เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง

ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2553รุ่นเจ้าสัวอายุยืน๓ไตรมาส(รุ่นสุดท้าย)วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา เลข1878+กล่อง
รายละเอียด เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจ้าสัวอายุยืน ๓ไตรมาส (รุ่นสุดท้าย)วัดบึง(พระอารามหลวง)เนื้อทองแดงลงยา หมายเลข1878 พร้อมกล่องเดิม
พิธีพุทธาภิเษก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ครบรอบ ๓ ไตรมาส ในปี ๒๕๕๕
*** เนื้อทองแดงลงยาจัดสร้าง ๒,๐๐๐ เหรียญ ***
แยกเป็น
๑.เนื้อทองแดงลงยาสีชมพู ๕๐๐ เหรียญ ตอกหมายเลข ๑ - ๕๐๐
๒.เนื้อทองแดงลงยาสีเขียว ๕๐๐ เหรียญ ตอกหมายเลข ๕๐๑ - ๑๐๐๐
๓.เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงิน ๕๐๐ เหรียญ ตอกหมายเลข ๑๐๐๑ - ๑๕๐๐
๔.เนื้อทองแดงลงยาสีแดง ๕๐๐ เหรียญ ตอกหมายเลข ๑๕๐๑ - ๒๐๐๐

หลวงพ่อคูณท่านไว้วางใจเจ้าคุณนวลมาก ท่านได้สร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่โดยการบริจาคเงินจำนวนมากกว่า๑๐๐ล้านบาท เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมอบเงินให้เจ้าคุณนวลเป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง หลวงพ่อคูณเล็งเห็นว่าเจ้าคุณนวลเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ด่างพร้อย ท่านจึงให้การสนับสนุนเต็มที่ ไม่ว่าเจ้าคุณนวลจะทำอะไร อยากจะจัดสร้างอะไรที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ ท่านจะสนับสนุนและอนุญาตเสมอ

เช่นเดียวกับรุ่น “เจ้าสัวอายุยืน” ซึ่งจะเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณที่ออกโดยวัดบึง หลวงพ่อคูณ ได้เมตตาอนุญาตให้ พระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ รุ่นเจ้าสัวอายุยืน ตามหนังสือขออนุญาตการจัดสร้างวัตถุมงคล ลงวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์เก่าแก่คู่วัดบึงอายุกว่า ๓๐๐ปี วัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืน ที่จัดสร้างมีพิมพ์เดียวเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครึ่งองค์หลังยันต์รูปไข่ โดยมีรายการและจำนวนจัดสร้างดังนี้

๑ ชุดกรรมการ ๑๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๕เหรียญคือ เหรียญเนื้อทองคำ เนื้อนาก เนื้อเงินหน้าทองคำ เนื้อเงินลงยาสีฟ้าและเนื้อเงิน)

๒ เหรียญเนื้อนาก ๔๐เหรียญ ๓ ชุดหน้าเงิน ๑๙๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ

๓เหรียญคือ เหรียญเนื้อนวะหน้าเงิน เนื้อทองทิพย์หน้าเงินและเนื้อทองแดงหน้าเงิน)

๔ ชุดเนื้อเงินหน้าทองคำ ๑๒๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๒เหรียญคือ เหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำและเหรียญเงิน)

๕ เหรียญเนื้อเงินลงยา สีละ ๑๙๙เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)

๖ เหรียญเนื้อนวะลงยา สีละ ๒๕๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)

๗ เหรียญเนื้อนวะ ๒,๑๓๔เหรียญ

๘ เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยา สีละ ๒๕๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)

๙ เหรียญเนื้อทองทิพย์ ๑,๐๒๓เหรียญ

๑๐ เหรียญเนื้อทองแดงลงยา สีละ ๕๐๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)

๑๑ เหรียญเนื้อทองแดง ๒,๒๔๕เหรียญ

เหรียญทุกเหรียญได้ทำการตอกหมายเลขและโค้ตกำกับไว้ บล็อคและโค้ตได้ถูกทำลายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อคูณประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบ้านไร่


พระเทพสีมาภรณ์ (เจ้าคุณนวล) ได้กำหนดฤกษ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นเจ้าสัวอายุยืน ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

หลังจากท่านได้เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกที่วัดบ้านไร่แล้ว

ทางวัดบึงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกอีก ๘วัน

รวมเป็น ๙ วันโดยพระเถราจารย์ทรงวิทยาคม ณ พระอุโบสถวัดบึง (พระอารามหลวง)

วันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายนามดังนี้

วันที่ ๑ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดย หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน

วันที่ ๒ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยเจ้าคุณนวล วัดบึง

วันที่ ๓ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อจอย วัดโนนไทยและหลวงพ่อนิยมวัดแจ้งนอก

วันที่ ๔ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว

วันที่ ๕ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยครูบากฤษณะ สำนักสงฆ์เวฬุวัน

วันที่ ๖ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง

วันที่ ๗ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อนิยม วัดแจ้งนอก

และวันที่ ๘ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยครูบาแบ่ง วัดบ้านโตนด

หลังจากประกอบพิธีพุทธาภิเษกครบ ๙วันแล้ว

ทางวัดบึงต้องการเก็บวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืนนี้ไว้เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ จึงไม่เปิดให้จองหรือบูชา ได้แต่จัดโชว์ไว้ในตู้วัตถุมงคลของทางวัด ปรากฏว่ามีผู้ทราบข่าวและสนใจเป็นจำนวนมาก ต่างพากันเดินทางมาที่วัดและโทรเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายๆท่านขอจองและพร้อมจ่ายเงินให้ก่อน ส่วนพระจะกำหนดออกเมื่อไหร่แล้วค่อยมารับ ในที่สุดเมื่อกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการก็ทนต่อแรงศรัทธาไม่ไหว จึงได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับท่านเจ้าคุณนวล

แล้วจึงมีข้อสรุปว่าจะเปิดให้จองวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืนที่วัดบึงเพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เป๊นต้นไป และกำหนดรับพระหลังวันออกพรรษาป๊ ๒๕๕๕ ซึ่งทางวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (วันออกพรรษาตรงกับวันที่ ๓๐ ตุลาดม ๒๕๕๕) ซึ่งต้องรอถึงหนึ่งปีครึ่งหรือ ๑๘ เดือน แต่ปรากฏว่าภายในระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ วัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืนได้ถูกจองจนหมด นับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นแรกและรุ่นเดียวของวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ ที่วัตถุมงคลได้สร้างเสร็จแล้วและหลวงพ่อคูณได้ทำพิธีพุทธาภิเษกแล้ว หลังจากจองแล้วต้องรออีกหนึ่งปีครึ่งถึงจะถึงกำหนดรับพระ

เลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้

พร้อมกล่องเดิม ตามรูปครับ-ทุกรายการของผมราคารวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีเพิ่มค่าจัดส่งครับ

-เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง หากโอนเงินแล้วช่วยแจ้งให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ราคาเปิดประมูล479 บาท
ราคาปัจจุบัน649 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลพฤ. - 30 ก.ค. 2563 - 14:00.27
วันปิดประมูล พ. - 19 ส.ค. 2563 - 14:00.27 (11วัน 3ชั่วโมง 27นาที)
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 649 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ10 บาท
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การประมูล ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
fork (530) (-6) 171.7.202.17
489 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:09.45
fork (530) (-6) 171.7.202.17
499 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:09.48
fork (530) (-6) 171.7.202.17
509 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:09.50
fork (530) (-6) 171.7.202.17
519 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:09.52
fork (530) (-6) 171.7.202.17
529 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:09.57
fork (530) (-6) 171.7.202.17
539 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:10.00
fork (530) (-6) 171.7.202.17
549 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:10.04
fork (530) (-6) 171.7.202.17
559 บาท จ. - 08 มิ.ย. 2558 - 20:10.07
569 บาท พฤ. - 19 พ.ย. 2558 - 02:53.47
wor99999 (2) (-1) 27.55.42.156
579 บาท จ. - 21 มี.ค. 2559 - 00:10.45
wor99999 (2) (-1) 27.55.42.156
589 บาท จ. - 21 มี.ค. 2559 - 00:11.02
wor99999 (2) (-1) 27.55.42.156
599 บาท จ. - 21 มี.ค. 2559 - 00:11.08
wor99999 (2) (-1) 27.55.42.156
609 บาท จ. - 21 มี.ค. 2559 - 00:51.57
649 บาท พฤ. - 22 มิ.ย. 2560 - 09:21.55
กำลังโหลด...
Top