เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ

ประมูล หมวด:พระเกจิภาคอีสานเหนือ

เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ

เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระกัมมัฏฐานตู๋ หรือญาท่านตู๋ วัดม่วงเิีอียด จ.อุบล อาจารย์หลวงปู่คำบุ
รายละเอียดขอเป็นส่วนนึงในการเผยแพร่ ประวัติของท่าครับ เครดิตทั้งหลายขอมอบให้ ตามLink นี้ครับ

http://www.meeboard.com/view.asp?user=sumrejloon&groupid=11&rid=65&qid=14

อัตถชีวประวัติของหลวงปู่ญาท่านตู๋ ธัมมสาโร

เดินไม่เปียกฝน ย่นระยะทาง(ย่อแผ่นดิน)คือคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คนบ้านเวียง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เทพเจ้าแห่งอำเภอตระการพืชผล ตำนานอิสีผู้คว้ำโขงรูปที่ 2 ต่อจากพระอาจารย์ใหญ่สำเร็จลุน (คว้ำโขงเป็นภาษาลาวแปลเป็นไทยคือผู้ที่สามารถเดินข้ามและพิชิตแม่น้ำโขงได้)

พระอาจารย์ใหญ่ตู๋ ธัมสาโร วัดสุขาวาส เกิดที่บ้านเวียง ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล .อุบลราชธานี เดือน 12 ปีวอก พ.ศ.2426 เกิดในสกุล วงศ์คำเป็นบุตรคนสุดท้อง บิดามารดาได้ถึงแก่กรรมตอนท่านอายุ 6 ขวบ เมื่อท่านอายุได้ 8 ขวบพี่สาวได้นำท่านมามอบให้แด่พระอาจารย์เคน ท่านได้อยู่ศึกษาพระธรรมกับพระอาจารย์เคนจนอายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีญาท่านพันธ์ วัดบ้านกระเดียน เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้มารำเรียนกับญาท่านสีดาแห่งวัดสิงหาญ สมัยก่อนนั้นถ้าพูดถึงพระภิกษุผู้มีอุโฆษแห่งนามของเมืองขุหลุ(อำเภอตระการพืชผลปัจจ ุบัน)คือ 1ญาท่านลุนหรือสำเร็จลุนท่านจะไปๆมาๆระหว่างบ้านสะพือและบ้านเวินไซ จำปาศักดิ์ 2ญาท่านสีดา(สำเร็จสีดา)แห่งวัดสิงหาญ บ้านสะพือ 3ญาท่านพันธ์ วัดบ้านกระเดียน(โด่งดังมากๆในเรื่องปราบผีสมัยอดีต)

พูดถึงสำเร็จลุนและสำเร็จสีดาท่านทั้งสองเปรียบเสมือนพี่น้องกันเพราะท่านทั้งสองได้ รับการอบรมเลี้ยงดูโดยญาท่านอุตตมะ ปฐมาจารย์ใหญ่แห่งวัดสิงหาญ ญาท่านอุตตมะในสมัยอดีตคือผู้ที่ถูกประมวลด้วยความลี้ลับและอิทธิฤทธิ์มากมาย ท่านได้นำสามเณรสีดาและสามเณรลุนมาเลี้ยงคู่กัน ญาท่านอุตตมะนั้นมีศักดิ์เป็นอาของสามเณรลุนเพราะท่านคือน้องชายแท้ๆของบิดาสำเร็จลุ น สำเร็จลุนเองจริงๆก็บวชเรียนที่วัดสิงหาญ บ้านสะพือ โดยมีญาท่านอุตตะมะเป็นพระอุปัชฌาย์ครับ ก็กล่าวถึงญาท่านอุตตมะและสำเร็จลุนแต่เพียงเท่านี้ก่อน มีพระภิกษุอีกสองรูปซึ่งจะไม่กล่าวถึงท่านเลยนั้นเห็นจะไม่ได้เพราะท่านมีความสำคัญอ ย่างยิ่งยวดในสายของสำเร็จลุน คือ 1ญาท่านแพง 2ญาท่านตัน แห่งวัดสิงหาญ ญาท่านแพงเป็นคนเชื้อสายบ้านสะพือ ญาท่านตันเป็นคนเชื้อสายบ้านนาเอือดแต่มาโตที่บ้านสะพือ ส่วนญาท่านตู๋นั้นเป็นคนบ้านเวียง ท่านทั้งสามนั้นเป็นสหายกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ ญาท่านตู๋และญาท่านแพงนั้นอายุเท่าๆกัน ญาท่านแพงจะอ่อนกว่าญาท่านตู๋อยู่ 1 ปี ส่วนญาท่านตันจะอ่อนกว่าท่านทั้งสองอยู่ 4-6 ปี ญาท่านแพงและญาท่านตันได้บวชเรียนที่วัดสิงหาญ บ้านสะพือ ภายใต้การอบรมสั่งสอนของญาท่านสีดา ทำให้ท่านทั้งสามคือศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันคือญาท่านสีดา รวมทั้งญาท่านพันธ์ แห่ง วัดบ้านกระเดียนด้วย

หลังจากท่านทั้งสามได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆจากญาท่านสีดาแห่งวัดสิงหาญและญาท่ านพันธ์แห่งวัดบ้านกระเดียนจนหมดสิ้น ท่านอาจารย์ทั้งสองจึงแนะนำใหศิษย์ทั้งสามไปหาญาท่านลุน(สำเร็จลุน)แห่งวัดบ้านเวินไ ซ

พอดีกับช่วงเวลาที่สำเร็จลุนธุงดงค์มาบ้านสะพือเพื่อมาเยี่ยมเยือนสหายรักของท่านคือ ญาท่านสีดา ดังนั้น ญาท่านตู๋ ญาท่านแพง ญาท่านตันจึงได้พบกับสำเร็จลุนครั้งแรกโดยการแนะนำของญาท่านสีดาผู้เป็นอาจารย์ของท่ านทั้งสาม ญาท่านตู๋ ญาท่านแพงและญาท่านตันซึ่งขณะนั้นยังป็น พระตู๋ พระแพง และพระตัน รวมทั้งพระที่เป็นลูกศิษย์ของญาท่านสีดาอีกหลายองค์อาทิ พระพู และพระบัณฑิต จึงได้เรียนกับสำเร็จลุนที่วัดสิงหาญอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็ถึงเวลาที่สำเร็จลุนต้องกลับจำปาศักดิ์ สำเร็จลุนจึงเอ่ยกับพระหนุ่มทั้งหลายว่า ว่าถ้าเจ้าทั้งหมดอยากได้ดีกว่านี้จงตามอาตมาภาพกลับไปที่นครจำปาศักดิ์ บรรดาพระหนุ่มไม่ลังเลใจตามสำเร็จลุนไปเพราะอาจารย์ผู้นี้ได้แสดงอภินิหารหลายอย่างใ ห้เห็น ญาท่านตู๋ ญาท่านแพง ญาท่านตัน ญาท่านพู ญาท่านบัณฑิตและพระรูปอื่นๆจึงได้ตามสำเร็จลุนไปนครจำปาศักดิ์ ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบจริงๆว่าเป็นสถานที่แห่งใดในนครจำปาศักดิ์ หรือบางทีนั่นอาจจะเป็นภูเขาควาย ตักศิลาแห่งตำนานก็เป็นไปได้เพราะสมัยก่อนพระภิกษุผู้ต้องการเรียนวิชาต่างก็ดั้นด้น ตามหาสถานที่แห่งนี้กันทั้งนั้น พระหนุ่มทั้งหลายจึงได้ศึกษาสรรพวิชาต่างๆกับสำเร็จลุนที่นครจำปาศักดิ์อยู่หลายพรรษ า แล้วแต่ว่าผู้ใดจะได้สรรพวิชาแขนงไหนไป หลังจากนั้นไม่นานได้มีเสียงร่ำรืออย่างหนาหูจากฝั่งลาวว่า พระหนุ่มทั้งหลายได้สำเร็จวิชาจากนครจำปาศักดิ์ ทั้ง พระตู๋ พระแพง พระตัน และรูปอื่นๆ ชาวจำปาศักดิ์ต่างขนานนามท่านว่า สำเร็จตู๋ สำเร็จแพง และสำเร็จตัน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ท่านทั้งหลายคือปรมาจารย์ผู้เผยแพร่สรรพวิชาสายสำเร็จลุนมิให้สาบสูญไป

ศิษย์ของหลวงปู่ญาท่านตู๋มีอยู่หลายองค์ ส่วนใหญ่จะอยู่จำปาศักดิ์และอุบลราชธานีโดยเฉพาะในเขต อำเภอตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร โขงเจียม และตาลสุม อาทิ
หลวงปู่ญาท่านทอง วัดบ้านหัวเรือ หลวงปู่ญาท่านฤทธิ์ วัดสระ หลวงปู่โทน กันตะสีโล หลวงปู่ดี ภัทธิโย หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล หลวงปู่ภู ถาวโร หลวงปู่ลี อุตตโร หลวงปู่ศรี สุเมโท หลวงปู่บุตร วัดสำราษราฐ และองค์อื่นๆอีกมากมาย
การเดินธุดงค์ของหลวงป่ญาท่านตู๋ ตามที่ท่านได้เล่าให้ฟัง ท่านได้ธุดงค์ไปหลายๆประเทศ อาทิเช่น ลาว ญวน พม่า และประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ ธุดงค์ไปกับญาท่านสีดา(สำเร็จสีดา)และญาท่านลุน(สำเร็จลุน ) ญาท่านพันธ์ วัดบ้านกระเดียนบ้าง โดยมีคณะผู้ร่วมเดินทางคือ ญาท่านกัมมัฏฐานแพง ญาท่านตัน ญาท่านพู ญาท่านบัณฑิต และพระสหายที่จำปาศักดิ์อีกหลายรูป หลังจากสิ้นพระอาจารย์ทั้งหลายของหลวงปู่ญาท่านตู๋ ท่านจะธุดงค์ไปกับพร้อมกับบรรดาศิษย์ของท่าน อันได้แก่ พระดี ภัทธิโย พระผุย บ้านกระเดียน พระภู บ้านคำสมิง พระภู บ้านกองโพน พระฤทธิ์ วัดสระกุศกร พระโทน วัดบูรพา พระแสง บ้านหนองผือเขมราฐ พระลี(พระครูพนาภินันท์)พระทอง บ้านหัวเรือ หลวงปู่สี สุเมโท วัดสิงหาญ หลวงปู่บุตร วัดสำราษราฐ และองค์อื่นๆอีกหลายรูป

หลวงปู่ญาท่านตู๋ท่านได้ธุดงค์อยู่หลายปีทีเดียว ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อประมาณปี 2482-2483 สงครามอินโดจีนสงบลง ท่านได้เดินทางกลับบ้านเกิด

หลวงปู่ญาท่านตู๋เป็นพระที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติไม่สนใจยศฐาบรรดาศักดิ์และไม่ยอมร ับตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ถึงแม้จะมีคนมอบให้ก็ไม่ยอมโดยมอบหมายให้หลวงปู่ญาท่าน ลี ซึ่งเป็นศิษย์คนสนิทของท่านรับตำแหน่งแทน หลวงปู่ญาท่านตู๋เป็นพระผู้มากล้นด้วยบุญบารมีและอิทธิฤทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของคนอำ เภอตระการพืชผล ในสมัยท่านยังมีชีวิตได้ทำประโยชน์คุณูปมาการแก่บ้านเกิดของท่านอย่างมากมาย โดยการเป็นผู้นำลูกหลานพัฒนาบ้านเกิดซึ่งไม่สามารถนำมาบรรยายได้หมด ขอยกตัวอย่างดังนี้ อาทิ

1. ปี พ.ศ.2487 ได้นำชาวบ้านรื้อโบสถ์หลังเก่าออกและเริ่มสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนในปี พ.ศ.2489 แล้วเสร็จปี 2492 ฉลองอย่างใหญ่โต โดยนายเหลี่ยม โสมมา ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นเป็นผู้นำฝ่ายฆราวาส
2. ปี พ.ศ.2494 ได้นำชาวบ้านสร้างศาลาการเปรียญ(หลังปัจจุบัน)
3. ได้แยกโรงเรียนวัดบ้านเวียง ออกจากวัดไปเมื่อ ปี พ.ศ.2495 ไปสร้างขึ้นใหม่ที่ตั้งปัจจุบัน โดยขอความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านสามหมู่บ้าน เป็นกำลังสนับสนุน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการแม้แต่บาทเดียว สร้างเสร็จเมื่อปี 2497 ชาวบ้านจึงเรียกโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบ้านเวียงตุ๋อุปถัมป์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อให้เกียรติและเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

อยู่ต่อมาเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาในปี 2505 หลวงปู่ได้ไปจำพรรษาที่อยู่ที่วัดเอี่ยมวนาราม บ้านม่วงเดียด ตามคำขอร้องของหลวงปู่ลี (พระครูพนาภินันท์)ลูกศิษย์คนสนิทของท่าน ขณะที่ท่านหลวงปู่ญาท่านตู๋จำพรรษาอยูที่วัดเอี่ยมวนาราม ชาวบ้านม่วงเดียด เห็นว่าท่านหลวงปู่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างองค์กฐินขึ้นเพื่อถวายท่านเมื่อพ้นพรรษาแล้ว พอหลวงปู่ได้รับผ้าองค์กฐินแล้วไม่นานเท่าไหร่ท่านได้ป่วยกะทันหัน และมรณภาพลงด้วยท่านั่งสมาธิในกุฏิของท่านที่วัดเอี่ยมวนาราม
หลังจากนั้นหลวงปู่ลีได้ให้คนไปบอกลูกหลานของหลวงปู่ที่บ้านเวียง ในเวลากลางคืนของวันที่หลวงปู่มรณภาพ เมื่อชาวบ้านพร้อมลูกหลานทราบว่าหลวงปู่มรณภาพแล้วต่างคนต่างก็พากันเศร้าสลดใจกันทุ กๆคน ท่านพระครูพนาภินันท์(หลวงปู่ลี)ได้ปรึกษาหารือกับลูกหลานของหลวงปู่และชาวบ้านตกลงก ันว่าจะเก็บศพของหลวงปู่ไว้ 2 เดือน

&n bsp;
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน8,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 29 มิ.ย. 2553 - 09:58.24
วันปิดประมูล ศ. - 09 ก.ค. 2553 - 09:58.24 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
pui_l (6) 180.183.60.143
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 8,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ50 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
100 บาท อ. - 29 มิ.ย. 2553 - 10:24.06
8,000 บาท จ. - 05 ก.ค. 2553 - 21:04.28
กำลังโหลด...
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
 1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
 2. ตั้งประมูล ฟรี
 3. ร่วมประมูล ฟรี
 4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
 5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
 6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
 7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top