ประวัติ เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย - (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย

ประวัติ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

 

เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย
เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)
( ภาพที่มา : http://www.tewaracha.com/history-chi-sing-eia.shtml )

 

ประวัติความเป็นมา

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยที่มีการสักการบูชามี ด้วยกัน  2  องค์  คือ  ฝ่ายบุ๋น  มีชื่เดิมว่า  ปีกาน  เรียกว่า “บุงไฉ่ซิงเอี้ย”  และฝ่ายบู้  มีชื่อเดิมว่า  เจ้ากงหมิง  เรียกว่า “บูไฉ่ซิงเอี้ย”

ฝ่ายบุ๋น  หรือปี่กาน  เป็นอัครเสนาบดีของจักพรรดิ์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซาง  เป็นอัครเสนาบดีที่มีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน  มักจะกราบทูลฮ่องเต้ที่กำลังลุ่มหลงในพระสนมให้ว่าราชการแผ่นดินอยู่เป็น เนือง ๆ  ฝ่ายพระสนมจึงไม่ค่อยชอบในตัวอัครเสนาบดีปี่กาน  ก็เลยหาวิธีกลั่นแกล้ง  ทำเป็นล้มป่วย  โดยสมคบคิดกับหมอหลวงในราชสำนัก  ทูลฮ่องเต้เพื่อขอหัวใจของปี่กานมาทำยารักษาตน  เจียงไท้กงเทพอาวุโสบนสวรรค์ล่วงรู้เหตุการณ์ดังกล่าว  จึงได้ให้ยาอมตะแก่อัครเสนาบดีปี่กาน  ครั้นเมื่อปี่กานควักหัวใจให้สนมเอก  ก็หาได้จบชีวิตอันใดไม่  กลับหมดอาลัยในชีวิตข้าราชการ  เดินออกจากวังหลวงเที่ยวโปรยเงินของตนไปทั่วเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน  ครั้นสิ้นอายุขัยก็ไปจุติเป็นเซียน  เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภในฝ่ายบุ๋น  และมีอาวุธวิเศษคู่กายคือ  ไข่มุกวิเศษ  และเงินทอง

ฝ่ายบู้  หรือเจ้ากงหมิง  เป็นนักพรตหน้าตาดุดัน  บำเพ็ญเพียรยู่บนเขาง้อไบ้จนสำเร็จเป็นเซียน  มีเสือโคร่งเป็นบริวาร  ทั้งยังมีอาวุธวิเศษคู่กายหลายอย่างเช่น  แส้เหล็ก ,ไข่มุกวิเศษ , เชือกล่ามมังกร  เมื่อเจ้ากงหมิงรู้ว่า  เจียงไท้กงเทพอาวุโสที่อยู่บนสวรรค์มีอำนาจในการแต่งตั้ง “เทพเจ้า”  จึงบังคับให้แต่งตั้งตนเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  เจียงไท้กงเพลี่ยงพล้ำสู้เจ้ากงหมิงไม่ได้  เลยกล่าวว่า  จะมีเทพเจ้าในตำแหน่งเดียว 2 คนได้อย่างไร  ถ้าเจ้ากงหมิงได้หัวใจของปี่กานมาได้  ก็จะสถาปนาให้  เจ้ากงหมิงจึงบัญฯชาให้เสือโคร่งไปควักหัวใจปี่กานมา  ปรากฏว่าเมื่อเสือโคร่งกระโจนใส่  และฉีกร่างของปี่กานควานหาหัวใจแต่ไม่พบ  แต่ในเวลาต่อมาเจียงไท้กงสำนึกได้ว่าตนหลอกเจ้ากงหมิงเพื่อเอาตัวรอด  ดังนั้นจึงยอมสถาปนาให้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภในฝ่ายบู้

เข้าใจว่าการสถาปนาเทพเจ้าถึง 2 องค์ในคราวเดียวกัน  น่าจะมาจากความขัดแย้งขงลัทธิเต๋าต่างสำนัก เมื่อครั้งก่อนโน้น  ต่อมาจึงประนีประนอมยอมความกันไป

เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)
ลักษณะความเชื่อ

เทพาเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)  เป็นเทพชั้นสูง  ให้คุณทางด้านอำนวยโชคลาภ  ความมั่งคั่ง  และร่ำรวยแก่ผู้ที่บูชา  โดยชาวจีนจะต้องไหว้เป็นองค์แรกของวันตรุษจีนในทุก ๆ ปี  โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจค้าขาย  ยิ่งต้องไหว้เป็นประจำทุกปี  โดยในแต่ละปีเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย  จะเสด็จมาในทิศทางและเวลาที่ต่างกัน  ฉะนั้นจึงมีการตั้งโต๊ะทำพิธีไหว้รับเทพเจ้าแห่งโชคลาภกันโดยทั่วไป  เพื่อให้ท่านมาสถิตในเคหสถานบ้านเรือน  ร้านค้า  เพื่อำนวยความโชคดี  มั่งคั่งค้าขายเจริญรุ่งเรือง


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.watphananchoeng.com/watphananchoeng/index.php?option=com_content&view=article&id=32:2011-07-11-18-50-53&catid=4:god&Itemid=45

Top