ป้าย STOP (ระบบประมูล)

ป้าย STOP มี 5 แบบ : กระทู้ประมูลรายการใดที่ถูกแขวน 1 ใน 5 ป้ายนี้ จะไม่สามารถทำธุรกรรมต่อได้

 1. ป้าย STOP ตรวจสอบ : เมื่อพบเห็นว่ากระทู้นั้นมีข้อสงสัยหรืออาจจะมีปัญหา ทางทีมงานจะแขวนป้าย STOP ตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบกระทู้นั้น เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็จะแจ้งผลที่กระทู้นั้นๆหากพบเป็นปัญหาพระไม่แท้ ทางทีมงานจะแขวนป้าย STOP พระไม่แท้ แทน
 2. ป้าย STOP ผิดกฎ : ยังไม่มีคาดโทษใดๆ
 3. ป้าย STOP ข้อมูลไม่ถูกต้อง : ยังไม่มีคาดโทษใดๆ
 4. ป้าย STOP พระพิมพ์ไม่มาตรฐาน : ยังไม่มีคาดโทษใดๆ
 5. ป้าย STOP พระไม่แท้ : หากท่านสมาชิกถูกแขวนป้าย “ป้าย STOP พระไม่แท้” สะสมครบ 3 ครั้ง ระบบจะทำการระงับการใช้งานอัตโนมัติ ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาให้ทางทีมงานพิจารณา ยกเลิกการระงับและให้สิทธิ์ตั้งประมูลได้ตามเดิม หากท่านสมาชิกถูกขึ้นแขวนป้าย “ป้าย STOP พระไม่แท้”สะสมครบ 6 ครั้ง ทางทีมงานอาจพิจารณายกเลิกสิทธิในการตั้งประมูลของคุณเป็นการถาวร

หมายเหตุ - กระทู้ประมูลที่โดนขึ้นป้าย STOP พระไม่แท้ จะถูกนำไปตั้งกระทู้ในบอร์ดอัตโนมัติ ( กระดานแจ้งพระไม่แท้จากกระดานประมูล )

ป้าย STOP (ระบบร้านค้า)

ร้านค้าที่ถูกแขวนป้าย : พระเครื่องในร้านค้าที่มีการแขวนป้าย ไม่ว่าจะเป็นป้ายพระแท้ หรือพระไม่แท้ก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

กรณีร้านค้าโดนป้าย STOP พระไม่แท้

 1. รายการนั้นจะไม่สามารถแก้ไข หรือลบได้เอง
 2. สถานะรายการนั้น จะถูกเปลี่ยนเป็น สถานะ "พระไม่แท้" อัตโนมัติ
 3. รายการนั้นจะถูกนำมาตั้งกระทู้ในบอร์ดอัตโนมัติ ( กระดานแจ้งพระไม่แท้จากร้านค้า )

ต้องการปลดป้าย STOP พระไม่แท้

 1. ให้รอจนครบ 7 วัน หลังจากโดน STOP พระไม่แท้
 2. นำเลขกระทู้ หรือลิ้งจากกระดาน แจ้งพระไม่แท้จากร้านค้า มาวางที่กระดาน แจ้งขอปลดป้าย STOP
 3. อ่านรายละเอียดการปลดป้ายเพิ่มเติมได้ที่ การขอปลดป้ายพระไม่แท้

หมายเหตุ - ร้านค้าที่ถูก STOP พระไม่แท้ บ่อยครั้ง หรือมากกว่า 3 รายการขึ้นไป ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการเปิดร้านค้าของคุณแบบถาวรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับป้ายพระไม่แท้ หรือ หาข้อสรุปไม่ได้

 1. กรณีที่ไม่เห็นด้วย : สมาชิกสามารถชี้แจงรายการดังกล่าว โดยให้เหตุผลและข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา ทางทีมงานยินดีนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาอีกครั้ง หากพิจารณาแล้วว่าเป็นพระแท้ ทางทีมงานจะแก้ไขและแขวนป้ายพระแท้
 2. กรณีที่หาข้อสรุปไม่ได้ : ทางทีมงานขอยึดการตรวจสอบจาก สมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทย เป็นหลัก
 3. กรณีที่มีบัตรพระแท้จากสถาบันที่มีการยอมรับ : ทางทีมงานจะพยายามไม่ยุ่งเกี่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง แต่กรณีถ้ามีบัตรและโดนทางทีมงานขึ้นป้ายพระไม่แท้ ทางทีมงานขอยึดการตรวจสอบจากสมาคมเป็นหลัก หรือคำตัดสินของทางเว็บถือว่าเป็นที่สิ้นสุด