ประวัติ พระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล - หมู่ 3 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

พระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล

ประวัติ หมู่ 3 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

 

สำหรับพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล ทางสมาคมพระเครื่องประกาศไม่ออกใบเซอร์ หรือให้มีรายการในงานประกวด เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลไม่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อทางสมาคมไม่ยอมรับกรุดังกล่าวจึงถือว่า กรุนี้ยังเป็นพระไม่มาตรฐานที่มีการยอมรับจากส่วนกลางหรือคนส่วนใหญ่ หากท่านใดสนใจพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูลและต้องการเช่าสะสม สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก google แทน เนื่องจากมีเว็บที่ให้ข้อมูลพระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูลโดยตรงอยู่แล้ว

Top