ประวัติ วัดกลางมิ่งเมือง - ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดกลางมิ่งเมือง

ประวัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

วัดกลางมิ่งเมือง          วัดกลางมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนเนินในเมือง เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ส่วนอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย

          ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสถานที่สอบธรรมสถาน บริเวณผนังรอบอุโบสถมีลวดลายภาพวาดแสดงถึงพุทธประวัติ สวยงาม และมีค่าทางศิลปะ

วัดกลางมิ่งเมืองข้อมูลอ้างอิง : http://www.dhammathai.org/watthai/northeast/watklangmingmuang.php

Top