กรุนาดูน ปางลีลา

หัวข้อ: กรุนาดูน ปางลีลา

กระทู้ และ ความคิดเห็นต่างๆ

กรุนาดูน ปางลีลา
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
mutita
mutita (0) 192.44.136.113
ตั้ง: 4 ตอบ: 5
คะแนน: 0
รายละเอียด

แบบพระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน
พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูนที่ขุดพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น เป็นพระ
พิมพ์ดินเผาฝีมือช่างประจำราชสำนัก โดยในกอมระตาญง์พร้อมด้วยพระสหายได้ร่วมกัน
สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบต่อพระพุทธศาสนา พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน มีพุทธศิลป์
ลวดลายลีลาอ่อนช้อยสวยงามและเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่
๑๒–๑๖ (หรือประมาณ ๑,๓๐๐ ปี)เนื้อพระพิมพ์แข็งแกร่งมาก พระพิมพ์บางองค์กลายเป็น
เนื้อหิน สีเนื้อพระพิมพ์มี ๕ สี คือสีหิน(น้ำตาลแก่) สีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองมันปู สี
ชมพู สีแดงหินทราย และสีขาวนวล (สีเท่าอ่อน) ในพระพิมพ์เกือบทุกพิมพ์จะมี
รูปเจดีย์ และสถูปจำลองปรากฎอยู่เสมอ และเป็นพระพิมพ์เล่าเรื่องพุทธประวัติที่มีความ
หมายอยู่ในตัว พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูนที่ขุดพบได้นำตัวอย่างไปวิเคราะห์หาส่วนผสม
โดยคุณโสดา รัตนิน แห่งมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนั้นได้ปฏิบัติงาน
อยู่ที่โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาการวิเคราะห์ปรากฎว่า ส่วนผสมหลัก
ได้แก่ ศิลาแลง ดินเหนียว แกลบข้าว ทราย กรวด ในตัวอย่างบางชิ้นมีเมล็ดข้าวผสมอยู่
ด้วยส่วนผสมที่ใช้มากได้แก่ ทราย ซึ่งเมื่อเผาแล้วจะทำให้เนื้อดินมีความแกร่งมาก
ลักษณะการเผาจะเผาแบบกลางแจ้งอุณหภูมิไม่คงที่ จึงทำให้สีของพระพิมพ์ดินเผาแตกต่าง
กัน รูปลักษณะของพระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ รูปลักษณะ คือ
๑. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี ๒๐ แบบพิมพ์
๒. แบบฐานสี่เหลี่ยมยอดโค้ง มี ๑๐ แบบพิมพ์
๓. แบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี ๗ แบบพิมพ์
๔. แบบสามเหลี่ยมรูปใบไม้หรือรูปหอย มี ๓ แบบพิมพ์
๕. แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส มี ๑ แบบพิมพ์
๖. แบบลอยตัวองค์เดียว มี ๑๑ แบบพิมพ์
กรุพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
......วัฒนธรรม “ทวาราวดี” ที่มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาจาก อินเดีย ได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ภาคอีสานในราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดยได้เข้ามาทาง ลุ่มแม่น้ำมูล และ แม่น้ำชี ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างอย่างแพร่หลาย จนกระทั้งถึงปลายพุทธศตวรรษที่15
......จังหวัดมหาสารคามได้พบร่องรอยหลักฐานของ วัฒนธรรมทวาราวดี สมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกเริ่มกระจายอยู่ตาม บริเวณชุมชนสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมหลายแห่งด้วยกัน เช่น อำเภอกันทรวิชัย และ อำเภอนาดูน
......ค่านิยม พระพิมพ์ดินเผากรุนาดูนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ พิมพ์เล็กห้อยคอ และ พิมพ์พระบูชา สำหรับพิมพ์เล็กขนาดขึ้นคอที่จัดว่ามีราคาสูงที่สุด ก็คือ ปางลีลา หรือ ปางตริภังค์ สาเหตุเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่ขุดพบน้อยมาก หายาก และมีความอ่อนซ้อย สวยงาม เหมาะสำหรับขึ้นคอ รองลงมาคือ พิมพ์นาคปรกคู่ ส่วน พระพิมพ์บูชา เรียงความนิยมตามลำดับ คือ ปางนั่งเมือง ปางประทานพร ปางปาฏิหารย์ ปางเสด็จดาวดึงส์ ปางปรกโพธิ์ และ พระแผง ชนิดต่างๆ และสุดท้ายต้องขอขอบคุณ อาจารย์ทรงเดช แสงนิล จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล เกี่ยวกับเมืองนครจำปาศรี เพื่อเป็นวิทยาทานตามแนวทางแห่งบรรพชนไว้ ณ ที่นี้

กรุนาดูน ปางลีลา กรุนาดูน ปางลีลา
โพสต์เมื่อ ศ. - 07 พ.ย. 2551 - 03:32.01
ความคิดเห็นที่ 1:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
mutita
mutita (0) 192.44.136.113
ตั้ง: 4 ตอบ: 5
คะแนน: 0
รายละเอียด

เพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ ศ. - 07 พ.ย. 2551 - 03:55.37
ความคิดเห็นที่ 2:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
mutita
mutita (0) 192.44.136.113
ตั้ง: 4 ตอบ: 5
คะแนน: 0
รายละเอียด

เป็นพิมพ์ที่พบน้อยที่สุดของกรุนาดูน จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสม

โพสต์เมื่อ ศ. - 07 พ.ย. 2551 - 04:02.19
ความคิดเห็นที่ 3:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
mutita
mutita (0) 122.168.70.113
ตั้ง: 4 ตอบ: 5
คะแนน: 0
รายละเอียด

ต้องขอโทษคุณ Viagra ผมมิโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศ India และก็ได้ไป ไปที่วัดแห่งหนึ่ง อายุประมาณ 2000 กว่าปี มีหลักฐานหลายอย่างที่บอกว่ากรุนาดูน รับวัฒนะธรรม มาจากอินเดีย เช่น ที่วัดแห่งนั้น หินทุกก่อนเป็นหินศิลาแลง และถูกแกะสลัก และผมก็ได้นำพระกรุนาดูนไปด้วยแทบจะหาข้ดแตกต่างไม่ได้ ต้องบอกว่า Trip นี้คุ้มมากๆๆ ผมมีรูปมาฝากด้วย

โพสต์เมื่อ อา. - 05 เม.ย. 2552 - 10:47.24
ความคิดเห็นที่ 4:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
mutita
mutita (0) 122.168.70.113
ตั้ง: 4 ตอบ: 5
คะแนน: 0
รายละเอียด

อีกรูป

โพสต์เมื่อ อา. - 05 เม.ย. 2552 - 10:52.28
ความคิดเห็นที่ 5:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
mutita
mutita (0) 122.168.70.113
ตั้ง: 4 ตอบ: 5
คะแนน: 0
รายละเอียด

คล้ายพระแผง กรุนาดูน

โพสต์เมื่อ อา. - 05 เม.ย. 2552 - 10:54.29
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top