ประวัติ หลวงพ่อเทศน์ ธัมมจร - วัดวิชิตดิตถาราม จ.สุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อเทศน์ ธัมมจร

ประวัติ วัดวิชิตดิตถาราม จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลประวัติ

เกิด                      วันพุธที่ 11 กันยายน 2421 ณ บ้านตำบลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  เป็นบุตรของ ขุนโยธารักษ์ (ชู)  และนางเปี่ยม

อุปสมบท               ณ วัดถ้ำใหญ่ วันที่ 7 มิถุนายน 2442

มรณภาพ               วนที่ 25 มิถุนายน 2502

รวมสิริอายุ             81 ปี 60 พรรษา             


 พระครูประสงค์สารการ นามเดิมของท่านคือ เทศน์ โยธารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2421 ที่บ้านตำบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดาของท่านมีศักดิ์เป็น ขุนโยธารักษ์ (ชู) โยมมารดาชื่อโยมเปี่ยม เมื่ออายุได้ 21 ปี ท่านจึงได้อุปสมบทในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2442 ที่วัดถ้ำใหญ่ โดยมีท่านพระครูโสภณเจตสิการาม (พระอุปัชฌาย์ คง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับนามฉายาว่า "ธัมมจร" ต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิชิตดิตถาราม (วัดคอกช้าง) มาจนถึงปีพ.ศ.2476 จึงได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูประสงค์สารการ ตำแหน่งเจ้าคณะแขวง

หลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์ ท่านเป็นพระที่ชาวบ้านในย่านนั้น เคารพนับถือมาก ท่านมีความรู้เรื่องสมุนไพรใช้ในการรักษาโรค ตำรายาของท่านนั้นสรรพคุณเป็นเลิศ ประชาชนทั้งใกล้ไกลที่มีสุขภาพไม่ดีก็จะไปขอยาจากท่านเสมอ หรือไม่ก็ขอตัวยาไปทำยารักษาโรคอยู่มิได้ขาด และหลวงพ่อเทศน์ท่านก็ยังมีอาคมขลัง เป็นที่ประจักษ์ของคนในย่านนั้นและลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีมากมาย

หลวงพ่อเทศน์ ธัมมจร วัดวิชิตดิตถาราม สุราษฎร์ธานี ในด้านการศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตรกุลธิดา หลวงพ่อเทศน์ท่านก็ให้การสนับสนุนช่วยสงเคราะห์เท่าท่านพอจะช่วยได้ ชาวบ้านในแถบนั้นจึงยกย่องสรรเสริญในคุณความดีของท่าน ในปีพ.ศ.2480 คณะศิษย์จึงขออนุญาตหลวงพ่อเทศน์จัดงานทำบุญฉลองอายุ 60 ปี ของหลวงพ่อและขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรูปท่านขึ้นเป็นครั้งแรก เหรียญนี้ต่อมาภายหลังจัดว่าเป็นเหรียญดังเหรียญหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลวงพ่อเทศน์ท่านมรณภาพลงในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2502 สิริอายุได้ 81 ปี พรรษาที่ 60

ในวันนี้ผมได้นำรูปเหรียญรุ่นแรก ปีพ.ศ.2480 ของหลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์ มาให้ชมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ เหรียญรุ่นแรก ปี 2480 ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ (หูเชื่อม) รูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ ปรากฎช่อโบว์และดอกไม้ พร้อมทั้งรูปเสื้อด้านล่างรูปเหมือนหลวงพ่อเทศน์ ด้านบนระบุสมณศักดิ์ พระครูประสงค์สารการ สร้างขึ้นในโอกาสอายุครบ 60 ปี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเป็นจังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองและมีประวัติความ เป็นมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย มีเมืองโบราณปรากฏอยู่มากมาย เช่น เมืองไชยา เวียงสระ คีรีรัฐนิคม พุนพิน ดังนั้น จังหวัดนี้จึงมีพระเครื่องที่เป็นพระกรุเก่าแก่อยู่หลายกรุ เช่น พระเม็ดกระดุมศรีวิชัย กรุวัดศรีวิชัย อำเภอพุนพิน พระเนื้อดินสมัยศรีวิชัย กรุวัดควนศรี อำเภอนาสาร พระเนื้อชิน พิมพ์นครโกษา กรุวัดกาญจนาราม เป็นต้น

นอกจากนี้ พระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆ ที่โด่งดังก็ยังมีอีกมาก เช่น หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน อำเภอเกาะพะงัน พระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส หลวงพ่อเพชร วัดวชิรประดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ หลวงพ่อพัฒน์ นารโท วัดใหม่พัฒนาราม หลวงพ่อนุ้ย วัดอัมพาราม อำเภอท่าฉาง หลวงพ่อพระครูประสงค์สารการ (เทศน์ โยธารักษ์) วัดคอกช้าง หลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียง อำเภอไชยา เป็นต้น


พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา


 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : p.moohin.com

Top