การนำเข้าประมูลใหม่

สมาชิกที่มีการนำเข้าประมูลจากร้านค้า หรือมีการตั้งประมูลในระบบ เมื่อรายการประมูลกระทู้ดังกล่าวปิดไปแล้ว หากสมาชิกต้องการตั้งประมูลใหม่สามารถกด นำเข้าประมูลเพียงปุ่มเดียว ระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวมาตั้งกระทู้ใหม่โดยระบบทันที นำเข้าประมูลใหม่

ข้อมูลที่ควรรู้