การปิดประมูล ก่อนเวลา

กรณีที่มีการตกลงซื้อขายกันนอกรอบแล้ว ผู้ตั้งประมูล สามารถปิดประมูลได้เอง โดยกดปุ่มที่หน้ารายการประมูลนั้นๆ

เงื่อนไข

รายการประมูลดังกล่าว ต้องเคาะยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ หากถึงแล้วจะไม่สามารถดำเนินการได้
ดังนั้นถ้าราคาถึงขั้นต่ำแล้ว ผู้ตั้งประมูลต้องรีบดำเนินการแจ้งเรื่องให้ทางผู้ประมูลทราบ มิฉะนั้นอาจโดน Feedback คำติ ได้