ร้านค้า: ถูกล็อค

สำหรับร้านค้าที่ถูกล็อคส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์เข้าข่ายดังนี้

ร้านค้าที่ภาพไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่ได้อัพเดทเป็นเวลานาน หากมีความประสงค์ต้องการเปิดร้านค้าด้วยความตั้งใจอีกครั้ง ทางทีมงานจะพิจารณาปลดล็อคให้ โดยให้ส่งภาพที่แก้ไขใหม่อย่างน้อย 5 รายการ สามารถโพสได้ที่กระดาน สอบถาม การโดนล็อคร้านค้า

สำหรับเจ้าของร้านค้าที่โดนล็อคร้านค้าและไม่ทราบว่าโดนล็อคด้วยเหตุผลใด ให้ติดต่อสอบถามทางทีมงาน