพย์มนต์ พระคาถาพุทธาภิเษกและพระคาถาภาณวาร เป็นต้น รายนามพระเกจิที่มารวมพุทธาภิเษกใหญ่ครั้งที่ 3 ณ พระอุโบสถ วัดบางคลาน มี รายนามดั่งนี้ครับ
พระคณาจารย์นั่งปรกและบริกรรมเจริญภาวนา ในพิธีสงฆ์ พระพิธีกรรม สวดมหาทิพยมนต์ พุทธาภิเษก ภาณวร

18.00-20.00 น. พระอาจารย์ ชุดที่ 1 จำนวน 8 รูปนั่งปรกและบริกรรมเจริญภาวนา

-พระพิธีธรรมชุดที่ 1 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา มหาทิพยมนต์ 1 ชั่วโมง

-พระพิธีธรรมชุดที่ 2 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา พุทธาภิเษก 1 ชั่วโมง

1. พระราชเวธี

2. พระวิมลญาณเมธี

3.พระเมธีธรรมประนาท

4.พระครูพิมลธรรมสิทธิ์

5.พระมหาวิจิตร นิมมโล

6.หลวงพ่อเงิน

7.หลวงพ่อทอง

8.หลวงพ่อแพ

20.00-22.00 น. พระอาจารย์ ชุดที่ 2 จำนวน 8 รูปนั่งปรกและบริกรรมเจริญภาวนา

-พระพิธีธรรมชุดที่ 3 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา กาณวาร 1 ชั่วโมง

-พระพิธีธรมชุดที่ 1 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา มหาทิพย์มนต์ 1 ชั่วโมง

1. หลวงพ่อแจ่ม

2.หลวงพ่อเทียม

3.หลวงพ่อเส่ง

4.หลวงพ่อเฮง

5.หลวงพ่อจันทร์

6.หลวงพ่อถม

7.หลวงพ่อพวง (วัดไผ่ท่าโพธิ์)

8.หลวงพ่อเตียง

22.00 -24.00 น. พระอาจารย์ ชุดที่ 3 จำนวน 8 รูป นั่งปรกและบริกรรมเจริญภาวนา

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 2 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา พุทธาภิเษก 1 ชั่วโมง

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 3 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา ภาณวาร 1 ชั่วโมง

1.หลวงพ่อทวี

2.หลวงพ่อน้อย

3.หลวงพ่อเปรื่อง

4.หลวงพ่อลิงห์ดำ

5.หลวงพ่อเมือง

6.อาจารย์ธงไชย

7.อาจารย์แก้ว

8.อาจารย์สิริ24.00-02.00 น. พระอาจารย์ ชุดที่ 4 จำนวน 8 รูป นั่งปรกและบริกรรมเจริญภาวนา

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 1 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา มหาทิพย์มนต์ 1 ชั่วโมง

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 2 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา พุทธภิเษก 1 ชั่วโมง

1.พระครูสังฆวิชิตกล่อม

2.พระครูนิภาธรโสภณ

3.พระครูศรีปริยานุรักษ์

4.พระครูมงคลคุณาธร

5.หลวงพ่อผ่อง (จินดา)

6.หลวงพ่อนก

7.หลวงพ่อแสน

8.หลวงพ่อเกตุ

02.00-04.00 น. พระอาจารย์ชุดที่ 5 จำนวน 8 รูป นั่งปรกและบริกรรมเจริญภาวนา

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 3 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา ภาณวาร 1 ชั่วโมง

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 1 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา มหาทิพยมนต์ 1 ชั่วโมง

1.หลวงพ่อบี้

2. หลวงพ่อพวง(วัดสว่างอารมณ์)

3.หลวงพ่อทองอยู่

4.หลวงพ่อนวม

5.หลวงพ่อบุญมี

6.หลวงพ่อชุบ

7.หลวงพ่อเกษม

8.หลวงพ่อครูบาวัง

04.00-06.05 น. พระอาจารย์ ชุดที่ 6 จำนวน 8 รูป นั่งปรกและบริกรรมเจริญภาวนา

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 2 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา พุทธภิเษก 1 ชั่วโมง

-พระพิธีธรรม ชุดที่ 3 จำนวน 4 รูป สวดพระคาถา ภาณวาร 1 ชั่วโมง

06.09 น. พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร) รองประธานพิธีสงฆ์ ทำพิธีดับเทียนชัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา(ชะยันโต)

1.หลวงพ่อครูบาตัน

2.พระอาจารย์ฉลอง

3.พระอาจารย์สวัสดิ์

4.พระอาจารย์โง่น

5.พระสมุห์แจ่ม

6.พระมหาบุญรอด

7.พระอธิการบุรัชย์

8.ครูบาอินถา

รุ่งเช้าวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2515 เป็นการฉลองสมโภช ภายหลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สั่งจองวัตถุมงคลมารับได้
ในการพุทธาภิเษกที่วัดบางคลานในครั้งนี้ อุโบสถวัดบางคลานยังก่อสร้างไม่เสร็จหลังคายังไม่มี ได้เกิดปรากฏการณ์พระราหูอมพระจันทร์ หรือจันทรุปราคาและเกิดเหตุการณ์อีกหลายอย่างจนทำให้ หลวงพ่อเงิน ปี15 จำหน่ายจ่ายแจกหมดอย่างรวดเร็ว และราคาขยับขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนบัดนี้ ครับ รูปหล่อพิมพ์ต่างๆนั้น เล่นหากันหลักแสน หมดแล้วครับ!!!!เหรียญนี้สภาพสวยเดิม กะหลั่ยทองเก่าเดิมๆ ผิวหิ้งครับ ลองชมดูนะครับ ต่อไปหาราคานี้ไม่ใด้แน่นอนครับ ครับ ยินดีรับประกันพระแท้ ตามกฎมาตรฐานสากลนิยมครับ
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน1,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลจ. - 27 ก.พ. 2555 - 10:14.52
วันปิดประมูล จ. - 05 มี.ค. 2555 - 10:14.52 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
200 บาท จ. - 27 ก.พ. 2555 - 14:48.58
300 บาท อ. - 28 ก.พ. 2555 - 11:11.55
400 บาท อ. - 28 ก.พ. 2555 - 16:05.49
500 บาท อ. - 28 ก.พ. 2555 - 22:27.27
600 บาท พ. - 29 ก.พ. 2555 - 01:57.49
1,000 บาท พ. - 29 ก.พ. 2555 - 01:58.01
1,100 บาท พ. - 29 ก.พ. 2555 - 16:19.39
1,500 บาท พ. - 29 ก.พ. 2555 - 16:19.44
กำลังโหลด...
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top