ประวัติ หลวงพ่อดำ นันทิโย - วัดมุจลินทวาปีวิหาร(ตุยง) จ.ปัตตานี

หลวงพ่อดำ นันทิโย

ประวัติ วัดมุจลินทวาปีวิหาร(ตุยง) จ.ปัตตานี

หลวงพ่อดำ นันทิโย วัดมุจลินทวาปีวิหาร (ตุยง)  ปัตตานี

ข้อมูลประวัติ

เกิด                      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2437  เป็นบุตรของ หลวงจรานุรักษ์เขต (พลับจันทรักษ์)  กับนางพ่วนเหนี่ยว

บรรพชา                บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่ง และลาสิกขาบท เนื่องจากอาพาธ

อุปสมบท               อายุ 22 ปี ณ วัดนาทับ จ.สงขลา

มรณภาพ               -

       

 พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง  เมตตามหานิยม     

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : p.moohin.com

Top