ประวัติ หลวงพ่อเรื่อง - วัดใหม่พิณสุวรรณ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

หลวงพ่อเรื่อง

ประวัติ วัดใหม่พิณสุวรรณ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อเรื่อง
หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณวัดใหม่พิณสุวรรณ
ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

          ท่านเกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2425 ต่อมาอุปสมบท เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2446 ณ พัทธสีมา วัดตะค่า (วัดแก้วตะเคียนทอง) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

          หลังจากอุปสมบทแล้วได้ศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานจำพรรษาอยู่ที่วัดตะค่าต่อมาได้ไปศึกษาต่อยังวัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2450 ถึงได้มาจำพรรษาที่วัดใหม่พิณสุวรรณ ศึกษาทั้งวิปัสสนากรรมฐาน และแพทย์แผนโบราณ กับ หลวงพ่อปิ่น เจ้าอาวาสวัดใหม่พิณสุวรรณในขณะนั้น กระทั่งมีความชำนาญ ต่อมา หลวงพ่อปิ่น มรณะภาพ หลวงพ่อเรื่องได้ขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาส ใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาช่วยเหลือชาวบ้าน ที่มีความเดือดร้อนมา ตลอดชีวิตในเพศบรรชิตของท่าน

ข้อมูลอ้างอิง :
http://www.amatasiam.com/library/?view=yes&CatID=13&SubCatID=368&id=604

Top