กฎ กติกา มารยาท สำหรับผู้ตั้งประมูล ที่ต้องศึกษาก่อนทำธุรกรรม

ผู้ตั้งประมูล ควรรู้และปฏิบัติตาม

ข้อห้ามสำหรับผู้ตั้งประมูล

หมายเหตุ - หากรายการไหน ที่พิจารณาดูแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ทางทีมงานสามารถปิดประมูล หรือลบกระทู้รายการนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า