ประวัติ หลวงปู่สุข โกวิโท - อุทยานการเรียนรู้ บ้านหนองเตา ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

หลวงปู่สุข โกวิโท

ประวัติ อุทยานการเรียนรู้ บ้านหนองเตา ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 
ประวัติ
หลวงปู่สุข โกวิโท เกิด  2  ต.ค. 2476  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ  เดือน 11 ปีระกา  ณ  บ้านหนองเตา ต.สำโรงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย  จ. ศรีสะเกษ    โยมบิดาของท่านชื่อ นายช่วย เสาศิริ     โยมมารดาชื่อนางผัด เสาศิริ     มีพี่น้องร่วมมารดา 9 คน หลวงปู่เป็นบุตรคน ที่ 5คุณแม่ผัด เสาศิริ  โยมแม่ของหลวงปู่ได้บวชชีประจำวัดที่วัดป่าพรหมวิหารจนถึงแก่กรรมด้วยอายุ  104 ปี 
 
การอุปสมบท

อุปสมบท ในปี พ.ศ. 2503 ณ วัดสระกำแพงใหญ่  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ     โดยมีหลวงปู่เครื่อง  สุภัทโท เป็นพระอุปัชฌาย์    พระครูวิกรม ธรรมโสภิญเป็นพระกรรมวาจาจารย์   พระอาจารย์ที ธัมมทีโป เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 หลวงปู่สุข โกวิโท อุทยานการเรียนรู้ บ้านหนองเตา ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

การศึกษา

สำเร็จประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ. 2492                                                      
สอบได้ น.ธ. ตรี
พ.ศ. 2505
สอบได้ น.ธ. โท
พ.ศ. 2511
สอบได้ น.ธ.เอก
พ.ศ. 2512

อาจารย์ที่สอนกัมมัฎฐาน  ได้แก่ 
หลวงปู่คำมี  ถ้ำคูหาสวรรค์  จ.ลพบุรี    
หลวงปู่เครื่อง  สุภัทโท  จ.ศรีสะเกษ    
หลวงปู่ชา  สุภัทโท จ.อุบลราชธานี    
หลวงพ่อพุทธทาส  สวนโมขพลาราม
หลวงพ่อสอน     
หลวงปู่ขาว  อนาลโย     
หลวงปู่ฝั้น    อาจาโร  
และเคยฝึกกัมมัฏฐานจากสักนักปฏิบัติ จากประเทศพม่า และลาว

 

หน้าที่ทางสงฆ์
พ.ศ. 2529 ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าพรหมวิหาร

พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น   พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร

พ.ศ  2550  ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดป่าพรหมวิหาร  อ.สามง่าม  จ. พิจิตร

พ.ศ  2553  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่  จนถึงปัจจุบัน

 

 

สาธารณประโยชน์

-จัดตั้งหอสมุดโกวิโท   วัดป่าพรหมวิหาร  ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
-จัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  วัดป่าพรหมวิหาร  ต.หนองโสน  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร

-จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ  วัดป่าพรหมวิหาร  ต.หนองโสน  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร

-จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองโสน  วัดป่าพรหมวิหาร  ต.หนองโสน  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร
จำนวนเงินรวม  500,000.-  บาท
-จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพงพรต  ต.หนองห้าง  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

จำนวนเงิน  300
,000.- บาท
-จัดตั้งเงินกองทุนหมู่บ้านหนองแปน ต.สระกำแพงใหญ่  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ จำนวน 800,000บาท

-จัดตั้งกองทุนเพื่อโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษจำนวนเงิน  500,000.- บาท

-จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษจำนวนเงิน  100,000.-  บาท
-จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู  ต.สระกำแพงใหญ่  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
จำนวนเงิน  40,000.-  บาท

 

การกลับมาสร้างวัดสุเทพนิมิต

เมื่อปี  2550หลวงปู่เครื่อง  สุภัทโท  ได้นิมนต์หลวงปู่สุข  กลับ มาสร้างวัดเนื่องที่บ้านหนองแปนซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เนื่องจากชาวบ้านหนองแปนมีความลำบากในการเดินทางไปร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ  ฉะนั้น หลวงปู่จึงมีดำริที่จะสร้างวัดขึ้นที่บ้านหนองแปน เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่พักสำหรับพระภิกษุสามเณรที่มา เรียนหนังสือวัดสระกำแพงใหญ่   หลวงปู่สุข โกวิโท ก็ได้มาตามคำนิมนต์ของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท และเริ่มก่อสร้างวัดจากพื้นนาที่โยมถวาย ในวันที่  27  เมษายน  2550  เวลา 09.00 น.ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ มีหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เป็นประธาน หลวงปู่เครื่อง สุภัทโทได้มอบหมายให้หลวงปู่สุข โกวิโท เป็นผู้ดูแลสานต่อในการสร้างวัด หลวงปู่สุข โกวิโท ก็เริ่มสร้างในทันที ใช้เวลาเพียง 3 ปี จากพื้นนาก็กลายเป็นวัด อย่างสมบูรณ์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี 2554 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  22,000,000.- กว่าบาท (ยี่สิบสองล้านกว่าบาท)

 

 

วัตถุมงคลที่จัดสร้าง ณ  วัดสุเทพนิมิต ตั้งแต่ปี  2550 – ปัจจุบัน

- วัดสุเทพนิมิต  ได้มีการจัดสร้างเพื่อหาทุนสร้างวัด คือรุ่น ไตรโลกสามภพ
- นักธุรกิจชาวเกาหลีและมาเลเซีย  ได้จัดสร้าง
  1  รุ่น  เป็นเหรียญ รูปเหมือน พระช่อ และร็อคเก็ตรูปเหมือนหลวงปุ่
- เทสบาลสระกำแพงใหญ่นำโดยนายกประวิทย์สอนศิริและคณะร่วมกันขอหลวงปู่จัดสร้างเหรียญ รุ่นฉลอง 80 ปี ของหลวงปู่ ทำพิธีที่วัดสุเทพนิมิต จุดประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างกุฎิหลวงปู่  และนำเข้ากองทุนหลวงปู่สุขเพื่อโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

-เหรียญรุ่นฉลองพัทธสีมา วัดสุเทพนิมิต ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

-เหรียญเสมาหาทุน เพื่อมอบทุนการศึกษา โดยมูลนิธิประถมศึกษาอุทุมพรพิสัย (หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ) จ.ศรีสะเกษ

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.web-pra.com/forum/topic/show/83143/page/1

Top