รุ่นแรกเหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล (หลวงพ่อเมืองปาย) วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน -องค์เอก
VIP
พระเครื่องทุกองค์มีค่าทางจิตใจ ฉะนั้นทุกองค์คือ "องค์เอก" โทรเลย 081-8306964

หมวด พระเกจิภาคเหนือ

รุ่นแรกเหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล (หลวงพ่อเมืองปาย) วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

รุ่นแรกเหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล (หลวงพ่อเมืองปาย) วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  - 1 รุ่นแรกเหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล (หลวงพ่อเมืองปาย) วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  - 2
ชื่อร้านค้า องค์เอก - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง รุ่นแรกเหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล (หลวงพ่อเมืองปาย) วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
อายุพระเครื่อง 2 ปี
หมวดพระ พระเกจิภาคเหนือ
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ (ไม่แสดงเบอร์ เนื่องจากรายการนี้ไม่ได้ปล่อยเช่า)
อีเมล์ติดต่อ poj_phum@hotmail.com
สถานะ เช่าแล้ว
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ อา. - 23 มิ.ย. 2556 - 21:58.00
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ส. - 20 ก.ย. 2557 - 09:17.55
รายละเอียด
เหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล (หลวงพ่อเมืองปาย) วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยทางวัดโดยท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์อัษฏาวุธ อินฺทวณฺโณ ได้มีดำริจะจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่เขตวัด และบูรณะถาวรวัตถุ สิ่งจำเป็นภายในวัดทุ่งโป่ง แต่ยังขาดปัจจัยอยู่ ทั้งนี้จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญบริจาคทรัพย์ โดยทางวัดได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล ซึ่งเป็นพระประธานของวัด เป็นพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่ ซึ่งจัดสร้างเป็นครั้งแรก และเป็นเหรียญแรกของเมืองปายก็ว่าได้

รายการการจัดสร้างเหรียญพระพุทธสัพพัญญู ประสิทธิมงคล ได้จัดสร้างทั้งหมด ได้แก่
๑.เนื้อเงินหน้ากากทองคำ จำนวนสร้าง ๙ เหรียญ
๒.เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน จำนวนสร้าง ๙ เหรียญ
๓.เนื้อชนวนล้วน จำนวนสร้าง ๕๖ เหรียญ
๔.ชุดกรรมการ มีทั้งหมด ๕ เหรียญ จำนวนสร้าง ๑๐๘ ชุด
-เนื้อเงิน
-เนื้อตะกั่ว
-เนื้อนวะโลหะ
-เนื้ออัลปาก้า
-เนื้อทองฝาบาตร
๕.เนื้อทองฝาบาตร จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ

รายนามพระเกจิคณาจารย์ที่เมตตาอธิษฐานจิต

เหรียญพระพุทธสัพพัญญูประสิทธิมงคล(หลวงพ่อเมืองปาย) รุ่นแรก

๑.หลวงปู่พระญาณวิสาลเถร(หลวงปู่หา สุภโร) วัดป่าสักกะวัน จ.กาฬสินธุ์
๒.หลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
๓.หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
๔.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
๕.หลวงปู่ครูบาตั๋น ปญฺโญ วัดม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่
๖.หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน จ.เชียงใหม่
๗.หลวงปู่ครูบาตั๋น เตชธมฺโม วัดย่าปาย จ.เชียงใหม่
๘.หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่
๙.หลวงปู่ครูบามา ตโมนุโท วัดศิริชัยนิมิต จ.เชียงใหม่
๑๐.หลวงปู่ครูบาสิทธิ อภิวณฺโณ วัดปางต้นเดื่อ จ.เชียงใหม่
๑๑.หลวงปู่ครูบาอิ่นคำ อินฺทวณฺโณ วัดไชยสถาน จ.เชียงใหม่
๑๒.หลวงปู่ครูบาอินถา ฐิตธมฺโม วัดยั้งเมิน จ.เชียงใหม่
๑๓.หลวงพ่อพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่
๑๔.หลวงปู่สังข์ สํกิจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่
๑๕.หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่
๑๖.หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดป่าอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่
๑๗.หลวงพ่อครูบาน้อย เตชธมฺโม วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
๑๘.หลวงพ่อพระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
๑๙.หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย จ.เชียงใหม่
๒๐.หลวงปู่ครูบาแก้ว ปญฺญาวฑฺฒโน วัดศรีชุม จ.เชียงใหม่
๒๑.หลวงปู่ครูบาคำมูล มงฺคลิโก วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่
๒๒.หลวงพ่อครูบาเมืองใจ๋ สุจิตฺโต วัดเหล่าป่าฝาง จ.เชียงใหม่
๒๓.หลวงปู่ครูบาอินตา กตปุญฺโญ วัดศาลา จ.เชียงใหม่
๒๔.หลวงพ่อครูบาสาย ติสฺสวํโส วัดร้องขุด จ.เชียงใหม่
๒๕.ครูบาอินถา ปญฺญาวชิโร วัดศรีลังกา (ต้นโชค) จ.เชียงใหม่
๒๖.ครูบาเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่
๒๗.หลวงพ่อบุญมี สุธมฺโม วัดใจ(ดงเทวี) จ.เชียงใหม่
๒๘.พระอาจารย์บุญต่อ อุปลวณฺโณ วัดศรีสว่าง จ.เชียงใหม่
๒๙.พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ จ.เชียงใหม่
๓๐.ท่านครูบาญาณลังกา สิริญาโณ วัดศรีสองเมือง จ.เชียงใหม่
๓๑.ท่านพระอาจารย์ต้น ฐานวีโร วัดร้องธาร จ.เชียงใหม่
๓๒.หลวงปู่พระมงคลวัฒน์(ก้ำ กลยาณธมฺโม) วัดบุญเกิด จ.พะเยา
๓๓.หลวงปู่ครูบาอ่อน รตฺตวณฺโณ วัดสันต้นหวีด จ.พะเยา
๓๔.หลวงพ่อสงบ กตสนฺโต วัดต๊ำน้ำล้อม จ.พะเยา
๓๕.หลวงปู่ครูบาคำแสง อธิจิตฺโต วัดพระธาตุสันขวาง จ.เชียงราย
๓๖.ท่านครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง จ.เชียงราย
๓๗.หลวงพ่อถวัลย์ ปรกฺกโม วัดพระธาตุแม่เจดีย์ จ.เชียงราย
๓๘.หลวงปู่ครูบาบุญมา สุภทฺโท วัดบ้านสา จ.ลำปาง
๓๙.หลวงปู่ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะเกว๋น จ.ลำปาง
๔๐.หลวงพ่อโอภาส โอภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง
๔๑.หลวงปู่ครูบาสุข ชาตสุโข วัดป่าซางน้อย จ.ลำพูน
๔๒.หลวงปู่ครูบาก๋องแก้ว กลฺยาโณ วัดป่าซางน้อย จ.ลำพูน
๔๓.หลวงปู่ครูบาศรีวัย โพธิวํโส วัดหนองเงือก จ.ลำพูน
๔๔.หลวงปู่ครูบาสุข วัดดงป่าหวาย จ.ลำพูน
๔๕.หลวงพ่อประเสริฐ ปุญฺญกาโม วัดพระพุทธบาทฯ จ.แม่ฮ่องสอน


พิธีสมโภชพุทธาภิเษกต่างๆที่ได้นำเหรียญหลวงพ่อเมืองปาย รุ่นแรก เข้าร่วมพิธี

๑.พิธีล้านนามหาพุทธาภิเษกสมโภชพระกริ่งล้มลุก รุ่นพิเศษ วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒.พิธีสมโภชพุทธา-มังคลาภิเษกพระกริ่ง พระรูปสมเด็จพระนเรศวร กองพันรบพิเศษ
วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

๓.พิธีสมโภชเหรียญพระพุทธสัพพัญญูประสิทธิมงคล(หลวงพ่อเมืองปาย) วัดทุ่งโป่ง
ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

พระเครื่องที่เกี่ยวข้อง...

ยินดีต้อนรับสู่ Web-Pra.com เว็บไซต์พระเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ระบบค้นพบว่าคุณพึ่งเคยเข้า www.Web-Pra.com เป็นครั้งแรก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ www.Web-Pra.com คุณสามารถ:
  1. เปิดร้านค้าของคุณเอง ฟรี
  2. ตั้งประมูล ฟรี
  3. ร่วมประมูล ฟรี
  4. เว็บบอร์ด พูดคุยกับเพื่อนฝูงในวงการพระเครื่อง ฟรี
  5. ระบบซื้อขายอย่างปลอดภัย ฟรี
  6. เผยแพร่ หรือ อ่านบทความพระเครื่อง ฟรี
  7. ระบบทำเนียบพระเครื่อง
มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อ info@web-pra.com
หมายเหตุ: คุณควรบันทึกรายการโปรดไว้ เพื่อเข้ามาใช้บริการในภายหลัง
Top