ประวัติ วัดพร้าว - ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์พระยา ติดกับประตูน้ำโพธิ์พระยา

วัดพร้าว

ประวัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์พระยา ติดกับประตูน้ำโพธิ์พระยา


วัดพร้าว

วัดพร้าว

          วัดพร้าว วัดพร้าวเป็นวัดที่เก่าแก่มากติดกับประตูน้ำโพธิ์พระยา ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 9 กิโลเมตร มีโบราณวัตถุถึงสมัยอยุธยา และสมัยอู่ทองตอนปลายคือใบเสมาหินทรายแดงสมัยอยุธยา และพระพุทธรูปหินทรายสมัยอู่ทองตอนปลาย หาชมได้ยาก นับเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ และน่าศึกษามาก

          ภายในวัดมีวิหารเลียนแบบสถาปัตยกรรมพม่า เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ตู้พระธรรม ซึ่งเป็นสมบัติที่ควรค่าแก่การรักษา และให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

วัดพร้าวใบเสมาหินทรายแดงสมัยอยุธยา


          ภายในวัดมีต้นยางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนนับแสนตัว สมกับเป็นวัดที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ไม่มีใครรบกวนค้างคาวซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมเป็นยิ่งนัก

วัดพร้าว
ต้นหว้าหลังวัด

          ภายในวัดมีหอไตรซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำสวยสดงดงาม และน่าชื่นชม แปลกตา และในบริเวณวัดมีวิหาร 2 มณฑป 5 ศาลา 1 วิหาร หมายถึง วิหารมีหลังคา 2 ชั้น มณฑป มีหลังคา 5 ชั้น และศาลาหลังคา 1 ชั้น ซึ่งตามตำราของวัดแล้ว ถูกต้องตามตำราของวัดโดยแท้ซึ่งหาชมได้ยาก

วัดพร้าวหอไตรกลางน้ำ ตู้พระธรรม


ข้อมูลภาพ : http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1497.htm
ข้อมูลอ้างอิง
: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7

Top