ขอเชิญ..ร่วมสร้างบุญ..สร้างพระมหามณฑป หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ณ วัดป่าพุทธมงคล

ขอเชิญ..ร่วมสร้างบุญ..สร้างพระมหามณฑป หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ณ วัดป่าพุทธมงคล

บทความพระเครื่อง เขียนโดย roj_sk

roj_sk
ผู้เขียน
บทความ : ขอเชิญ..ร่วมสร้างบุญ..สร้างพระมหามณฑป หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ณ วัดป่าพุทธมงคล
จำนวนชม : 1232
เขียนเมื่อวันที่ : อ. - 23 เม.ย. 2556 - 18:33.57
(คลิ๊กที่ชื่อผู้เขียนผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน)

*สอบถามรายละเอียดโดยตรง*
ณ วัดป่าพุทธมงคล
ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

เบอร์โทร
043-811911
081-263-677-8
081-729-531-4
087-225-091-3

ขอเชิญ..ร่วมสร้างบุญ..สร้างพระมหามณฑป หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ณ วัดป่าพุทธมงคล
ขอเชิญ..ร่วมสร้างบุญ..สร้างพระมหามณฑป หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ณ วัดป่าพุทธมงคล
Top