พระกริ่งวัดช้าง รุ่นภัทรกิจโกศล

ประมูล หมวด:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

พระกริ่งวัดช้าง รุ่นภัทรกิจโกศล

พระกริ่งวัดช้าง รุ่นภัทรกิจโกศล พระกริ่งวัดช้าง รุ่นภัทรกิจโกศล พระกริ่งวัดช้าง รุ่นภัทรกิจโกศล พระกริ่งวัดช้าง รุ่นภัทรกิจโกศล
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระกริ่งวัดช้าง รุ่นภัทรกิจโกศล
รายละเอียดรุ่น ภัทรกิจโกศล (หลวงปู่ภู) รุ่นนี้จัดสร้าง 5 มีนาคม 2547 หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อมาเป็นประธานเททองหล่อและนั่งปรกเบ้าครับ รุ่นนี้จัดสร้าง 2547 องค์
มีพระเกจิอาจารย์นั่งปรก 39 รูป ทั่วประเทศ พิธีใหญ่และท่านตั้งใจจัดสร้างเอง รายชื่อพระคณาจารย์ที่มานั่งปรกในสมัยนั้น ขออภันนะครับที่รวบรวมรายชื่อไม่หมดเนื่องจากจำไม่ได้แล้วครับ เอกสารสูญหายไปหมดเลยรวบรวมได้แค่นี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ

1. หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ ราชบุรี 2. หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ อยุธยา 3. หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน นครนายก 4. หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกรินกฐิน ลพบุรี
5. หลวงปู่ทิม วัดพระขาว อยุธยา 6. พระอาจารย์สารท (โม่ง) วัดขนอนเหนือ อยุธยา 7. หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา ชลบุรี 8. หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา 9. หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม อยุธยา 10. หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม 11. หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน นนทบุรี 12. หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อยุธยา 13. หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน 14. หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร 15. หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ 16. หลวงพ่อศุข วัดทางกระบือ 17. หลวงพ่อสารันดร์ วัดดงน้อย ลพบุรี 18. หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เพ็ชรบุรี 19. หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส 20. หลวงพ่อบุญมี วัดสุตธรรมมาราม นครนายก 21. หลวงพ่อไข วัดโพธินายก 22. หลวงพ่อชม วัดท่าทราย นครนายก 23. พระครูภัทรวิริยคุณ (หลวงพ่อถนอม) วัดสุทัศน์ กทม. 24. พระมหาประดิษฐ์ ถิรธมโม วัดสุทัศน์ กทม. 25. หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดประสิทธิเวช นครนายก 26. พระเทพวรนายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครนาก 27. พระอาจารย์ชาญณรงค์ วัดเลา

และในงานนั้นได้รับเมตตาจากปรมาจารย์พระกริ่งแห่งเมืองไทย ในสมัยสมเด็จพระสังฆราช แพ วัดสุทัศน์เทพวราราม คุณตานิรันดร์ แดงวิจิตร (พระครูหนู) มาเป็นประธานฝ่ายฆารวาสเป็นประธานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ที่เคารพนับถือ และร่วมเททองหล่อพระกริ่ง ในการจัดสร้างพระกริ่งรุ่น ภัทรกิจโกศล(ภู)

วัตถุประสงค์ เพื่อนำปัจจัยมาก่อสร้างวิหารหลวงพ่อดำ วัดช้าง และสร้างเขื่อนแนวกั้นน้ำตลิ่งลำคลอง

“พระครูโสภณนาคกิจ" นามเดิม ชื่อ เสนาะ นามสกุล หอมจันทร์ เจ้าอาวาสรูปที่ ๑๐ ฉายา อายุวฑฺฒโก อายุ ๔๐ พรรษา ๑๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดช้าง

ชาติภูมิ
เกิดวันเสาร์ ที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๑๓ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ
บิดาชื่อ แสวง มารดาชื่อ สำเนียง นามสกุล หอมจันทร์
บ้านเลขที่ ๓๗/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

บรรพชา-อุปสมบท
วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู วัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดธงชัย อติภทฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดช้าง พระกรรมวาจาจารย์ พระทองล้วน เขมฺปาโล เจ้าอาวาสวัดดอนเปร็ง พระอนุสาวนาจารย์ พระนิยม วชิโร วัดช้าง

สมณศักดิ์
* พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
* พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
* พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
* พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ วัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
* พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสังฆรักษ์ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมใน พระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระราชาคณะชั้นราช
* พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัด ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมใน พระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระราชาคณะชั้นราช
* พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แต่งตั้ง เป็น พระครูสัญญาบัตรพัดยศชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูโสภณนาคกิจ (จร. ชอ.)

การศึกษาพุทธาคม
พระอาจารย์เดช ท่านเป็นศิษย์เอกสายตรงก้นกุฏิ “พระครูธวัชภัทราภรณ์ หรือ พระอาจารย์ต๊ะ” อดีตเจ้าอาวาสวัดช้าง ซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำนานการสร้าง “พระกริ่งใหญ่ วัดช้าง” อันลือลั่น เป็นที่รู้จักกันดีในวงการผู้ที่นิยมพระกริ่งในเมืองไทย ทั้งนี้พระกริ่งวัดช้างถือเป็นพระกริ่งที่มีความเป็นมาเกี่ยวพันกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์เทพวราราม ท่านยังศึกษาวิชาตำราต่าง ๆ ที่ตกทอดมาจากอดีตเจ้าอาวาส พระครูภัทรกิจโกศล (หลวงปู่ภู) ภทฺทญาโน ศิษย์เอกก้นกุฏิหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พระครูภัทรกิจโกศล (หลวงปู่ภู) ภทฺทญาโน ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ ของพระครูธวัชภัทราภรณ์ (พระอาจารย์ต๊ะ) และพระอาจารย์เดชท่านยังได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์ ได้ศึกษาวิชาจากหลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ จังหวัดราชบุรี เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง หลวงพ่อฟ้าลิขิต วัดโสภณวนาราม จังหวัดลพบุรี หลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และท่านยังเป็นศิษย์ของพระอาจารย์สารท (โม่ง) ธรรมโชติ วัดขนอนเหนือ ศิษย์เอกและเป็นพระหลานชายแท้ ๆ ของหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ อยุธยา และปัจจุบันนี้ท่านยังศึกษาวิชาต่าง ๆ จากพระเกจิอาจารย์อื่น ๆ อีกมากมาย

วัตถุมงคลของท่านที่เด่นมากที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านรู้จักมากและชื่อเสียงขจรขจายไปไกลที่นอกเหนือจากพระกริ่งรุ่นแรก รุ่นช้างสามเศียรแล้ว วัตถุมงคลเด่นที่ออกไปทางแนวเครื่องรางของท่าน นั่นคือ ช้างมงคลหล่อโบราณ ตะกรุดโทนเนื้อเงินรุ่นแรก จารมือ เป็นเครื่องรางที่มากด้วยประสบการณ์ ลูกศิษย์ท่านส่วนใหญ่นิยมช้างมงคล มาถึงวัดช้างครั้งใดลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มักจะมีคำถามว่า ช้างมงคลมีให้เช่าบูชาหรือไม่หมดหรือยัง เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก และตะกรุดโทนของท่านเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะมีน้อยมากที่ในแต่ละครั้งท่านจะสร้างตะกรุดขึ้นมาสักครั้งนึง ท่านมิได้สร้างออกมาบ่อยนัก และที่สำคัญสร้างค่อนข้างน้อย และปัจจุบันนี้ถึงจะเป็นเครื่องรางที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ท่านแทบทั้งสิ้น สร้างมาครั้งใดก็หมดจากวัดอย่างรวดเร็ว ถูกเก็บหมดจากศิษย์สายตรงไม่มีหลุดออกมาในสนามพระให้เห็น เพราะลูกศิษย์ลูกหาท่านเคารพและศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมาก ไม่อยากให้ของที่ท่านให้มากับมือหลุดออกไปได้ง่าย ๆ ไม่ว่าท่านจะสร้างเครื่องรางออกมาสักกี่ครั้งเวลาเพียงไม่นานของท่านก็หมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช้างมงคลรุ่นแรก สร้างมาน้อย เมื่อครั้งที่ท่านสร้างขึ้นมาเสร็จแล้ว ของท่านส่วนใหญ่ท่านก็จะเสกเดี่ยวของท่านด้วยตัวเอง และเมื่อครั้งที่ได้รับฎีกาอาราธนาไปนั่งปรกที่วัดสุทัศน์เทพวราราม ได้นำไปเสกด้วยโดยใส่ย่ามติดไปด้วย ในวัน เสาร์ที่ 16 กรกฏาคม ปี 2548 ในพิธีพระพุทธชินราชหมื่นยันต์ ในวันนั้นมีพระเถระคณาจารย์มากมายจากทั่วทุกสารทิศ นั่งปรกเต็มพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม หลังจากที่ท่านนั่งปรกมาเป็นเวลาไปหลายชั่วโมง ท่านเดินลงมาจากภายในพระอุโบสถเพียงเวลาชั่วครู่ก็มีประชาชนที่เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถในวันนั้นเป็นจำนวนมาก พอเห็นท่านเดินลงมาต่างวิ่ง-เข้ามาเพื่อขอวัตถุมงคลของท่าน ในวันนั้นท่านเกือบต้องแย่แน่ถ้าศิษย์ของท่านหรือเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องไม่ออกมากั้นหรือจัดระเบียบใหม่ ลูกศิษย์ลูกหาท่านเบียดเสียดกันเยอะมากต่างก็อยากได้มีไว้ครอบครองกันแทบทั้งสิ้น บางท่านอายุมากแล้วแต่ก็ยังฝืนเบียดเสียดแย่งเข้ามาเพื่อขอช้างมงคล รุ่นแรกนี้ให้ได้แรงศรัทธาของลูกศิษย์ท่านดีมากครับ และปัจจุบันนี้ก็ถูกแสวงหากันค่อนข้างมากจากในกรุงเทพและปริมณฑล หรือจังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียง ที่เคารพนับถือท่าน ในเรื่องของเครื่องรางที่ท่านจัดสร้างขึ้นมา ส่วนใหญ่ท่านก็จะแจกอย่างเดียว แล้วแต่ญาติโยมที่จะทำบุญ ใครที่ผ่านมาแวะเข้ามากราบท่าน ไม่ว่ายากดีมีจน ท่านก็แจกให้หมดทุกคน เป็นว่าถ้ามาวัดช้างเมื่อรัยต้องได้รับช้างมงคลติดมือกลับกันไปแทบทั้งสิ้น และปัจจุบันนี้ ช้างมงคลถูกสร้างขึ้นมาถึง 6 รุ่นแล้วเนื่องจากไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกศิษย์ท่าน ที่มาจากต่างจังหวัด ท่านใดผ่านมาก็ขอเชิญแวะมากราบท่านและอย่าลืมขอช้างมงคลท่านกันนะครับ..

ปัจจุบันนี้ ตำราวิชาต่าง ๆ มีอยู่มากมายที่ตกทอดกันมายาวนาน และที่เป็นตำราหลักของวัดช้างนั่นก็คือ ตำราการจัดสร้างพระกริ่ง หรือที่เราเคยได้ยินมาบ้างว่า (ตำราเล่มดำ) ของคุณตานิรันดร์ แดงวิจิตร หรือที่เรารู้จักท่านในนามว่า (พระครูหนู)

ปัจจุบันนี้ตำรานั้นก็ได้ถูกสืบทอดมาโดยตรงจากคุณตานิรันดร์ แดงวิจิตร มอบสู่ พระครูธวัชภัทราภรณ์ (พระอาจารย์ต๊ะ) ท่านมีศักดิ์เป็น พระหลานชายคุณตา และเมื่อพระอาจารย์ต๊ะท่านมรณภาพไปแล้วคุณตาก็ได้มอบหนังสือตำรานั้นให้กับ พระครูโสภณนาคกิจ (พระอาจารย์เดช) ได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการจัดสร้างพระกริ่งต่อไปมิให้สูญหายไปจากตำนาน พระกริ่งวัดสุทัศน์ และในการนั้นคุณตานิรันดร์ แดงวิจิตร เมื่อสมัยที่ท่านยังแข็งแรงดีท่านยังเมตตาได้มอบชนวนมวรสารเก่าแก่ตั้งแต่ในสมัยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช แพ ทั้งหมด เป็นจำนวนมากให้กับท่านพระครูโสภณนาคกิจ วัดช้าง และเบ้าหลอมเททองหล่อพระกริ่ง แม่พิมพ์หรือต้นพิมพ์พระกริ่งให้กับพระอาจารย์เดช วัดช้าง เพื่อให้ท่านได้เก็บรักษาไว้และจะได้นำมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพระกริ่งของวัดช้างในครั้งต่อ ๆ ไปในอนาคต

ด้านวัตถุมงคล
1. พระกริ่งรุ่นแรก รุ่น ช้างสามเศียรสร้าง 108 องค์ พระพุทธชินราชรุ่นแรก สร้าง 1 ช่อ 19 องค์ และเมฆพัตร 1 ช่อ 19 องค์ ปี 2546 เทวันวิสาขบูชา สร้างและเสกเดี่ยวไตรมาสแจกกรรมการวัดและศิษย์ไกล้ชิด หรือผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่อดำ กุฎิสงฆ์ เสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด

2. ตะกรุดโทนเนื้อเงินรุ่นแรกจารมือ ปี 2546 จัดสร้าง 9 ดอก ลงยันต์ไตรสรณคมน์ และโสฬสมหามงคล ตะกรุดโทนเนื้อทองแดงรุ่นแรกจารมือ ปี 2546 จัดสร้าง 19 ดอก ลงยันต์ไตรสรณคมน์ และโสฬสมหามงคล

3. พระกริ่งรุ่นสอง รุ่น ภัทรกิจโกศล (ภู) สร้าง 2547 องค์ ปี 2547 เททองหล่อที่วัดและจัดพิธีพุทธาพิเษกใหญ่ พระเกจิอาจารย์นั่งปรกทั่วประเทศ 39 รูป มีเนื้อทองคำตามจำนวนจอง และเนื้อเงิน 1 ช่อ 7 องค์ เนื้อนวะโลหะ สร้าง 2547 องค์ แบ่งเป็นก้นถ้วย 678 องค์ ก้นเรียบ 1869 องค์ พิมพ์กรรมการ 278 องค์ พระกริ่งบูชา 3 นิ้ว 39 องค์

4. ช้างมงคลรุ่นแรก มีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ สร้าง 1500 เชือก พิมพ์เล็ก ๑๐๐๐ เชือก พิมพ์ใหญ่ 500 เชือก ท่านเสกเดี่ยวและนำติดย่ามไปนั่งปรกที่วัดสุทัศน์พิธีพระชินราชหมื่นยันต์ เมื่อเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม ปี 2548

5. พระกริ่งจันทร์เพ็ญปี 2550 วันเพ็ญเดือน 12 วันลอยกระทง รุ่นนี้จัดสร้างทั้งหมดมี 2 พิมพ์ พิมพ์ละ 900 องค์ และมีพระชัยวัฒน์อีก 1 พิมพ์ แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ กะไหร่ทอง กะไหร่เงิน และนวะโลหะ

6. พระกริ่ง นครนายก จัดสร้าง 980 องค์ ปี 2550 สร้างเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปภร บ้านนา

7. พระกริ่ง ๙ ฤกษ์ ปี 2551 สร้าง สมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้าง และเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด

8. ตะกรุดหนังเสือรุ่นแรก จารมือ ไตรมาส 2552 สร้าง 499 ดอก

9. หลวงพ่อทวด รุ่น ๑ วัดช้าง เสาร์ ๕ วันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ 2553 สมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้าง หอไตรปิฏก 3 ชั้น

10. พระกริ่งฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก สร้าง 559 องค์ 2553 สมทบทุนสร้างหอไตรปิฏก 3 ชั้น และเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด

ขอขอบคุณข้อมูล www.wat-chang.com
และคุณต้นบ้านนา
ราคาเปิดประมูล55 บาท
ราคาปัจจุบัน1,295 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 11 ส.ค. 2553 - 16:36.24
วันปิดประมูล อา. - 22 ส.ค. 2553 - 11:52.33 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 1,295 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ20 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดก่อนกำหนดโดยผู้ตั้งประมูล
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
855 บาท ส. - 14 ส.ค. 2553 - 09:34.40
1,075 บาท ส. - 14 ส.ค. 2553 - 09:35.00
1,295 บาท ส. - 14 ส.ค. 2553 - 09:35.28
กำลังโหลด...
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top