ประวัติ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา - ที่ตั้งของวัดอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงกับพระราชวังบางปะอิน

วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประวัติ ที่ตั้งของวัดอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงกับพระราชวังบางปะอิน

Top