ประวัติ หลวงปู่ถวิล จิณณธัมโม - วัดธรรมหรรษาราม(วัดยางระหง) ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

หลวงปู่ถวิล จิณณธัมโม

ประวัติ วัดธรรมหรรษาราม(วัดยางระหง) ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

หลวงปู่ถวิล จิณณธัมโม

นามเดิม
ถวิล ญาติปรีชาวงศ์ เป็นบุตรของนายฮวด และนางอิ้น ญาติปรีชาวงศ์

 

เกิด
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๓ ปีวอก ณ บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

อุปสมบท
หลังจากพ้นจากการเป็นทหารรับใช้บ้านเมือง เป็นเวลา ๖ ปี หลวงปู่ได้กลับมาบ้านเกิดที่จันทบุรี มารดาและญาติๆ ต้องการ ให้ท่านบวช แต่ท่านไม่ยอมบวช ยังต้องการเที่ยวไปในที่ต่างๆ และทำการค้าขายเพื่อนำเงินทองมาสร้างฐานะและ ครอบครัว จนมารดาต้องไปกราบนมัสการท่านพ่อลี ธมฺมธโร ช่วยเหลือ เพราะหลวงปู่ถวิล มีความเคารพท่านพ่อลีเป็นอย่าง มาก ท่านพ่อลีจึงมีจดหมายให้ท่านไปหาที่วัดป่าคลองกุ้งและบอกกับท่านว่า "เจ้าต้องบวช" คำเดียวสั้นๆ ของท่านพ่อลีทำให้ หลวงปู่ถวิลยอมบวช เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๘๙ โดยมีพระอมรโมลี วัดจันทนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดป่าคลองกุ้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิพัฒน์วิหารการ วัดจันทนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

มรณภาพ
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๘ สิริรวมอายุได้ ๖๖ ปี ๒๙ วัน พรรษา ๔๐

หลวงปู่ถวิล จิณณธัมโม

Top