ประวัติ หลวงพ่อสมบุญ เขมาภรโต - วัดยางยี่แส อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสมบุญ เขมาภรโต

ประวัติ วัดยางยี่แส อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อบุญ ถาวโร

หลวงพ่อสมบุญ เขมาภรโต

วัดโคกโคเฒ่า
ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี


หลวงพ่อสมบุญ วัดยางยี่แส วัดของท่านอยู่อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี อยู่ติดแม่น้ำเก่าจระเข้สมาพัน
หลวงพ่อสมบุญ เขมาภรโต เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2433
โยมบิดาชื่อหมี โยมมารดาชื่อเรือน นามสกุลรักน้อย อาชีพทำนา มีนิสัยรักสงบและมีความเรียบร้อยมาตั้งแล็กๆ
ท่านบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. 2466 เรียนหนังสือไทยและขอมได้อย่างแตกฉาน สวดมนต์เก่ง ลาสิกขาออกไปทำไร่ไถนา 
พอตอนอายุ 21 ปี พ.ศ. 2454 ก็เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดยุ้งทะลาย คือวัดโบสถ์วิทยาคาร ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พระครุฑ วัดท่าโขลงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูช้อย วัดขวาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุดใจ วัดโพธิ์สางเทรา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วก็มาจำพรรษาที่วัดยางยี่แส

ท่านสนใจในการศึกษา วิปัสสนากรรมญานและได้ศึกษากับหลวงพ่อแขม เจ้าอาวาสวัดยางยี่แส แล้วเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์ที่วัดโกสินาราย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อกลัยมา อีกไม่นานท่านก็เดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนียม วัดน้อยอยู่อีก 1-2 ปี พลังจิตท่านสูงมาก สามารถแผ่พลังจิตไปยังสัตว์ทั้งหลาวยได้

หลวงพ่อสมบุญ วัดบางยี่แส
หลวงพ่อสมบุญท่านสร้างเหรียญไว้เพียงอย่างเดียว
รุ่นแรก เป็นเหรียญรูปจอบ สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2483 หายามากและราคาก็แพง
รุ่น2 เป็นรูปเสมา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 ก็เป็นที่ต้องการ
รุ่น3 สร้างปี 2511 หลังจากมรณภาพแล้ว


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.sittloungpormhui.com/board/index.php?topic=219.0

Top