การโหวต ( Vote )

 1. การโหวต ต้องมั่นใจ 100% เท่านั้น

  การโหวตพระไม่แท้หรือผิดกฎ สมาชิกต้องมีความมั่นใจ 100% เท่านั้น ในการโหวตทุกครั้ง และต้องสามารถชี้แจงเหตุผลของการ Vote ให้กับทางทีมงานได้ หากไม่มั่นใจ 100% ในการโหวต ขอให้เปลี่ยนจากการ Vote เป็นการแจ้งแทน โดยกดปุ่มแจ้งพระไม่แท้ หรือปุ่มแจ้งตรวจสอบ

 2. ผลของการ Vote

  เมื่อรายการประมูลใดถูกโหวตพระไม่แท้ 3 เสียง รายการดังกล่าวจะถูก Stop พระไม่แท้ ทันที

 3. การคาดโทษจากการ Vote ที่ผิดกฎ

  • กรณีที่ 1 เกิดความผิดพลาดในการโหวต สมาชิกที่ทำการโหวตจะโดนคาดโทษจากทางทีมงาน
  • กรณีที่ 2 สมาชิกมีการกลั่นแกล้งกัน หากทางทีมงานตรวจสอบและพบว่ามีเจตนาดังกล่าว สมาชิกจะโดนคาดโทษ
  • กรณีที่ 3 โหวตช่วยเหลือกัน หากทางทีมงานตรวจสอบและพบว่ามีเจตนาดังกล่าว สมาชิกจะโดนคาดโทษ

  *สมาชิกที่โดนคาดโทษแล้ว และมีเจตนาทำผิดกฏอีก ทีมงานจะพิจารณาพักการใช้งานเป็นกรณีตามความเห็นอันสมควร