(พิเศษติดเกศา)เหรียญเสมาข้างนาค หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น เชียงใหม่ สหธรรมิกหลวงปู่

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคเหนือ

(พิเศษติดเกศา)เหรียญเสมาข้างนาค หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น เชียงใหม่ สหธรรมิกหลวงปู่

(พิเศษติดเกศา)เหรียญเสมาข้างนาค หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น เชียงใหม่  สหธรรมิกหลวงปู่ (พิเศษติดเกศา)เหรียญเสมาข้างนาค หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น เชียงใหม่  สหธรรมิกหลวงปู่ (พิเศษติดเกศา)เหรียญเสมาข้างนาค หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น เชียงใหม่  สหธรรมิกหลวงปู่
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง (พิเศษติดเกศา)เหรียญเสมาข้างนาค หลวงปู่ครูบาตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น เชียงใหม่ สหธรรมิกหลวงปู่
รายละเอียดรายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมจารและอธิฐานจิตชนวนแผ่นจารเพื่อใช้สถาปนาพระสิงห์สมโภชน์เจดีย์และวัตถุมงคลรุ่นสมโภชน์เจดีย์ หลวงปู่ครูบาเจ้าตั๋น ปญฺโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น มีดังนี้๑ .หลวงปู่ครูบาเจ้าตั๋น สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่

๒ .หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

๓ .พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช

๔ .หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

๕ .หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา

๖ .หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรอยุธยา

๗ .หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี

๘ .หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท

๙ .หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก

๑๐ .หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง

๑๑ .หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง จ.อ่างทอง

๑๒ .หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

๑๓ .หลวงปู่ชวน วัดเขาแก้ว จ.อ่างทอง

๑๔ .หลวงพ่อสุวรรณ วัดยาง จ.อ่างทอง

๑๕ .หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๖ .หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๗ .หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

๑๘ .หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฏธานี

๑๙ .พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง

๒๐ .พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง

๒๑ .หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จ.ชัยนาท

๒๒ .หลวงพ่อเอิบ วัดซุ้มกระต่าย จ.ชัยนาท

๒๓ .หลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง

๒๔ .หลวงปู่เจิม วัดหนองน้ำขุ่น จ.ระยอง

๒๕ .หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข ( มาบลำบิด ) จ.ชลบุรี

๒๖ .พระอาจารย์สมคิด วัดบึงตาต้า จ.ระยอง

๒๗ .หลวงพ่อผอง วัดพรหมยาม จ.เพรชบูรณ์

๒๘ .หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ จ.พิจิตร

๒๙ .หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์

๓๐ .หลวงปู่ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน จ.เชียงใหม่

๓๑ .ครูบาตั๋น วัดย่าปาย จ.เชียงใหม่

๓๒ .ครูบาสุข วัดป่าซางน้อย จ.ลำพูน

๓๓ .ครูบาศรีวัย วัดหนองเงือก จ.ลำพูน

๓๔ .ครูบาคำอ้าย วัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่

๓๕ .ครูบาอิ่นคำ วัดไชยสถานเจดีย์เก้ายอด จ.เชียงใหม่

๓๖ .ครูบาบุญมา สำนักสงฆ์บ้านสันกลาง จ.ลำปาง

๓๗ .ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง

๓๘ .ครูบาผดุง วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่

๓๙ .ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน จ.เชียงใหม่

๔๐ .ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น จ.ลำพูน

๔๑ .หลวงปู่ซ่วน วัดเขาแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์

๔๒ .พ่อท่านช่วง วัดควนปันตาราม จ.พัทลุง

๔๓ .พ่อท่านพรหม วัดบ้านสวน จ.พัทลุง

๔๔ .พ่อท่านห้อง วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง

๔๕ .พระอาจารย์รรรสิริ วัดบ้านสวน จ.พัทลุง

๔๖ .พ่อหลวงล้าน วัดขนาย จ.สุราษฏธานี

๔๗ .พ่อท่านเอ็น วัดเขาราหู จ.สุราษฏธานี

๔๘ .หลวงพ่อจ่าง วัดน้ำรอบ จ.สุราษฏธานี

๔๙ .หลวงพ่อจรัญ วัดช่องลมปากน้ำชุมพร จ.ชุมพร

๕๐ .หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี จ.อุทัยธานี

๕๑ .หลวงพ่ออั้น วัดโรงโค จ.อุทัยธานี

๕๒ .หลวงพ่อแป๋ว วัดดาวเรือง จ.สิงห์บุรี

๕๓ .หลวงพ่อเสือ วัดดอนยายเผื่อน จ.สิงห์บุรี

๕๔ .หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมย์ จ.นครปฐม

๕๕ .หลวงพ่อเสงี่ยม วัดสุวรรณเจดีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๖ .หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๗ ,หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ จ.สมุทรสงคราม

๕๘ .หลวงปู่เลิศ วัดโพธาวาส จ.เพรชบุรี

๕๙ .หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพรชบุรี

๖๐ .หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

๖๑ .ครูบาสาย วัดท่าไม้แดง จ.ตาก

๖๒ .หลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่

๖๓ .ครูบาอินถา วัดอินทราพิบูลย์ จ.เชียงใหม่

๖๔ .ครูบาแก้ว วัดศรีชุม จ.เชียงใหม่

๖๕ .ครูบาออ วัดพระธาตุเมืองนะ จ.เชียงใหม่

๖๖ .ครูบาอินตา วัดศาลา จ.เชียงใหม่

๖๗ .ครูบาบุญทา วัดเจดีย์สามยอด จ.เชียงใหม่

๖๘ .ครูบาสาย วัดร้องขุด จ.เชียงใหม่

๖๙ .ครูบาคำฝั้น วัดกอโชค จ.เชียงใหม่

๗๐ .ครูบาอินสม วัดเทพกุญชร ( หนองช้าง ) จ.เชียงใหม่

๗๑ .ครูบาลือ วัดห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่

๗๒ .ครูบาวรรณ วัดบ้างโห้ง จ.เชียงใหม่

๗๓ .ครูบาแก้ว วัดวังธาร จ.เชียงใหม่

๗๔ .ครูบาอุ่น วัดดงขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่

๗๕ .ครูบาเมือง วัดต้นกอก จ.เชียงใหม่

๗๖ .หลวงพ่อประเสริฐ วัดพระบาทเวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน

๗๗ .ครูบาใจ๋ วัดเหล่าป่าฝาง จ.เชียงใหม่

๗๘ .หลวงปู่หริ วัดละหาร จ.สุพรรณบุรี

๗๙ .หลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี

๘๐ .หลวงพ่อชอบ วัดสว่างอารมย์ จ.สุพรรณบุรี

๘๑ .หลวงพ่อสันต์ วัดเสือ จ.สุพรรณบุรี

๘๒ .หลวงพ่อเทพ วัดดอนกลาง จ.สุพรรณบุรี

๘๓ .หลวงพ่อสมภพ วัดศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

๘๔ .พระมหาจำเริญ วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณบุรี

๘๕ .พระอาจารย์ประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง

๘๖ .พระอาจารย์หรีด วัดป่าโมกข์ จ.พังงา

๘๗ .ครูบาปั๋น วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่

๘๘ .พระอาจารย์พรสิทธิ์ วัดสว่างอารมย์ จ.เชียงใหม่

๘๙ .ครูบาสิงห์ วัดป่าบุก จ.ลำพูน

๙๐ .และแผ่นจารจารพระคณาจารย์อีกหลายท่านที่ยังรวบรวมไม่เสร็จสิ้น

แผ่นพระยันต์ล้านนา ๑๐๘ แผ่น

ก้านชนวนหล่อพระปิดตา พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หลวงปู่ครูบาตั๋น

ชนวนพระปิดตาสายเขาอ้อที่ผ่านพิธีกรรมและการอธิฐานจิตจากพระเกจิอาจารย์ภาคใต้ทุกรูป

ชนวนรูปหล่อรุ่นสร้างสะพานหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี ที่หลวงปู่นามเป็นประธานเททองพร้อมหลวงปู่ชุบ วัดวังกระแจะ หลวงปู่นามมอบให้เพื่อนำมาหล่อวัตถุมงคลชุดนี้เป็นกรณีพิเศษ

ตะกรุดครูบาอินตา วัดวังทอง , แผ่นจารครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง , แผ่นจารครูบาสิงห์แก้ว วัดปางกอง

ก้านชนวนพระกริ่งครูบาออ วัดพระธาตุเมืองนะ

แผ่นจารอาจารย์ฆราวาสเขาอ้อที่พ่อท่านเขาอ้อมาประทับทรงเขียนให้ และ ชนวนหล่อพระอีกหลายสำนักทั่วประเทศ
ราคาเปิดประมูล290 บาท
ราคาปัจจุบัน300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 11 มิ.ย. 2556 - 16:11.53
วันปิดประมูล พ. - 12 มิ.ย. 2556 - 18:48.59 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
300 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) อ. - 11 มิ.ย. 2556 - 18:48.59
กำลังโหลด...
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top