ประวัติ หลวงพ่อก๋ำ ( พระครูวิธุรสุตาคม ) - วัดประตูสาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หลวงพ่อก๋ำ ( พระครูวิธุรสุตาคม )

ประวัติ วัดประตูสาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อก๋ำ ( พระครูวิธุรสุตาคม )
หลวงพ่อก๋ำ ( พระครูวิธุรสุตาคม ) วัดประตูสาร
วัดประตูสาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

          พระครูวิธุรสุตาคม (หลวงพ่อก๋ำ) วัดประตูสาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ.2423 ที่บ้านประตูสาร และอุปสมบทประมาณปี พ.ศ.2444 ณ พัทธสีมาวัดประตูสาร ท่านเป็นพระที่ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรม ชำนาญบทสวดมนต์และพระคาถาต่างๆ อย่างยิ่ง

         
หลวงพ่อก๋ำท่านมีลักษณะสูงใหญ่ ลำคอใหญ่ ทำให้เสียงสวดมนต์ของท่านมีเสียงทุ้มใหญ่กังวาน ครั้งหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ในคราวสวดมนต์พระสังฆาธิการที่กรุงเทพฯ


         
สมเด็จพระสังฆราชตรัสชมเชยว่าเสียงของท่านดังกังวานสดใสดี ต่อมาเมื่อท่านเดินทางกลับสุพรรณบุรี หลวงพ่อก๋ำได้กล่าวกับลูกศิษย์ว่า "สวดมนต์คราวนี้เหนื่อยจัง ต้องออมเสียงแทบแย่"


         
ชาวบ้านต่างให้ความเคารพ นับถือ และยำเกรงท่านมาก เนื่องจากวาจาสิทธิ์ของท่าน เพราะถ้าท่านพูดว่าดี ก็จะดี ถ้าท่านว่าไม่ดี ก็จะไม่ดี ตามคำที่ท่านพูดนั่นเองครับ


ข้อมูลอ้างอิง : http://horoscope.thaiza.com/เหรียญหลวงพ่อก๋ำ-วัดประตูสาร/165551/
ข้อมูลภาพ : http://www.watkositaram.com/forum/index.php?topic=1967.0

Top