พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ......

ประมูล หมวด:พระสมเด็จทั่วไป

พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ......

พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ...... พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ...... พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ...... พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ...... พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ......
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระสมเด็จพระธาตุพนม ๒๔๐๑ (เนื้อหยกแท้สีมรกต) เคาะเดียวครับ......
รายละเอียดประวัติความเป็นมา
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) พิมพ์พิเศษ 2401ทองคำ ถวาย ร.๔ พระธาตุพนม
การสร้างพระเครื่อง พระบูชานั้น ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสีให้นำเศษ ปูน ทรายที่ร่วงมาจากองค์พระธาตุพนม รอบๆองค์พระธาตุพนมมาเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารและเมื่อข่าวการสร้างพระเครื่อง พระบูชา จำนวน 84,000 องค์ เพื่อบรรจุในองค์พระธาตุพนมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้แพร่กระจายออกไปจึงได้มีพระเถรานุเถระ ผู้ใหญ่จากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำเอามวลสารสิ่งของที่มีค่ามาถวายท่านเจ้าพระคุณฯ เพื่อร่วมสร้าง พระเครื่อง พระบูชา ในคราวนี้ด้วย...อาทิ พระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากเขมร พม่า ได้นำพลอยดิบที่ยังไม่ได้เจียระไน หรือที่เรียกว่าอัญมณี สีต่างๆ พร้อมด้วยแร่ทองคำมาถวาย พระเถรานุเถระจากลาว นำลูกปัดทวาราวดี และพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย เป็นต้น สิ่งต่างๆที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้รับการถวายในครั้งนี้ พระคุณเจ้าได้นำมาผสมเป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่อง พระบูชาในครั้งนี้...ทั้งหมด
ฉะนั้น เนื้อหรือมวลสารของพระเครื่อง พระบูชากรุพระธาตุพนม จึงประกอบด้วยมวลสารต่างๆมากมาย ดังนี้
1.ปูน ทรายเก่าที่ร่วงมาจากองค์พระธาตุพนมรวมทั้งที่ปรักหักพังลงมากองอยู่รอบๆองค์พระธาตุพนมถูกนำมาบดละเอียด ถือได้ว่าเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ เป็นผงสำคัญ ในการสร้างพระเครื่อง พระบูชา กรุพระธาตุพนม
2.พลอยดิบ หรือ อัญมณี สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีฟ้า ถูกนำมาบดเป็นส่วนผสม
3.แร่ทองคำ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี ให้ตะไบออกเป็นผง เรียกผงตะไบทอง ผสมลงไปด้วย
4.ลูกปัดทวาราวดีสีต่างๆ ที่พระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากลาว จะถูกนำมาผสมกับมวลสารอื่นๆด้วย
5.พระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากลาวและศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าพระคุณนำมาถวาย ก็ได้รับการนำลงไปผสมกับมวลสารอื่นๆเช่นกัน
6.ผงวิเศษต่างๆ อาทิ ผงอิทธิเจ ผงมหาราช ผงพุทธคุณ ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้เก็บสะสมไว้ได้นำมารวม ผสมลงในการสร้างพระเครื่อง พระบูชา จำนวน 84,000 องค์ เพื่อนำบรรจุลงในองค์พระธาตุพนม
และเนื่องจากเวลามีจำกัด ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ได้กำหนดให้การก่อสร้างองค์พระธาตุพนมให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2408 การพิมพ์ พระเครื่อง พระบูชา จำนวน 84,000 องค์ จึงต้องช่วยกันพิมพ์ทั้งที่วัดระฆัง และที่วัดพระธาตุพนม ส่วนผสมในการสร้างพระนั้นเหมือนกันทั้งสองวัดจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงที่ใครจะนำส่วนผสมอะไรใส่ลงในครกแต่ละครั้งมากกว่ากันเท่านั้น ส่วนพระที่สร้างที่วัดระฆังนั้น ท่านเจ้าพระคุณธรรมทานาจารย์ (เจ้าคุณแนบ) ท่านได้ลงรักปิดทองไว้ด้วย
สำหรับการนำพระเครื่อง พระบูชา บรรจุลงในองค์พระเจดีย์นั้น เมื่อได้ทำการสร้างพระเจดีย์องค์พระธาตุพนมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดให้มีการสมโภช เฉลิมฉลององค์พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน และได้นำพระเครื่อง พระบูชา ทั้งหมด 84,000 องค์ บรรจุลงในพระธาตุพนม ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปี พ.ศ. 2408 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ได้เสร็จเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และพระเถรานุเถระ ผู้ใหญ่ พระราชาคณะทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ได้ร่วมกันทำการถวายพระเครื่อง พระบูชาที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้สร้างขึ้นจำนวน 84,000 องค์ เป็นพุทธบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นด้วย
พระพุทธคุณของสมเด็จกรุพระธาตุพนมนั้น ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี บอกว่า พระสมเด็จกรุพระธาตุพนม มีพุทธคุณสูงมาก เนื่องจาก ส่วนผสมของมวลสารต่างๆ ที่นำมาเป็นส่วนผสม เช่น ปูน ทรายเก่า จากองค์พระธาตุพนม พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น และการสร้างพระเครื่อง พระบูชา จำนวน 84,000 องค์ ในครั้งนี้ ท่านเจ้าพระคุณฯ ได้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพุทธบุชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมครูของท่าน ผู้หนึ่งผู้ใดมีไว้ครอบครอง หรือนำขึ้นบูชาเป็นพระประจำตัวแล้ว จะเป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่ง เป็นสิริมงคลต่อชีวิตตลอดไป
กาลเวลาผ่านไป เกียรติคุณพระมหาโตยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทวีคูณ ด้วยว่าพระมหาโตเชี่ยวชาญรอบรู้ในพระไตรปิฎิกเป็นอย่างยิ่ง
แม้ท่านมหาโตจะเป็นผู้ทรงคุณวิเศษความรู้แตกฉานเป็นอย่างมากก็ตาม ในปริยัติธรรมก็ไปเรียนกับพระสังฆราช (นาค) อยู่เป็นประจำมิได้ขาด จนกระทั้งมีความรอบรู้เป็นอย่างมาก ถึงกับสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้กล่าวว่า "พอแล้วหยุดเรียนเถิด คุณแตกฉานรอบรู้มากพอแล้ว จะเรียนไปถึงไหนท่าน ขรัวโต "
มหาโตเป็นพระภิกษุที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานเป็นอย่างมาก ชื่อเสียงกึกก้องดังทะลุฟ้า พระมหาโตก็เลยกว้างขวางในพระบรมมหาราชวัง ใครๆในพระราชสำนักต่างรุ้จักท่านฯขรีวโตกันทั้งนั้น พรั่งพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก ในพระบรมราชวัง
พระบาทสมเด็จพระพทธเลิศหล้านภาลัย ร.๒ ทรงโปรดให้สร้างตำหนักใหม่ในวัดมหาธาตุเพราะเหตุว่า " เจ้าฟ้ามงกุฎ ( รัชกาลที่ ๔ ) พระราชโอรสทรงออกผนวชเป็นสามเณ ประทับในตำหนักใหม่ ณ วัดมหาธาตุ และพระมหาโตก็ถูกนิมนต์มาเป็นพระพี่เลี้ยงและครูสอนหนังสือขอม คัมภีร์มูลกัจจายน์ จึงเป็นเหตุให้ทรงสนิทคุ้นเคยกันมาก ดุจพี่น้อง...( ศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ นอกจาก ร.๕ แล้ว ร.๔ ก็นับว่าเป็น " ศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เช่นกัน )
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้เสด็จสวรรคต พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษำบดินทร์ ก็เสด็จขึ้นครองราชย์ " สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่สาม )
ด้วยคำร่ำรือที่พระมหาโตเจริญสมถะกรรมฐานเป็นอารมณ์นั้น ได้ตัดเสียซึ่งความผูกพันในลาภยศสรรเสริญไปทั้งหมด เพื่อแปลพระปริยัติธรรมให้แตกฉานได้ แต่ไม่รับเป็นเปรียญ...
แม้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชปัญญาภรณ์ ท่านขรัวโต ได้ทูลตัวไม่ขอรับ โดยขอเป็นพระธรรมดาหรือขรัวโต ตลอดเวลาอายุ ๕๕ ปี (ตามปี พ.ศ.๒๓๘๖) ท่านเป็นสมภารขรัวโตเหมือนเดิม... และท่านขรัวโตเมื่อรู้ว่าจะถูกแต่งตั้งเป็นราชาคณะอย่างแน่นอน จึงหาวิธีหลบเลี่ยงโดยออกธุดงค์ในที่ต่างๆเสีย (ระหว่างการธุดงค์ในที่ต่างๆของขรัวโตนั้น ท่านขรัวโตก็ได้พบกับหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ,วัดพะโคะต่างศัทธาและเลื่อมใสซึ่งกันและกัน เพราะเป็นพระภิกขุที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ เหมือนๆกัน แต่อายุของท่านขรัวโต กับ ท่านหลวงพ่อทวด แตกต่างกันถึง ๑๘ ปี ทางเวปไซด์ " ศิษย์สมเด็จฯ " ยังไม่สามารถค้นคว้าได้ว่า ท่านขรัวโต เป็นศิษย์ของท่านหลวงพ่อทวดหรือไม่ แต่เป็นที่มาของการสร้างพระเครื่องฯร่วมกันถวาย ร.๔ วัดพระธาตุพนม พ.ศ. ๒๔๐๑ ขณะท่านขรัวโต อายุ ๗๑ ปี ,ท่านหลวงพ่อทวด อายุ ๘๙ ปี และเป็นที่มาของการสร้างพระเครื่องฯถวาย ร.๕ วัดพระแก้วฯ ขณะขรัวโต อายุ ๘๑ ปี หลวงพ่อทวด อายุ ๙๙ ปี ส่วนความเป็นศิษย์ระหว่างท่านขรัวโต กับ หลวงพ่อทวด ทางเวปไชด์ฯจะค้นคว้าให้ชาวพุทธได้ทราบความจริงในคราวต่อไป)

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 สร้างถวาย ร.๔ พระธาตุพนม
"เจ้าฟ้ามงกุฎ " พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จพระราชสมภพ ณ นิวาสสถานในพระราชนิเวศน์เดิม ด้านใต้ของวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีชวด ฉศก จุลศักราช ๑๑๖๖ ตรงกับวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ( ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยะยศเป็นสมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ) กับ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี ( พระนามเดิมว่า " เจ้าฟ้าบุญรอด " )
เมื่อสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เสด็จสู่สวรรคาลัย ( ตาย ) เจ้าฟ้ามงกุฎ ( ร.๔ ) ยังทรงผนวชเป็นพระภิกขุอยู่ และในระหว่างที่ทรงผนวชอยู่นั้น ได้เสด็จออกธุดงค์ไปยังหัวเมืองต่างๆ กับ ขรัวโต ( ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ) ยังหัวเมืองต่างๆ ทำให้ทรงคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง พระองค์ทรงพระราชอุตสาหะวิริยะเรียนภาษาอังกฤษจนทรงเขียนได้ ตรัสได้ ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้ ทำให้พระองค์ทรงมีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ของโลกตะวันตกได้เป็นอย่างดี
และการไปธุดงค์ยังหัวเมืองต่างๆครั้งนั้น คาดว่าคงไปพบกับหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ วัดพะโคะ...ที่ออกธุดงค์เช่นกัน นั่นคือที่มาของการสร้างพระเครื่องทองคำท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ขรัวโต ,หลวงพ่อทวด วัดช้างให้
ราคาเปิดประมูล800 บาท
ราคาปัจจุบัน800 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 18 ก.ค. 2556 - 01:10.59
วันปิดประมูล พ. - 07 ส.ค. 2556 - 01:10.59 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 800 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
ยังไม่มีผู้ประมูล
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top