ข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.91 ครับ

หัวข้อ: ข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.91 ครับ

กระทู้ และ ความคิดเห็นต่างๆ

ข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.91 ครับ
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
มีโชคมีชัย
ตั้ง: 130 ตอบ: 269
คะแนน: 5
รายละเอียด

TAX 2009 ภ.ง.ด.91

ความหมายของ “การหักลดหย่อน

การหักลดหย่อน

รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้น หลังจากได้หักค่าใช้

จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการ บรรเทาภาระภาษี ให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้

ที่เหลือ ซึ่งเรียกว่า เงินได้สุทธิ ไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

 

 

 

โพสต์เมื่อ อา. - 10 ม.ค. 2553 - 23:01.43
ความคิดเห็นที่ 1:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
มีโชคมีชัย
ตั้ง: 130 ตอบ: 269
คะแนน: 5
รายละเอียด

ชนิดของค่าลดหย่อน

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้                                                                      30,000

 

2. ค่าลดหย่อนคู่สมรสของผู้มีเงินได้                                                                           30,000                                                                

3. ค่าลดหย่อนบุตร                                                                                                15,000

4. ค่าลดหย่อนการศึกษาของบุตร                                                                             2,000                                           

5. ค่าลดหย่อนบิดามารดา  

 

                                                                                              30,000                                                           

6.  ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา                                                    15,000                      

7. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต                                                              100,000 + 10,000                                                                  

โพสต์เมื่อ อา. - 10 ม.ค. 2553 - 23:02.43
ความคิดเห็นที่ 2:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
มีโชคมีชัย
ตั้ง: 130 ตอบ: 269
คะแนน: 5
รายละเอียด

8. ค่าลดหย่อนเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                    10,000                        

9. ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF                                       500,000                               

10. ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF                                     500,000                   

11. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่

                                                            100,000                         

12. ค่าลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม (ปี 2552)                     7,200                              

13. ค่าลดหย่อนเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

       

 

                                               300,000

 

14. ค่าลดหย่อนเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา

 

15. ค่าลดหย่อนเงินบริจาคให้องค์การสาธารณกุศล

โพสต์เมื่อ อา. - 10 ม.ค. 2553 - 23:03.25
ความคิดเห็นที่ 3:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
มีโชคมีชัย
ตั้ง: 130 ตอบ: 269
คะแนน: 5
รายละเอียด

ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมสรรพากร ภ.ง.ด.91 http://www.rd.go.th/publish/40967.0.html 

ยื่นขอคืนภาษีผ่าน internet และแบบคำขอคืนภาษีhttp://rdserver.rd.go.th/publish/index.php

โพสต์เมื่อ อา. - 10 ม.ค. 2553 - 23:03.49
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top