ประวัติ หลวงพ่อสม คงฺคสุวณณฺโณ - วัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หลวงพ่อสม คงฺคสุวณณฺโณ

ประวัติ วัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อสม คงฺคสุวณณฺโณ

หลวงพ่อสม คงฺคสุวณณฺโณ

วัดดอนบุบผาราม
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


ชีวประวัติ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม

พระเกจิอาจารย์ผู้มีชีวิตยืนยาว ๕ แผ่นดิน

ชาติภูมิ
นามเดิม สม นามสกุล ยาอุไร
เกิด วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๔๑
ณ.บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่บ้านทองลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โยมบิดาชื่อ นายถมยา โยมมารดาชื่อ นางบุญมา มีพี่น้องทั้งหมด ๔ คน หลวงพ่อสมเป็นบุตรคนที่ ๒

หลวงพ่อสม คงฺคสุวณณฺโณ
อุปสมบท
          อุปสมบท วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๖๑ ณ. พัทธสีมาวัดตะค่า (วัดดอนบุบผารามในปัจจุบัน) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
พระครูธรรมสารรักษา (หลวงปู่อ้น) วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอธิการผ่อง วัดยาง เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการโฉม วัดพังม่วง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า คงฺคสุวณณฺโณ ในช่วงพรรษาแรก หลวงพ่อสมได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่อ้น ที่วัดดอนบุบผาราม ศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่อ้น ซึ่งหลวงปู่อ้นท่านรักหลวงพ่อสมมาก ท่านถ่ายทอดสรรพเวทวิทยาคมต่างๆที่ท่านึกษามาทั้งชีวิตให้หลวงพ่อสมมากมาย

          พระครูธรรมสารรักษา หรือหลวงปู่อ้น รูปนี้เก่งมากๆ พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าในสมัยนั้นเดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์ท่านมากมาย กล่าวกันว่าในยุคสมัยนั้นวัดดอนบุบผารามเปรียบเสมือนตักศิลาแห่งการเรียนรู้ อีกแห่งหนึ่งของเมืองสุพรรณในสมัยนั้นทีเดียว
หลวง ปู่อ้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเดียวกับท่านหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ซึ่งแม้แต่หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ยังเคารพนับถือหลวงปู่อ้นเอามากๆ และหลวงปู่อ้นท่านยังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นด้วย

          ทั้งยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของเมืองสุพรรณบุรีในสมัย นั้น ขึ้นชื่อด้านพระเวทวิทยาคม และแพทย์แผนโบราณ มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ที่โด่งดังในอันดับต้นๆได้แก่ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน , หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ , หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ฯลฯ เป็นต้น
วันที่หลวงปู่อ้นมรณะภาพ หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ ยังกล่าวกับศิษย์ว่าเมืองสุพรรณสิ้นคนดีไปอีกคนแล้ว
ในงานฌาปณกิจศพท่านเป็นงานใหญ่โตมากในสมัยนั้น นับว่าเป็นงานที่รวมตัวพระเกจิพระคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมากมาย

          ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๒ หลวงพ่อสมได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เข้ม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร โดยจำพรรษาที่วัดนี้ อยู่คณะ๙ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี สอบนักธรรมชั้นตรีได้ ยังไม่ทันสอบบาลีก็ต้องเดินทางกลับวัดดอนบุบผาราม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๗

          หลวงพ่อสมเดินทางกลับวัดดอนบุบผารามก็เพื่อปฏิบัติพระอุปัชฌาย์จารย์คือ หลวงปู่อ้น ซึ่งขณะนั้นอาพาธ และต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ แรม๑๔ค่ำ เดือน ๑๑ หลวงปู่อ้นก็มรณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุได้ ๘๘ ปี


ปฏิปทาของหลวงพ่อสม
          หลวงพ่อสม ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในทางปฏิบัติมาก เป็นพระที่มีเมตตาจิตต่อประชาชนเสมอเหมือนกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ท่านเป็นพระพัฒนาทั้งอาคารสถานที่ การศึกษา จนกระทั่งพัฒนาคน ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน อบรมศีลธรรม จริยธรรม แก่พุทธศาสนิกชนให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามหลักของพระพุทธศาสนา และประเพณี


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.web-pra.com/Forum/Topic/Show/6262/Page/1

Top