ประวัติ วัดอ่างศิลา - ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง ริมทางหลวงหมายเลข 3134

วัดอ่างศิลา

ประวัติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง ริมทางหลวงหมายเลข 3134

 

วัดอ่างศิลา

วัดอ่างศิลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง ริมทางหลวงหมายเลข 3134 


วัดอ่างศิลา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามหลักจารึกจากใบเสมาหน้าอุโบถส์ เก่าวัดอ่างศิลาใน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2243 ในรัชสมัยของพระเพทราชา สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วัดอ่างศิลาแบ่งเป็น 2 วัด คือ วัดอ่างนอก (อ่างศิลานอก)และวัดอ่างใน (อ่างศิลาใน) จนถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้รวมวัดทั้งสองเป็นวัดอ่างศิลาวัดเดียว
ที่แบ่งเป็นสองวัดนั้น เพราะมีพระสงฆ์เป็นโรคเรื้อน จึงถูกขับออกมาตั้งวัดใหม่อยู่ข้างๆ ในบริเวณเดียวกัน

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.web-pra.com/Forum/Topic/Show/53821/Page/1

Top