ประวัติ หลวงพ่อวิเชียร จิตฺตวิริโย - วัดเครือวัลย์ ชลบุรี

หลวงพ่อวิเชียร จิตฺตวิริโย

ประวัติ วัดเครือวัลย์ ชลบุรี

 

หลวงพ่อวิเชียร จิตฺตวิริโย วัดเครือวัลย์ ชลบุรี

 

พระเทพชลธารมุนี (วิเชียร จิตฺตวิริโย) สถานะเดิม วิเชียร ห้องศิลป์

เกิด วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๕๔ ที่ตำบลหนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี บุตรของนายเผือกและนางชุ้น ห้องศิลป์ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๔๖๗ ณ วัด เครือวัลย์ จ.ชลบุรี

มีพระครูอรรถจารีอุมคุณ (พระชลธารธรรมวาที) วัดราษฏร์บำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการบ๊วย วัดเครือวัลย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูวุฒิกรโกศล วัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จิตฺตวิริโย ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายแบบอย่าง แจกญาติโยม นำปัจจัยทำรุบำรุงเสนาสนะของวัดเครือวัลย์ ซึ่งอดีตเป็นวัดเก่าแก่โบราณ โบสถ์ ศาลา กุฏิชำรุดทรุดโทรม ได้ถูกริเริ่มซ่อมสร้างให้มีความคงทนถาวรขึ้นในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส เป็นที่มาของพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เพราะท่านชื่อวิเชียร แปลว่าแก้ว อาศัยชื่อวัดเครือวัลย์ ก็ต้องพระปิดตา เพราะมีชื่อเสียงมาช้านาน ที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิม มีการผสมผงเก่าหลวงพ่อแก้วและสรรสร้างแม่พิมพ์ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสมพระปิดตาเมืองชล

ท่านเป็นพระเถระที่มีพรรษายุกาลยืนยาว มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ รวมสิริอายุ ๙๒ ปี พรรษา ๗๐  พระปิดตาอาจารย์เชียร มีมากหลายพิมพ์ครับ และยังราคาไม่แพงมากหาสะสมได้ครับ


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.web-pra.com/Article/Show/1250

Top