ระบบ ออโต้บิด หรือ AutoBid (หน้า Flow การประมูล)

เป็นระบบเคาะประมูลอัตโนมัติ ที่ช่วยคุณเคาะสู้ราคาตามจำนวนที่คุณกำหนดราคา Autobid ไว้ล่วงหน้า ระบบจะทำการเคาะให้อัตโนมัติก็ต่อเมื่อมีผู้ร่วมประมูลเสนอราคาแข่งในรายการเดียวกับคุณ