ประวัติ เทพเจ้ากวนอู - (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์)

เทพเจ้ากวนอู

ประวัติ (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์)

 

เทพเจ้ากวนอู
เทพเจ้ากวนอู
( ภาพที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mcayenne94&month=25-06-2010&group=7&gblog=209 )

 

ประวัติความเป็นมา

ตามหลักทางประวัติศาสตร์ในตำนาน “สามก๊ก”  และจดหมายเหตุที่สำคัญในอำเภอยุ่นเฉิง  มณฑลซานซี  มีบันทึกไว้ว่า  ในปีที่ 3  แห่งรัชกาลเอี่ยนสี่  สมัยราชวงศ์ตงฮั่น  กวนอูได้ถือกำเนิด ณ. หมู่บ้านฉางผิง  อำเภอยุ่นเฉิง  มณฑลซานซี  ซึ่งก็คือปีพุทธศักราช  703  หรือคริสตศักราช  160  ตามประวัติท่านกวนอู  แซ่กวน  ชื่อ  “หวี่”  มีสมญาว่า  “ฉางเขิน”  มีชื่อรองว่า  “หยุ่นฉาง”  เป็นชาวตำบลเจียเหลียง  อำเภอยุ่นเฉิง  เมืองเหอตง  มีคุณลักษณะคือ  เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สูง  6  เซียะ  (ประมาณ  198  ซม.)  หนวดยาว  1  เซียะครึ่ง  (ประมาณ  49.5  ซม.)  ใบหน้าแดงเหมือนผลพุทราสุก  ริมฝีปากแดงดั่งแต้มชาด  คิวเหมือนตัวหนอนไหม  ตายาวดั่งนกการะเวก  ลักษณะท่าทางองอาจทรงอำนาจ  ตามตำนานสามก๊กซึ่งอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์จีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแตกแยกของแผ่นดินจีน  โดยตามตำนานบทบาทของกวนอู  เป็นผู้มีอุปนิสัยรักความเป็นธรรม  เป็นผู้มีคุณธรรม  รอบรู้การทหาร  และชอบสู้กับคนที่เก่งกว่า  โดยไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า  ซื่อสัตย์  และกตัญญูยิ่ง  อาวุธคู่กายคือ  ง้าวรูปจันทร์เสี้ยว  ประดับลายมังกรยาว  11  เซียะ  (ประมาณ  3  เมตร  63  ซม.)  หนัก  82  ชั่ง  (65.6  กิโลกรัม)  ง้าวนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า  “ชิงหลง เยี่ยน เย เตา”  หรือ  “ง้าวมังกรเขียวจันทร์เสี้ยวระรื่น  หรือ  ง้าวนิลมังกรจันทร์ฉงาย”  โดยมีม้าคู่กายชื่อ  “ซิกเธา”  สำหรับซิกเธา  โจโฉได้มอบม้าซิกเธาให้แก่กวนอู  เนื่องจากโจโฉต้องการให้กวนอู  สวามิภักต่อตน  จึงฆ่าลิโป้แล้วยึดเอาม้าของลิโป้มามอบให้แก่กวนอู  โดยม้าซิกเธามีลักษณะเด่นคือ  เป็นม้าที่มีความสง่างามมาก  แข็งแรง  และวิ่งเร็ว  สามารถเดินทางได้ไกลถึงวันละหมื่นลี้  กวนอูมีความผูกพันต่อม้าซิกเธาเป็นอย่างมาก  โดยเมื่อถึงคราวที่กวนอูถูกประหาร  ม้าซิกเธาก็ล้มป่วยและตรอมใจตายในเวลาต่อมา 

กวนอูได้ถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิง  หลังจากยุคสามก๊กไปแล้วพันกว่าปี  โดยผู้ที่แต่งตั้งกวนอูให้เป็น  “จงอี้เหยินหย่งเสินต้าตี้”  ซึ่งแปลว่า  “มหาเทพผู้ซื่อสัตย์  จงรักภักดี  มีความเป็นธรรม  มนุษสยธรรม  และกล้าหาญยิ่ง”  คือ  พระเจ้าเฉียนหลง  จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงนั่นเอง  เนื่องจากว่า  จักรพรรดิเฉียนหลง  ต้องการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องของความซื่อสัตย์  จงรักภักดี  ต่อเจ้านายให้เกิดขึ้นกับอาณาประชาราษฎร์ของตน  เป็นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง  และด้วยบทบาทที่เป็นตัวเอกในฝ่ายธรรมมะ  จึงทำให้กวนอู  เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  และยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์สืบต่อมานั่นเอง  สำหรับเทพเจ้ากวนอูของวัดพนัญเชิงวรวิหาร  เรียกว่าปางชนะศึก  คือหมายถึงเป็นปางที่ชนะศึกจากการรบนั่นเอง

เทพเจ้ากวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์)
ลักษณะความเชื่อ

ด้วยบทบาทของกวนอู  ซึ่งถูกยกให้เป็นตัวละครเอกในฝ่ายธรรมะ  ในเรื่องของความมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  จงรักภักดี  จึงทำให้มีผู้ที่ศรัทธากราบไหว้  ด้วยมีความเชื่อว่า  การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู  จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์  มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา  ปราศจากคนปองร้าย  และเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน  หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี  คิดการวางแผนหน้าที่การงานใด ๆ ก็จะประสบความสำเร็จ


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.watphananchoeng.com/watphananchoeng/index.php?option=com_content&view=article&id=27:2011-07-11-18-50-53&catid=4:god&Itemid=40

Top