ร้านค้า: ยูนิตหมดอายุ

จำนวนยูนิตในแต่ละร้าน จะมีวันเวลาหมดอายุ ซึ่งทางเจ้าของร้านค้าสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่ จัดการร้านค้าหน้าแรกของท่าน
เมื่อยูนิตใกล้หมดอายุ จะมีระบบเมล์แจ้งเตือนให้ทราบ ท่านเจ้าของร้านค้าสามารถแจ้งต่ออายุยูนิตได้ใหม่ที่ทาง แจ้งข่าวเว็บมาสเตอร์

สำหรับร้านค้าที่จำนวนยูนิตหมดอายุลง พระเครื่องที่เกินอยู่ในระบบร้านค้าของท่านจะถูกซ่อนโดยระบบอัตโนมัติ ผู้เข้าชมจะไม่สามารถเห็นได้ หากในร้านค้าไม่มียูนิตเลย หรือไม่มีพระเครื่องเลย ร้านค้าก็จะถูกซ่อนโดยระบบอัตโนมัติเช่นกัน ( เมื่อมียูนิตแล้วก็สามารถแสดงโชว์ได้ตามเดิม )