พระวังหน้าครับ...

หัวข้อ: พระวังหน้าครับ...

กระทู้ และ ความคิดเห็นต่างๆ

พระวังหน้าครับ...
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด

ประมาณปี 2527-2528 ช่วงบูรณะวัดพระแก้ ว(ถ้าจำปีคลาดเคลื่อน โปรดอภัยด้วยครับ เพราะพระนี้ไม่ใช่ของผม

แต่เจ้าของ อนุญาติให้ผมนำออกมาโชว์ครับ/โดยผ่านคนกลางอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลอาจตกหล่นไปบ้าง)

...สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงโปรดเกล้าให้นำพระวังหน้าส่วนหนึ่ง ออกมาให้

ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญในการนี้ ตอนนั้น...ทำบุญ 3,000 บาท แล้วจะให้

พระ 1 องค์...

พระวังหน้าครับ... พระวังหน้าครับ...
โพสต์เมื่อ อา. - 26 เม.ย. 2552 - 09:52.16
ความคิดเห็นที่ 1:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด

พระวังหน้า...

โพสต์เมื่อ อา. - 26 เม.ย. 2552 - 10:05.45
ความคิดเห็นที่ 2:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด

พระวังหน้า...

โพสต์เมื่อ อา. - 26 เม.ย. 2552 - 10:19.56
ความคิดเห็นที่ 3:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด

พระวังหน้า...

โพสต์เมื่อ อา. - 26 เม.ย. 2552 - 10:37.17
ความคิดเห็นที่ 4:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด

พระวังหน้า...

โพสต์เมื่อ อา. - 26 เม.ย. 2552 - 10:54.54
ความคิดเห็นที่ 5:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ อา. - 26 เม.ย. 2552 - 10:56.37
ความคิดเห็นที่ 6:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด

พระวังหน้า...

โพสต์เมื่อ อา. - 26 เม.ย. 2552 - 11:01.11
ความคิดเห็นที่ 7:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:11.31
ความคิดเห็นที่ 8:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:13.20
ความคิดเห็นที่ 9:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:31.44
ความคิดเห็นที่ 10:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:33.20
ความคิดเห็นที่ 11:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:35.06
ความคิดเห็นที่ 12:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:36.41
ความคิดเห็นที่ 13:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:38.26
ความคิดเห็นที่ 14:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:41.53
ความคิดเห็นที่ 15:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:45.10
ความคิดเห็นที่ 16:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:46.49
ความคิดเห็นที่ 17:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:48.35
ความคิดเห็นที่ 18:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:50.07
ความคิดเห็นที่ 19:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:52.15
ความคิดเห็นที่ 20:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:54.03
ความคิดเห็นที่ 21:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:56.04
ความคิดเห็นที่ 22:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 20:58.14
ความคิดเห็นที่ 23:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 21:00.40
ความคิดเห็นที่ 24:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kontee2449
ตั้ง: 2 ตอบ: 25
คะแนน: 0
รายละเอียด
พระวังหน้า...
โพสต์เมื่อ จ. - 27 เม.ย. 2552 - 21:01.50
ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top