สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓

ประมูล หมวด:เครื่องรางของขลัง

สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓

สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓ สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓ สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓ สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓ สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง สร้อยประคำ ๑๐๘ เสาร์๕ มหาเศรษฐี เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ ขนาดเล็ก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี๒๕๔๓
รายละเอียด#สร้อยประคำ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ 'รุ่นเสาร์๕ มหาเศรษฐี' ขนาดเส้นเล็ก ๑๐๘ เม็ด
สร้างจำนวน ๙๙๙ เส้น ในปี๒๕๔๓
ความยาวขณะสวมใส่ 24นิ้ว และความยาวรวม จากเม็ดที่1 ถึง108 เท่ากับ 42นิ้ว
ปัจจุบันพระเครื่อง ที่สร้างจากเหล็กน้ำพี้ มีราคสูงมาก ไม่ว่าจะเป็น
พระกริ่ง, พระปิดตา และเหรียญหล่อ ซึ่งหาได้ยาก เพราะมีจำนวนสร้างน้อย
ท่านที่ยังหาไม่ได้ แนะนำสร้อยประคำ เบอร์แทนนี่เลย ราคายังไม่แพงเกินเอื้อม#

ข้อมูลการสร้างพระเครื่องเหล็กน้ำพี้
เหล็กน้ำพี้ นี้ถือว่าสร้างยาก ต้องใช้ความร้อนกว่า 1200องศาเซลเซียส
จึงหลอมละลาย มีพุทธคุณ 108ประการ อีกทั้งในอดีตถึงปัจจุบัน
วัตถุมงคลที่สร้างด้วยเหล็กน้ำพี้แบบ100% มีการสร้าง สำเร็จน้อยมาก

สรรพคุณของเหล็กน้ำพี้
จากตำราพิชัยสงครามกล่าวว่า เหล็กน้ำพี้ เป็นธาตุกายสิทธิ์มีอาถรรพณ์เร้นลับ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุกอณู สามารถล้างอาถรรพณ์ได้นานาประการ
เป็นที่ยำเกรงแก่ภูติผีปีศาจ วิญญาณร้ายและคุณไสยลมเพลมพัด
ป้องกันเดรัจฉานวิชามายาดำ อีกทั้งผู้ที่มีไว้ติดตัวยังเป็นวัตถุมงคลเรืองอำนาจ
เสริมบารมีเป็นเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพันชาตรี กันโรคภัยไข้เจ็บได้นานับประการ
พุทธคุณสูง เมตตามหานิยม เด่นทางโชคลาภ เพิ่มโภคทรัพย์แก่ผู้ครอบครอง
มีคงกระพันแคล้วคลาด กันสิ่งอัปมงคล แล้วแต่จะอาราธนาใช้
หลายท่านได้ประสบกับตัวเองมาแล้ว..

เหล็กน้ำพี้ มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นมาเป็นระยะเวลานาน นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบัน
โดยมีหลักฐานอ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และวรรณคดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บรรพบุรุษ ของไทยในอดีตได้รู้จักวิธีการนำแร่เหล็กน้ำพี้ มาถลุงให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงเป็นศาสตราวุธ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสงคราม

ความเชื่อเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์..
เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก
จากตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้ว่า เหล็กน้ำพี้เป็นโลหะมหัศจรรย์อานุภาพ
มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุกๆอณู สามารถป้องกันคุณไสย
และสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาดำได้ สามารถล้างอาถรรพ์ อีกทั้งเป็นที่ยำเกรงแก่ภูติผี
ป้องกันเดรัจฉานวิชาเรืองอำนาจ และเสริมบารมีให้แก่ผู้ที่ครอบครอง เมตตามหานิยม
แคล้วคลาด และคงกระพัน ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และคุ้มครองภยันตรายนานับประการ
ปัจจุบันแร่เหล็กน้ำพี้ ถือว่าเป็นวัตถุมงคล โดยเชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้
อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เมื่อจะนำไปใช้งานต้องตั้งศาลบวงสรวงขออนุญาต
จากเจ้าพ่อที่ดูแลปกปักษ์รักษาเสียก่อน จึงจะทำการขุดหรือตัดเหล็กไปใช้งานได้ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวน้ำพี้และผู้ศรัทธาต่างเชื่อถือกันมาโดยตลอด
ด้วยความศรัทธาว่า เหล็กน้ำพี้มีเจ้าพ่อปกปักษ์รักษาดูแลอยู่ หากผู้ใดจักนำสินแร่เหล็กน้ำพี้ไปใช้
ต้องทำการตั้งศาลบรวงสรวงสักการะและเปล่งวาจาขอต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ก่อน

คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์..
แร่เหล็กที่ได้จากบ่อเหล็กน้ำพี้นั้น เป็นแร่เหล็กกล้าที่มีโครงสร้างระดับโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน
หลากหลาย ทำให้เมื่อนำมาเผาและตีทำมีดจะได้มีดที่แข็งแกร่งทนทานกว่าที่ทำจากแร่เหล็กทั่วๆไป
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ได้เคยนำตัวอย่างสินแร่จากจากบ่อพระแสงและบ่อพระขรรค์ไปทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่าง ๆ
ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พบว่าแร่เหล็กน้ำพี้มีองค์ประกอบของแร่ธาตุที่หาได้ยาก
เป็นแร่เหล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว มีความแข็งและเหนียวเป็นพิเศษ มีคุณลักษณะอ่อนในแข็งนอก
และยืนยันว่าแหล่งแร่เหล็กที่ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นแหล่งแร่เหล็กที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย
อีกทั้งยังมีคุณสมบัติดีเยี่ยม ไม่แพ้เหล็กกล้าชั้นดีของต่างประเทศ


คาถาบูชา หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
ท่องนะโม ๓ จบ แล้วภาวนาว่า
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะ อะ อุ
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อุ อะ มะ


สภาพไม่ผ่านการใช้
รับประกันความพอใจ 30วัน คืนเงินเต็มหากสภาพเดิม
รับประกันความแท้ตลอดชีพ (มีใบรับประกันจากทางร้านให้)

ชมประวัติและปฎิปทา หลวงปู่หมุน
http://www.web-pra.com/Article.mvc/Show/216ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน700 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 04 มิ.ย. 2553 - 06:28.58
วันปิดประมูล จ. - 14 มิ.ย. 2553 - 06:28.58 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 700 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
300 บาท ส. - 12 มิ.ย. 2553 - 20:54.09
400 บาท อา. - 13 มิ.ย. 2553 - 19:37.33
500 บาท อา. - 13 มิ.ย. 2553 - 19:37.43
600 บาท อา. - 13 มิ.ย. 2553 - 19:38.00
620 บาท อา. - 13 มิ.ย. 2553 - 19:38.12
700 บาท อา. - 13 มิ.ย. 2553 - 19:38.22
กำลังโหลด...
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top