ประวัติ พระแม่คงคา - แม่น้ำคงคา

พระแม่คงคา

ประวัติ แม่น้ำคงคา

 

พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา

พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา
คัดมาจาก - หนังสือเทพเจ้าและสิ่งน่ารู้
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญา ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

 

ได้ความตามพาลกัณฑ์แห่งหนังสือรามายณะว่า พระหิมาลัยมีมเหสีชื่อนางมีนา
บุตรีแห่งพระเมรุ ทั้งสองนี้มีบุตรีสององค์ คือ พระคงคาหนึ่ง พระอุมาหนึ่ง เทพยดาทั้งหลายได้ขอพระคงคาไปไว้เพื่อล้างบาป
ลำน้ำคงคาจึงมีอยู่ในเทวโลก ต่อมามีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สัตรฤาสาคร
ท้าวสัครราชนี้ไม่มีโอรส จึงกระทำการสักการะด้วยการทรมานพระองค์ต่างๆ ต่อหน้าพระภฤคุมุนีช้านาน
จนพระภฤคุมุนีมีความเมตตา จึงให้พรให้มีโอรส คือมเหสีองค์หนึ่ง ให้มีกุมารองค์เดียว
แต่อีกองค์หนึ่งให้มีกุมารหกหมื่นองค์

การก็เป็นไปตามพระภฤคุได้ประสาทพรไว้
โอรสที่เกิดมาแต่นางเกศินี มเหสีขวานั้นมีมาเฉพาะองค์เดียว นามว่าอังศุมาน นางสุมดีมเหสีซ้ายมีโอรสหกหมื่น
แล้วท้าวสัครราชจะกระทำพิธีอัศวเมธ แต่พระอินทร์ลงมาลักม้าตัวนั้นไปเสียก่อน
ท้าวสัครราชจึงตรัสใช้ให้พระโอรสหกหมื่นองค์ไปเที่ยวตามหาม้าพระกุมารได้ขุดแผ่นดินลงไปองค์ละโยชน์จนถึงกลางพิภพ
ก็หาได้พบม้านั้นไม่ ฝ่ายพวกเทวดามีความตกใจจึงไปทูลวิงวอนพระพรหมาให้ช่วย พระพรหมาตรัสว่า
พระนารายณ์จะทรงแปลงเป็นกะบิลลงไปแก้ไขเหตุร้อนของเทวดา พระนารายณ์เป็นกะบิลลงไปยืนขวางทางพวกกุมารทั้งหกหมื่น
ครั้นกุมารจะจับว่าเป็นผู้ร้ายลักม้าพระกะบิลก็บันดาลให้เกิดไฟผลาญกุมารเป็นเถ้าถ่านไป
ไม่มีสิ่งไรจะทำให้กุมารเหล่านี้จะพ้นทุกข์ได้นอกจากที่กระแสพระแม่คงคาจะมาล้างให้หมดมลทิน

ท้าวสัครราชก็ดี และต่อมาพระอังศุมานก็ดี จะพยายามปานใดก็ไม่สามารถจะให้พระคงคาไหลลงมาจากเทวโลกได้
พระทิลิปะราชโอรสพระอังศุมานก็ได้พยายามอีกแต่ไม่สำเร็จอีก
จนถึงคราวพระภาคิรัถโอรสพระทิลิปะจึงสำเร็จตามประสงค์ พระภาคิรัถไม่มีโอรส
จึงบำเพ็ญการทรมานตนต่างๆ จนพระพรหมมาทรงพระเมตตา ตรัสว่าจะขอพรอันใดจะประสาทให้
พระภาคิรัถจึงทูลขอให้พระแม่คงคาลงมาล้างสาครกุมารทั้งหกหมื่นให้หมดมลทินจะได้ไปขึ้นสวรรค์ได้
กับขอโอรสสององค์ พระพรหมาก็ประสาทพรให้และตรัสสำแดงอุบายให้ว่า
ให้พระภาคิรัถไปทูลวิงวอนพระอิศวรให้ช่วยเหนี่ยวรั้งแม่คงคาไว้บ้าง เพราะถ้ามิฉะนั้นน้ำจะท่วมโลกมนุษย์หมด

พระภาคิรัถก็ตั้งกระทำกิจบูชาพระอิศวรจนสมประสงค์
ฝ่ายพระแม่คงคามีความพิโรธว่ามนุษย์บังอาจมาขอลงไปจึงกล่าวว่าจะไหลลงไปใหท่วมโลก
พระอิศวรเข้ารับกระแสพระแม่คงคาและรวบไว้ด้วยเกศา จนพระแม่คงคาค่อยคลายพิโรธแล้วกระแสคงคาจึงตกลงในสระวินทุ
อันเป็นที่เกิดแห่งสัปตะมหานที น้ำคงคาสายหนึ่งได้หลั่งไหลตามพระภาคิรัถไป
จนถึงมหาสมุทรและดำเนินลงไปในหลุมที่สาครกุมารทั้งหกหมื่นได้ขุดไว้นั้น
พอน้ำพระคงคาตกต้องกองเถ้าล้างมลทินสาครกุมารทั้งหกหมื่นก็พ้นทุกข์กลายเป็นเทพบุตรเหาะไปสู่เทวโลก
พระแม่คงคาก็ยังคงหลั่งไหลอยู่ในมนุษย์โลกภาคหนึ่งจนตราบเท่าทุกวันนี้ เพราะเหตุฉะนี้ ชาวมัชฌิมประเทศจึงนิยมกันว่า
แม้ผู้ใดได้ลงแช่ในกระแสคงคาจะหมดมลทินสิ้นบาปได้

รูปพระคงคาเขียนสีกายสีน้ำไหล สี่กร กรขวาทั้งสองถือก้อนศิลา
กรซ้ายถือใบไม้กรหนึ่ง ถือหม้อน้ำกรหนึ่ง ทรงมัจฉาเป็นพาหนะ (บางตำราว่าทรงจรเข้)


พระแม่คงคาพระแม่คงคาทรงจรเข้
Source : harekrsna.com


แม่น้ำคงคา
Source : Wikipedia


พระศิวะรองรับสายน้ำพระแม่คงคาก่อนไหลลงสู่โลก
พระศิวะรองรับสายน้ำพระแม่คงคาก่อนไหลลงสู่โลก
เกิดเป็นสายแม่น้ำคงคาตราบจนปัจจุบัน


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.siamganesh.com/ganga.html

Top