ประวัติ หลวงพ่อสอน สุวณฺณสุก - วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสอน สุวณฺณสุก

ประวัติ วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี


ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อสอน สุวณฺณสุก
( พระครูโพธาภิรัต )


วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี


หลวงพ่อสอน สุวณฺณสุก หรือ พระครูโพธาภิรัต เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน ๓ ปีฉลู พ.ศ.๒๔๐๘

อุปสมบท
ในปี พ.ศ.๒๔๒๙ ณ พัทธสีมาวัดประตูสาร โดยมีพระครูวิบูลย์เมธาจารย์เป็นอุปัชฌาย์


พ.ศ.๒๔๕๖
ได้รับพระสมณศักดิ์ พระครูโพธาภิรัต ต่อมาได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ พระอุปัชฌาย์และเจ้าคณะอำเภอเมืองตามลำดับ

มรณภาพ
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๗๕ รวมสิริอายุได้ ๖๗ ปี ๔๖ พรรษา

Top