ประวัติ หลวงปู่แปลง สุนทโร - วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลวงปู่แปลง สุนทโร

ประวัติ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

หลวงปู่แปลง สุนทโร   วัดป่าอุดมสมพร  ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา 
หลวงปู่แปลง สุนทโร 

วัดป่าอุดมสมพร 
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 


๏ อัตโนประวัติ 

“พระครูอุดมธรรมสุนทร” หรือ “หลวงปู่แปลง สุนทโร” มีนามเดิมว่า แปลง อินทร์หนอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย ณ บ้านดอนเชียงคูณ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายกง และนางคู อินทร์หนอง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๗ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ 


๏ การศึกษาเบื้องต้น 

หลวงปู่แปลง ท่านได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประชาบาลบ้านดอนกระเล็น ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันเป็นตำบลเชียงเครือ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อจากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างไม้สกลนคร จนจบอาชีวะชั้นต้นปีที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ 

หลวงปู่เล่าถึงอาชีพของท่านว่า “ก็ได้ทำไร่ไถนาธรรมดานี่แหละ ทำก็ทำไร่ทำนา ส่วนมากจะทำนา ทำนาเป็นอาชีพ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงม้า เป็นอาชีพของชาวบ้าน” 

 

  พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต)

พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต)

 

  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

 

๏ การอุปสมบท 

สาเหตุที่จะได้บวชนั้น หลวงปู่แปลงเล่าว่า “คือบวชตามประเพณี คือป่วยตั้งแต่เป็นเด็ก เขาบนบวช ทีนี้ว่าจะบวชวัดบ้านนั่นล่ะ มีโยมคนหนึ่งที่รู้จักกับแม่ บอกว่ากูจะไปฝากหลวงปู่ฝั้นให้ เขาเป็นโยมอุปัฏฐากท่าน โชคดีไปฝากกับหลวงปู่ฝั้น เลยได้ไปอยู่กับท่าน ก็ห่างจากบ้าน ๖-๗ กิโลเมตร จากวัดท่านน่ะ สาเหตุที่ได้ไป บุญดึงไปล่ะถ้าพูดตามภาษาบ้านเราน่ะ ไม่ใช่เจตนาหรอก บวชก็บวชไม่ใช่จะอยู่ตลอดหรอก บวชตามประเพณี ได้บวชผ้าขาวกับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพราะใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว ประมาณ ๗ วัน เพราะท่านลงมาจากถ้ำเป็ด เป็นเวลาน้อย ก็บวชวันเข้าพรรษาด้วย มันจำเป็น” 

หลวงปู่แปลง ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ ๒๒ ปี ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ ณ พัทธสีมาวัดศรีโพนเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต) วัดป่าสุทธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเทพสุเมธี (ไพบูลย์ อภิวณฺโณ ป.ธ.๕) วัดศรีโพนเมือง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

 

  พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร)

พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร) 

 

  เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

 

รูปหล่อเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร  ประดิษฐาน ณ เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  

รูปหล่อเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร 
ประดิษฐาน ณ เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

 

  หนังสือใบสุทธิของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  ประดิษฐาน ณ เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

หนังสือใบสุทธิของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
ประดิษฐาน ณ เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

 

๏ ติดตามอุปัฏฐากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร 

ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว หลวงปู่แปลง สุนทโร ท่านได้มาพักจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ ฝึกหัดทำสมาธิภาวนา หากมีความสงสัยในข้ออรรถข้อธรรม ท่านก็ขึ้นไปกราบเรียนถามหลวงปู่ฝั้น ซึ่งหลวงปู่ฝั้นก็เมตตาให้คำแนะนำข้ออรรถข้อธรรม ให้กำลังใจในการบำเพ็ญสมณธรรม อีกทั้งท่านยังได้ติดตามไปอุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่ฝั้นตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดถ้ำขาม, วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตลอดจนสถานที่อื่นๆ 

ภายหลังจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้ถึงแก่มรณภาพ และได้รับพระราชทานเพลิงศพแล้ว ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสืบแทน ท่านจึงได้ดูแลวัดป่าอุดมสมพรเรื่อยมา 


๏ ลำดับสมณศักดิ์ 

ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูอุดมธรรมสุนทร” 


๏ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร 

ปัจจุบันนี้ หลวงปู่แปลง สุนทโร ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และพำนักจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพร บ้านบะทอง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

  พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร)

พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร) 

 

คัดลอกเนื้อหามาจาก http://www.sakoldham.com/ 
ขอกราบขอบพระคุณ...ภาพหลวงปู่แปลง สุนทโร 
จากเว็บไซต์บ้านเรือนไทย http://www.baanruenthai.com/

แหล่งที่มา นำมาจากเว็บธรรมจักร www.dhammajak.net
Top