ข้อความที่ได้รับจาก Message Box

ข้อความ [กรุณาอย่าตอบกลับข้อความนี้] : เป็นข้อความที่ส่งด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น ปิดประมูล, มีคนเขียน Feedback, มีคนแสดงความเห็นในร้านค้า เป็นต้น ข้อความเหล่านี้ล้วนถูกส่งผ่านด้วยระบบ Webinfo เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนั้น ถ้าสมาชิกกด "ตอบกลับ" ข้อความเหล่านี้ก็จะถูกส่งเข้าไปยัง Webinfo ซึ่งสมาชิกที่คุณจะติดต่อด้วยจะไม่ได้รับข้อความเหล่านี้ หากจะส่งข้อความให้สมาชิกดังกล่าวให้เปลี่ยนตำแหน่ง "ถึง" เป็น Username สมาชิกที่จะติดต่อด้วย