ประวัติ หลวงพ่อแดง ธัมมโชโต - วัดเชิงเขา จังหวัดนราธิวาส

หลวงพ่อแดง ธัมมโชโต

ประวัติ วัดเชิงเขา จังหวัดนราธิวาส

หลวงพ่อแดง ธัมมโชโต วัดเชิงเขา

 

ข้อมูลประวัติ

                เกิด                      วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2432  เป็นบุตรของ นายนุ้ย  แก้ววิเชียร

                บรรพชา                เมื่ออายุ 18 ปี บวชเณรอยู่ 1 พรรษา จึงลาสิกขาบท

                อุปสมบท               อายุ 21 ปี  ตรงกับวัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2451

                มรณภาพ               วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 ณ โรงพยาบาลปัตตานี

                รวมสิริอายุ             90 ปี 70 พรรษา

 

พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

                พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง โชคลาภ  และแคล้วคลาดปลอดภัย    


ข้อมูลอ้างอิงจาก : p.moohin.com

Top