ประวัติ อักษรเทวนาครี ( โอม ) - สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

อักษรเทวนาครี ( โอม )

ประวัติ สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 

อักษรเทวนาครี อ่านว่า “โอม”

สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ อักษรเทวนาครี อ่านว่า “โอม”
ซึ่งย่อมาจากอักษร อะ อุ และ มะ หมายถึงเทพยิ่งใหญ่ทั้งสาม
อักษร “อะ” แทนพระศิวะ / อักษร “อุ” แทนพระวิษณุ / อักษร “มะ” แทนพระพรหม

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.siamganesh.com/trimurti.html

Top