ประมูล: ตั้งประมูลไม่ได้

สมาชิกส่วนใหญ่ที่ตั้งประมูลไม่ได้จะพบบ่อยครั้ง 3 กรณี

 1. ยืนยันแล้วแต่ไม่สามารถตั้งประมูลได้ : ส่งเอกสารไม่ครบ เนื่องจากว่าสมาชิกยืนยันข้อมูลเพียงร่วมประมูลเท่านั้น ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ไฟล์ภาพเกินข้อกำหนด: ข้อกำหนด กว้างxยาว 800x800px และขนาดไฟล์ 150KB
 3. กรอกรายละเอียดไม่ถูกต้อง: จะมีข้อความอักษรแดงขึ้นเตือนในช่องนั้นๆ และปัญหาหลักส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการใส่เลข
  • ราคาเปิดประมูล
  • ราคาที่ต้องการเพิ่มในการประมูล
  • ราคาขั้นต่ำที่ต้องการขาย
  สมาชิกที่มีปัญหานี้มักจะไม่ทราบการทำงานของระบบประมูล จึงใส่จำนวนตัวเลขโดยไม่ได้คำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างตัวเลข ยกตัวอย่าง เช่น
  • ราคาเปิดประมูล 100 บาท
  • ราคาที่ต้องการเพิ่มในการประมูล 9 บาท
  • ราคาขั้นต่ำที่ต้องการขาย 200 บาท
  การเพิ่มครั้งละ 9 บาท เมื่อ + ไปเรื่อยๆ ตัวเลขจะไม่สามารถลงตัวกับ 200 บาทได้ ระบบจึงฟ้องว่าเกิดความผิดพลาด
  แต่ถ้าเปลี่ยนจาก 9 บาท เป็น 10, 20, 50, 100 ก็จะสามารถลงได้ตามปกติ