ประวัติ หลวงพ่อบุญ ถาวโร - วัดโคกโคเฒ่า ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี

หลวงพ่อบุญ ถาวโร

ประวัติ วัดโคกโคเฒ่า ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี


ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อบุญ ถาวโรหลวงพ่อบุญ ถาวโรวัดโคกโคเฒ่า
ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี

วัดโคกโคเฒ่า ” ต.โคกโคเฒ่า  อ.เมืองสุพรรณบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดไปทางตะวันออกระยะทางในราว 7-8 กม. เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาจาก หลวงพ่อบุญ ถาวโร (พระครูวุฒิธรรมนารถ)

หลวงพ่อบุญ
เป็นคนเกิดบ้านโคกโคเฒ่า ปีฉลู วันที่ 20 มีนาคม 2444 บิดาชื่อไม้ มารดาชื่อสุ่น นามสกุล "สุขเถื่อน"

เมื่ออายุ 10 ขวบ มาเรียนหนังสือที่วัดชายนา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดไชนาวาส) โดยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อท้วม เพราะเป็นญาติกัน
อายุ 17 ปี กลับช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนา ต่อไปพออายุ 19 ปี บิดามารดาพาไปฝากอาจารย์ช้างที่วัดโคกโคเฒ่าเพื่อบรรพชาเป็นสามเณร


จวบจนกระทั่งอายุครบบวชจึงเข้าอุปสมบท
ณ พัทธสีมาวัดไชนาวาส เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2465
โดยมีหลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อท้วม (พระครูสมณะการพิสิฐ) เป็นกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการช้างเป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้วจำพรรษาที่วัดไชนาวาส เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม


กาลเวลาผ่านไป 6 เดือน พระอธิการช้างไปขอตัวหลวงพ่อบุญ ให้มาช่วยพัฒนาวัดโคกโคเฒ่ากับหลวงพ่อท้วม

ซึ่งหลวงพ่อท้วม ก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใด


กาลเวลาผ่านไป  5  พรรษา  พระอธิการช้างมีความประสงค์จะกลับไปจำพรรษา ที่วัดศรีบัวบาน จึงมอบให้หลวงพ่อบุญรักษาการต่อ หลวงพ่อบุญเริ่มพัฒนาวัดโคกโคเฒ่าเป็นการใหญ่ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น


หลวงพ่อบุญเริ่มสร้างมงคลวัตถุของท่านเมื่อในราว พ.ศ. 2510 ถามผู้ใกล้ชิดนายอุดม แพรสีเขียว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวัดโคกโคเฒ่า  บอกว่าไม่ได้เพราะท่านสร้างเรื่อย ๆ  จะรู้ก็เฉพาะเหรียญมีศักราชบอกเฉพาะรูปถ่ายตะกรุดสามกษัตริย์ สุภาพสตรีลูกบ้านโคกโคเฒ่าไปเที่ยวทะเลเกิดอุบัติเหตุเรือโดยสารถูกเรือ น้ำมันชนจนในชั่วพริบตาเดียว คนตาย 100 กว่าคน  ส่วนตัวเขารอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ นายอุดม  แพรสีเขียว บอกว่ามงคลวัตถุของท่านดีทางด้านเมตตามหานิยม  ค้าขายและแคล้วคลาดดีมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณพี่รุ่งศักดิ์  อ้างอิงหนังสือ "พระฯเมืองสุพรรณ" ฉบับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี(พิมพ์ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2543 โดย อาจารย์มนัส โอภากุล

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.web-pra.com/Article/Show/862

Top