ประวัติ ปี 2530 จตุคามฯ พระผงสุริยัน–จันทรา - รุ่นแรก

ปี 2530 จตุคามฯ พระผงสุริยัน–จันทรา

ประวัติ รุ่นแรก

Top