ประวัติ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก - กรุเจดีย์เล็ก

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก

ประวัติ กรุเจดีย์เล็ก

 

พระสมเด็จบางขุนพรหม (กรุพระเจดีย์เล็ก)

 เมื่อครั้วที่ท่านเสมียนตราด้วงทำการบูรณะวัดบางขุนพรหมใน (วัดใหม่อมตรสในปัจจุบัน) นั้นท่านได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่และบรรจุพระสมเด็จบางขุนพรหมไว้ในพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ ในช่วงนั้นก็ได้มีการสร้างพระเจดีย์องค์เล็กเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิในองค์พระเจดีย์องค์เล็กเหล่านี้ (พระเจดีย์องค์เล็กมีจำนวนมากหลายองค์) ได้สร้างพระพิมพ์บรรจุในพระเจดีย์ด้วย ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ได้มีผู้พบพระชุดหนึ่งในกรุพระเจดีย์เล็ก คือ พระกรุเจดีย์เล็กนี้เอง พระทั้งหมดได้ถูกลักลอบนำไปจนหมดสิ้นโดยทางวัดไม่ได้พระไว้เลย

 

  พระกรุเจดีย์เล็กนี้สร้างขึ้นในปีใดยังไม่มีผู้ทราบแน่ชัดหากประมาณการจากสภาพเนื้อและคราบกรุของพระกรุนี้แล้วนับว่ามีความเก่ามาก อาจจะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับพระสมเด็จบางขุนพรหมก็ได้ หรืออาจจะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาในภายหลังหากเป็นเช่นนั้นจากสภาพเนื้อพระและคราบกรุแล้วคงมีอายุน้อยกว่าพระสมเด็จบางขุนพรหมไม่มากนัก

พระกรุเจดีย์เล็กนั้นนอกจากไม่ทราบปี พ.ศ. ที่สร้างแล้วผู้สร้างเป็นผู้ใดก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน ได้แต่สันนิษฐานกันมีบางท่านว่าคงเป็นพระที่สร้างโดยท่านเสมียนตราด้วงซึ่งเป็นการสร้างพร้อมกับพระสมเด็จบางขุนพรหม ส่วนบางท่านมีความเห็นว่าน่าจะสร้างโดยท่านหลวงปู่ภู แห่งวัดอินทรวิหาร

 


พระเครื่องกรุเจดีย์องค์เล็กมีทั้งหมด ๖ พิมพ์ คือ 

. พระพิมพ์ฐานหมอน

. พระพิมพ์พระเจดีย์

. พระพิมพ์ฐานคู่  

. พระพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอน

. พระพิมพ์ยืนประทานพร

.  พระพิมพ์ไสยาสน์

Top